ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביקור רופא - רופא מומחה (מקצועי)

 

תיאור

"רופא מומחה (מקצועי / שניוני)" - רופא שאינו נכלל בהגדרת רופא ראשוני.
רפואה מקצועית להתייעצות, אבחון וטיפול כוללת בין השאר את המקצועות הבאים (הרשימה כפי שמופיעה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי):
(1) אף אוזן גרון
(2) אונקולוגיה
(3) אורולוגיה
(4) אורטופדיה וכירורגית כף היד
(5) אימונולוגיה
(6) אלרגיה
(7) אנדוקרינולוגיה וסכרת
(8) גנטיקה
(9) גריאטריה
(10) המטולוגיה
(11) התפתחות הילד
(12) ילדים
(13) כירורגיה כללית וילדים
(14) כירורגיה פלסטית
(15) לב חזה וכלי דם
(16) נפרולוגיה
(17) נוירוכירורגיה
(18) נוירולוגיה
(19) גינקולוגיה וילוד
(20) עור
(21) גסטרואנטרולוגיה
(22) עיניים
(23) פסיכיאטריה
(24) פנימית
(25) רוימטולוגיה
(26) קרדיולוגיה
(27) ריאות
(28) רדיולוגיה
(29) רפואה גרעינית
(30) רפואה תעסוקתית
(31) רפואת פה ולסת (למעט רפואת שיניים)
(32) רפואת שיקום

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

27.27 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא מומחה (מקצועי / שניוני) .
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
* מעבר בין רופא שניוני לאחר במהלך רבעון - השתתפות עצמית בגובה 27.28 ש"ח.
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

30.13 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא מומחה (מקצועי / שניוני) .
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
* העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - השתתפות עצמית בגובה 30.13 ש"ח.
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

29.39 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא מומחה (מקצועי / שניוני) .
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
* העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - השתתפות עצמית בגובה 29.39 ש"ח
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

36.58 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא מומחה (מקצועי / שניוני) .
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מילות מפתח

בדיקות,טיפולים,אף אוזן גרון,אונקולוגיה,אורולוגיה,אורטופדיה וכירורגית כף היד,אימונולוגיה,אלרגיה,אנדוקרינולוגיה וסכרת,גנטיקה,גריאטריה,המטולוגיה,התפתחות הילד,ילדים,רופא שניוני,כירורגיה כללית וילדים,כירורגיה פלסטית,לב חזה וכלי דם,נפרולוגיה,נוירוכירורגיה,נוירולוגיה,גינקולוגיה וילוד,עור,גסטרואנטרולוגיה,עיניים,פסיכיאטריה,פנימית,רוימטולוגיה,קרדיולוגיה,ריאות,רדיולוגיה,רפואה גרעינית,רפואה תעסוקתית,רפואת פה ולסת,רפואת שיניים,רופא שניוני,רפואת שיקום

ביקור רופא - רופא מומחה (מקצועי)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (ב) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 8 - שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2017 - קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 02/2018 - איסור על הסדרי בלעדיות בהתקשרויות עם ספקי שירותים לרבות רופאים - הוראות משלימות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2012 - הצמדה לרופא ראשוני ושניוני וגביית תשלום בגין ביקור חוזר אצל רופא באותו תחום במהלך רבעון

ביקור רופא - רופא מומחה (מקצועי)

שדה כללי (לא לשימוש)

רופא מומחה , דיאטנית

ביקור רופא - רופא מומחה (מקצועי)

שאלה

מה קורה כאשר קבעתי תור במרפאה והגעתי בזמן, אך הרופא לא נמצא?

תשובה

בהעדר רופא/ה במרפאה, הקופה מחוייבת להציג חלופה אחרת כאשר מדובר במקרים דחופים ואף במקרים הדורשים טיפול שגרתי.
ראה/י חוזר: חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 8 - שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה