ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אשפוז סיעודי מורכב

 

תיאור

הגדרת "חולה סיעודי מורכב":
חולה אשר סובל בנוסף גם ממצבים רפואיים המחייבים השגחה צמודה של רופא: פצעי לחץ, עירוי תוך ורידי ממושך, דיאליזה, טיפולים כימותרפיים, בעיות נשימתיות הקרנות, חולים הזקוקים לעירויי דם חוזרים ונשנים ועוד. 
המחלקה לסיעוד מורכב הינה מחלקה גריאטרית המטפלת בחולים שהוגדרו כסיעודיים בתפקודם ובנוסף, זקוקים לטיפול רפואי וסיעודי פעיל במסגרת אשפוזית.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

77.5 ₪

תנאים והגבלות

ההשתתפות העצמית הינה עבור יום אשפוז.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 28/08/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח שאושפז ומוגדר כ- "סיעודי מורכב", פטור מתשלום השתתפות עצמית במשך 60 הימים הראשונים לאשפוזו.
* מהיום ה- 61 לאשפוז, יחויב המבוטח בהשתתפות עצמית כנקבע בסל הבריאות הממלכתי.
* הקופה תישא בעלויות השתתפויות העצמית.
* למבוטח שעבר ממצב "סיעודי מורכב" ל- "סיעודי רגיל" , הקופה פטורה מתשלום השתתפות עצמית ממועד הכרתו כ- "סיעודי רגיל".
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח שאושפז ומוגדר כ- "סיעודי מורכב", פטור מתשלום השתתפות עצמית במשך 60 הימים הראשונים לאשפוזו.
* מהיום ה- 61 לאשפוז, יחויב המבוטח בהשתתפות עצמית כנקבע בסל הבריאות הממלכתי.
* הקופה תישא בעלויות השתתפויות העצמית.
* למבוטח שעבר ממצב "סיעודי מורכב" ל- "סיעודי רגיל" , הקופה פטורה מתשלום השתתפות עצמית ממועד הכרתו כ- "סיעודי רגיל".
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מכבי זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מכבי זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח שאושפז ומוגדר כ- "סיעודי מורכב", פטור מתשלום השתתפות עצמית במשך 60 הימים הראשונים לאשפוזו.
* מהיום ה- 61 לאשפוז, יחויב המבוטח בהשתתפות עצמית כנקבע בסל הבריאות הממלכתי.
* הקופה תישא בעלויות השתתפויות העצמית.
* למבוטח שעבר ממצב "סיעודי מורכב" ל- "סיעודי רגיל" , הקופה פטורה מתשלום השתתפות עצמית ממועד הכרתו כ- "סיעודי רגיל".
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 12 חודשים.
 

 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מאוחדת עדיף" - כל שירות הקיים בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

77.5 ₪

תנאים והגבלות

ההשתתפות העצמית הינה עבור יום אשפוז.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 28/08/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

77.5 ₪

תנאים והגבלות

ההשתתפות העצמית הינה עבור יום אשפוז.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 28/08/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

77.5 ₪

תנאים והגבלות

ההשתתפות העצמית הינה עבור יום אשפוז.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 28/08/2022

מילות מפתח

פצעי לחץ, עירוי תוך ורידי ממושך, דיאליזה, טיפולים כימותרפיים, בעיות נשימתיות הקרנות,הגיל השלישי,מחלקה גריאטרית,מסגרת אשפוזית

אשפוז סיעודי מורכב

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 (א) (4) - לחוק
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4  - לחלק השני לתוספת השנייה

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר מנהל הסיעוד 168/2020- ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת
חוזר מנהל הסיעוד 153/19 - מניעה ‏וטיפול‏ בפצע לחץ ‏במערך ‏האשפוז‏ והקהילה
חוזר חטיבת הרפואה 03/2019 - ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים
חוזר מנהל הסיעוד 139/18 - פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בשבץ מוחי
חוזר מנהל הסיעוד 140/18 - פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בגסטרואנטרולוגיה
חוזר מנהל הסיעוד 141/18 - פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בשיקום
חוזר מנהל הרפואה 32/2017 - סל מזון לבתי חולים כלליים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר מנהל רפואה 4/2010 - אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית "סיעוד מורכב"

 

 

אשפוז סיעודי מורכב

תאור

אשפוז סיעודי מורכב נידרש בין השאר במצבים הרפואיים הבאים:
 א- מטופלים סיעודיים במצב בלתי יציב,הסובלים מבעיות רפואיות אשר בגינן לא נדרש אישפוז בבי"ח כללי ומאידך,נדרש טיפול וניטור רפואי רצוף,למעט מטופלים כמוגדר בסעיף 5 לחוזר מנהל רפואה 4/2010 .
 ב- פצע לחץ (פצעים בדרגה 3-4) בעור:
      * פצע בדרגה 3: כיב שטחי עם אבדן העור וחלק מהרקמה התת-עורית.
      * פצע בדרגה 4: כיב עמוק המגיע עד לרקמת השריר או העצם.
 ג- צורך במתן עירוי נוזלים ו/או טיפול תרופתי תוך ורידי לזמן ממושך.
 ד- בעיות נשימתיות הדורשות:
      * טיפול סיעודי ורפואי קבוע כגון טרכאוסטומיה.
      * הנשמה (ללא טרכאוסטומיה) דרך מכשיר (BIPAP).
      * טיפול צמוד עם עומס טיפולי רב (כגון אינהלציות או סקשיין יותר מפעם ביום, ניטור מצב החימצן בדם מידי משמרת).
 ה- מטופל סיעודי הזקוק באופן קבוע לדיאליזה פריטונאלית או המודיאליזה.
 ו- מחלות ממאירות הדורשות טיפול אקטיבי לרבות עירויי דם, ניקוזים פלאורליים, איזון כאב, מתן תרפות דרך הוריד, כימותרפיה, רדיותרפיה.
 ז- מחלות אשר בעטיין יש לתת עירויי דם חוזרים למשך תקופה ממושכת, בתדירות העולה על פעם בחודש. זאת לאחר הברור האבחנתי.

סוג

שירות אשפוזי

תחום השירות / טיפול

אשפוז

אשפוז סיעודי מורכב