ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

יעוץ דיאטני (תזונה)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* יעוץ תזונה ודיאטה:
  - יעוץ דיאטני למטרה רפואית בלבד.
  - הנחיות והדרכה לדיאטה בעת אשפוז.
  - טיפול בחולים חריפים וכרוניים בקהילה ובמרפאות חוץ של בתי-חולים.
  - טיפול דיאטתי ותזונה לחולים המטופלים בדיאליזה וחולי כליות כרוניים, סוכרת,
    היפרליפידמיה ומקרים חריגים.
* השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם
   לביקור רופא - רופא מומחה (שניוני).
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
יעוץ דיאטטי בבית העמית.
מקרה מזכה
קבלת יעוץ דיאטטי בבית העמית באמצעות "כללית דיאט".
זכאות
סכום השווה ל- 25% ממחירון שירותי בריאות כללית לעמיתי הכללית עבור שישה מפגשים.
תקופת המתנה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אימוני כושר בבית העמית וייעוץ תזונתי אישי בבית העמית באמצעות ספקים בהסדר.
מקרה מזכה
עמית שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לחבילת שרות הכוללת:
- אימוני כושר אישיים בביתו עם מאמן/ת כושר מוסמכ/ת.
- תזונאי/ת מוסמך/ת בבית העמית.
יובהר כי במידה ולעמית קיימת זכאות בסל הבסיסי לקבלת יעוץ תזונתי בבית לרבות זכאותם של מאושפזי בית/מרותקי בית ינתן השרות במסגרת סל הבריאות הממלכתי.
תנאי השירות יהיו בהתאם להסכם עם הספקים בהסדר.
זכאות
* אימוני כושר
1. עד 10 אימוני כושר אישים בבית העמית.
2. תשלום השתתפות עצמית, בסך 50 ש"ח למפגש
3. הזכאות היא חד פעמית לכל תקופות החברות בתכנית.
* ייעוץ תזונתי
1. עד 3 מפגשים עם תזונאי/ת מוסמך/ת - מפגשים אישיים בבית העמית.
2. השתתפות עצמית בסך 50 ש"ח למפגש.
3. הזכאות היא חד פעמית לכל תקופות החברות בתכנית.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמני כושר שבהסכם עם מכבי.
מאמן כושר אישי יהיה בעל תעודת הסמכה של "מדריך כושר גופני ובריאות" או "מאמן לקידום בריאות" ממוסד מוכר על ידי מנהל הספורט שאישר את תוכנית הקורס.
האימון יימשך שעה לפחות.
ניתן להמיר עד שני אימונים במפגשים עם תזונאית מוסמכת שבהסכם בבית החבר.
גובה הכיסוי
מבוטח"מכבי שלי" יהיה זכאי לאימון על ידי מאמן כושר אישי בביתו, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 23 ש"ח לאימון או למפגש.
הזכאות הינה לעד 12 אימונים בתקופת חברות.
רשימת מאמני הכושר והתזונאיות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה 
6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

יעוץ תזונתי
* תקופת המתנה - לא נדרשת תקופת המתנה.
* מבוטח יהיה זכאי, גם אם אינו זכאי לכך לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לקבל יעוץ
  תזונתי על ידי יועץ הקשור עם הקופה בהסכם.
* מבוטח יהיה זכאי ליעוץ כאמור בהיקף שלא יעלה על 4 פגישות בשנה ובתשלום
  השתתפות עצמית בגובה 29 ש“ח לפגישה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

יעוץ תזונתי
* תקופת המתנה - לא נדרשת תקופת המתנה.
* מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* מבוטח יהיה זכאי, גם אם אינו זכאי לכך לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לקבל יעוץ
  תזונתי על ידי יועץ הקשור עם הקופה בהסכם.
* מבוטח יהיה זכאי ליעוץ כאמור בהיקף של שתי פגישות בשנה ובתשלום השתתפות עצמית בגובה 29 ש“ח לפגישה.
* מכסת הפגישות היא בנוסף לזכאותו על פי ”מאוחדת עדיף“.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אימון כושר וייעוץ תזונתי בבית העמית
המקרה המזכה עמית "לאומית זהב" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמן כושר מוסמך שבהסדר.
עמית "לאומית זהב" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לייעוץ תזונה אישי בביתו עם תזונאית מוסמכת שבהסדר, וזאת בתנאי שאינו זכאי לקבלת השירות במסגרת הסל הבסיסי.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן: עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 23 ש"ח לטיפול .
תנאי זכאות עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 12 אימוני כושר אישיים בתקופת הסכם.
עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 2 טיפולים של ייעוץ תזונה אישי בתקופת הסכם.
מכסת הטיפולים הכוללת הינה 12 בתקופת הסכם.
תקופת אכשרה
6 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מילות מפתח

טיפול דיאטתי ותזונה,דיאטה למטרה רפואית,כללית דיאט,יעוץ דיאטטי,תזונאית,תזונה נכונה,הרזיה,הרזייה,אסתטיקה,רשימת דיאטניות,רשימת דיאטנים,

יעוץ דיאטני (תזונה)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 13 (י) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 (ו) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 (ו) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 (ו) (3) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (א) (29) (א, ב, ג, ד, ה, ו, ז) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (א) (30) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 24 (א) (31) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, (פרק ה', מתן שירותי בריאות) (תיקון התשס"ח מס' 8) סעיף 21 (ב).

יעוץ דיאטני (תזונה)

סוג

ייעוץ

תחום השירות / טיפול

תזונה

יעוץ דיאטני (תזונה)