ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אקטונל, פעם בחודש, 150 מ"ג, 1 טבליה (Actonel)

 

תיאור

התרופה שייכת לקבוצת CE:יBisphosphonates
(לפירוט החומרים הפעילים בקבוצה, ראה "מידע כללי")

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:
א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה:
    1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5-.
        ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
        ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
    2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
    3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו:
        א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות.
        ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.
ב. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:
א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה:
    1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5-.
        ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
        ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
    2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
    3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו:
        א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות.
        ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.
ב. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:
א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה:
    1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5-.
        ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
        ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
    2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
    3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו:
        א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות.
        ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.
ב. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:
א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה:
    1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5-.
        ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
        ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
    2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
    3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו:
        א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות.
        ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.
ב. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 50% מהמחיר המרבי לצרכן.
הזכאות קיימת עבור כלל ההתוויות הרשומות בפנקס התרופות ובתנאי שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 50% מהמחיר המרבי לצרכן.
הזכאות קיימת עבור כלל ההתוויות הרשומות בפנקס התרופות ובתנאי שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

עצמות Alendronate, Risedronate אוסטיאופורוזיס

שם גנרי

Risedronic acid

אקטונל, פעם בחודש, 150 מ"ג, 1 טבליה

תאריך הכללה

01/03/2001

אקטונל, פעם בחודש, 150 מ"ג, 1 טבליה

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

אנדוקרינולוגיה

קוד משרד הבריאות

32995

קוד ירפ"א

17621

קוד ATC

M05BA

שם גנרי

Risedronic acid

שייך לקבוצת CE

שם קבוצה: Bisphosphonates
פירוט החומרים הפעילים: Alendronate, Risedronate
תאריך יצירת קבוצה: מרץ 2001
מהי קבוצת CE

מספר רישום במשרד הבריאות

32995

התוויה כללית

Treatment of postmenopausal osteoporosis.
Prevention of postmenopausal osteoporosis.

מסגרת הכללה בסל

הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:
א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה:
    1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5-.
        ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
        ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
    2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס:
        א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי.
        ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-.
        ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי.
        ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו.
    3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו:
        א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות.
        ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.
ב. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.

מצב בריאות

אוסטיאופורוזיס

אקטונל, פעם בחודש, 150 מ"ג, 1 טבליה