ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הנפקת כרטיס מגנטי

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

14.35 ₪

תנאים והגבלות

* הנפקת כרטיס מגנטי ללא השתתפות עצמית:
   - בעת ההצטרפות לקופה.
   - להורים עבור ילדיהם (יונפקו 2 כרטיסים, אחד לכל הורה).
   - במקרה של גניבה בצירוף אישור משטרה.
   - במקרה של אובדן אם עברו מעל שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.
* הנפקת כרטיס מגנטי עם השתתפות עצמית:
   - אם לא עברו שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

12.97 ₪

תנאים והגבלות

* הנפקת כרטיס מגנטי ללא השתתפות עצמית:
   - בעת ההצטרפות לקופה.
   - להורים עבור ילדיהם (יונפקו 2 כרטיסים, אחד לכל הורה).
   - במקרה של גניבה בצירוף אישור משטרה.
   - במקרה של אובדן אם עברו מעל שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.
* הנפקת כרטיס מגנטי עם השתתפות עצמית:
   - אם לא עברו שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

18.29 ₪

תנאים והגבלות

* הנפקת כרטיס מגנטי ללא השתתפות עצמית:
   - בעת ההצטרפות לקופה.
   - להורים עבור ילדיהם (יונפקו 2 כרטיסים, אחד לכל הורה).
   - במקרה של גניבה בצירוף אישור משטרה.
   - במקרה של אובדן אם עברו מעל שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.
* הנפקת כרטיס מגנטי עם השתתפות עצמית:
   - אם לא עברו שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

13.66 ₪

תנאים והגבלות

* הנפקת כרטיס מגנטי ללא השתתפות עצמית:
   - בעת ההצטרפות לקופה.
   - להורים עבור ילדיהם (יונפקו 2 כרטיסים, אחד לכל הורה).
   - במקרה של גניבה בצירוף אישור משטרה.
   - במקרה של אובדן אם עברו מעל שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.
* הנפקת כרטיס מגנטי עם השתתפות עצמית:
   - אם לא עברו שנתיים מהנפקת כרטיס אחרונה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

הצטרפות לקופת חולים,כרטיס קופת חולים,כרטיס קופה,כרטיס אישי של קופת חולים,אביזרים

הנפקת כרטיס מגנטי

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2018- אובדן כרטיס מגנטי
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 12/2011 - אי התניית מתן שירות בהצגת כרטיס מגנטי
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 12/2009 - הנפקת כרטיס מגנטי להורים עבור ילדיהם

הנפקת כרטיס מגנטי

הנפקת כרטיס מגנטי