ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפול קוסמטי בורידים

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח הזקוק לטיפול בורידים בולטים למטרה קוסמטית, באישור מראש של ספק ההסדר ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי כללית מושלם.
* הטיפול מתבצע באמצעות קצף במכוני הסדר.
* לרגל אחת - השתתפות עצמית של 3,400 ₪.
* לשתי רגלים - השתתפות עצמית של 5,900 ₪.
* ניתן להינות מהזכאות עד פעם אחת בשלוש שנים.
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.

טיפולים להעלמת ורידים - מאתר קופת חולים כללית

 

מה עליי לעשות?

וודא אישור מראש של ספק ההסדר, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי כללית מושלם.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מושלם זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מושלם זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבוטח יהא זכאי להנחה עד 25% מתעריף הקופה בגין טיפול ורידים לצרכים קוסמטיים .כל זאת בתנאי שהטיפול בוצע במרפאות הקופה שנועדו לכך ושהטיפול והיקפו אושרו מראש ע”י הסמכות המאשרת בקופה.
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

טיפול בוורידים ונימים בולטים - מאתר קופת חולים מאוחדת

 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מאוחדת עדיף" - כל שירות הקיים בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

טיפול בורידים שאינו קוסמטי אלא על פי צורך רפואי.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי “מכבי זהב”: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח “מכבי שלי” יהיה זכאי להנחה בעת ביצוע ניתוח אסתטי אשר כלול ברשימת הניתוחים כמפורט להלן ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. הניתוח האסתטי בוצע אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
2. המבוטח אינו זכאי לאחד מהניתוחים ברשימה על פי חוק ביטוח בריאות.
3. הזכאות הינה לניתוח אסתטי אחד בשנה מתוך רשימת הניתוחים המופיעה להלן.
גובה הכיסוי
מבוטח “מכבי שלי” יהיה זכאי לכיסוי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית אצל ספקים שבהסכם, בניתוחים האסתטיים הבאים:
- אף
-  עפעפיים
- הצמדת אוזניים
-  הגדלת חזה (כולל שתלים)
-  הקטנה והרמת חזה
-  ורידים (לא כולל נימים), בשיטת אנדו לייזר או גלי רדיו או הזרקת קצף תחת US, באישור מראש של “מכבי שלי”, ובמקרים שבהם אין הצדקה רפואית והניתוח נדרש משיקולים אסתטיים בלבד.

* למען הסר ספק, במידה וניתן כיסוי ממכבי או מ”מכבי זהב” משיקולים רפואיים, לא יינתן כיסוי נוסף מ”מכבי שלי”.
* רשימת הספקים בהסכם וההשתתפויות העצמיות תמצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד “מכבי ללא הפסקה”.
* תקופת המתנה - 6 חודשים.
* תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

פקקת ורידים עמוקים - מאתר מכבי שירותי בריאות

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

קוסמטיקה,כלי דם,טיפולים,רגליים,ורידי רגליים,טיפול בוריד,אסתטיקה,אסטתיקה,טיפול אסטתי,טיפול אסתטי,פקקת ורידים עמוקים

טיפול קוסמטי בורידים

טיפול קוסמטי בורידים

תחום השירות / טיפול

כלי דם

טיפול קוסמטי בורידים