ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביקור רופא - רופא ראשוני

 

תיאור

"רופא ראשוני" - רופא אליו פונה המטופל בדרך כלל לראשונה.
בהגדרה זו נכללים רופאים כלליים (שאינם מומחים), ורופאים מומחים בענפי הרפואה הבאים: רפואת המשפחה, רפואת ילדים, רפואה פנימית וגניקולוגיה .

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא ראשוני (רופא אליו פנה המטופל לראשונה).
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שירותי רפואה קהילתיים שהחל בתאריך 1.5.2017, משרד הבריאות יתגמל את קופות החולים על צמצום פניות למרכזי רפואת חירום בבתי חולים (חדרי מיון). תנאי לתגמול יהיה הרחבת שירותי רפואה ראשונית בקהילה. (בתנאים המצוינים במבחן התמיכה). ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: שירותי הרפואה הקהילתיים (ילקוט הפרסומים, עמ' 2524).
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא ראשוני (רופא אליו פנה המטופל לראשונה).
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שירותי רפואה קהילתיים שהחל בתאריך 1.5.2017, משרד הבריאות יתגמל את קופות החולים על צמצום פניות למרכזי רפואת חירום בבתי חולים (חדרי מיון). תנאי לתגמול יהיה הרחבת שירותי רפואה ראשונית בקהילה. (בתנאים המצוינים במבחן התמיכה). ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: שירותי הרפואה הקהילתיים (ילקוט הפרסומים, עמ' 2524).
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא ראשוני (רופא אליו פנה המטופל לראשונה).
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שירותי רפואה קהילתיים שהחל בתאריך 1.5.2017, משרד הבריאות יתגמל את קופות החולים על צמצום פניות למרכזי רפואת חירום בבתי חולים (חדרי מיון). תנאי לתגמול יהיה הרחבת שירותי רפואה ראשונית בקהילה. (בתנאים המצוינים במבחן התמיכה). ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: שירותי הרפואה הקהילתיים (ילקוט הפרסומים, עמ' 2524).
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא ראשוני (רופא אליו פנה המטופל לראשונה).
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שירותי רפואה קהילתיים שהחל בתאריך 1.5.2017, משרד הבריאות יתגמל את קופות החולים על צמצום פניות למרכזי רפואת חירום בבתי חולים (חדרי מיון). תנאי לתגמול יהיה הרחבת שירותי רפואה ראשונית בקהילה. (בתנאים המצוינים במבחן התמיכה). ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: שירותי הרפואה הקהילתיים (ילקוט הפרסומים, עמ' 2524).
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מילות מפתח

פניה ראשונה לרופא,רופאים כלליים שאינם מומחים,רפואת המשפחה,רפואת ילדים,רפואה פנימית,גניקולוגיה,בדיקות,טיפולים,בדיקה,טיפול

ביקור רופא - רופא ראשוני

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (א) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (א) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (א) (3) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 13/2022  - חשיבות השיוך לרופא אישי כמרכיב ברצף הטיפול בקהילה
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 8 - שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 2/2018 - איסור על הסדרי בלעדיות בהתקשרויות עם ספקי שירותים לרבות רופאים - הוראות משלימות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2012 - הצמדה לרופא ראשוני ושניוני וגביית תשלום בגין ביקור חוזר אצל רופא באותו תחום במהלך רבעון

ביקור רופא - רופא ראשוני

שדה כללי (לא לשימוש)

רופא משפחה , רופא כללי, מחלה, רופא בקהילה, שפעת, הילד חולה

ביקור רופא - רופא ראשוני

שאלה

מה קורה כאשר קבעתי תור במרפאה והגעתי בזמן, אך הרופא לא נמצא?

תשובה

בהעדר רופא/ה במרפאה, הקופה מחוייבת להציג חלופה אחרת כאשר מדובר במקרים דחופים ואף במקרים הדורשים טיפול שגרתי.
ראה/י חוזר: חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 8 - שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה