ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Glucose 10% ophthalmic ointment

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בצקת קרנית, קרטיטיס בולוזה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בצקת קרנית, קרטיטיס בולוזה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בצקת קרנית, קרטיטיס בולוזה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בצקת קרנית, קרטיטיס בולוזה.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

עין

שם גנרי

Dextrose

תאריך הכללה

01/01/1995

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

אופטומולוגיה

שדה כללי (לא לשימוש)

עין

קוד ATC

S01XA

שם גנרי

Dextrose

מספר רישום במשרד הבריאות

X

מסגרת הכללה בסל

Corneal edema, keratitis bullosa

מצב בריאות

בצקת קרנית, קרטיטיס בולוזה