ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התפתחות הילד - הפרעות קשב וריכוז

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32 ₪

תנאים והגבלות

טיפולים בהתפתחות הילד
* האבחון במסגרת התפתחות הילד - אבחון
* טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
* צוות רב מקצועי כולל:
   רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות
   הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.

כמות טיפולים
* עד גיל 3 - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* מגיל 3 עד 6 - עד 54 טיפולים בשנה גילאית ולא יותר מ- 27 טיפולים לאותו מקצוע.
* ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* ילד המצוי בספקטרום האוטיסטי - עד 3 טיפולים בשבוע.
* ניתן לממש את הזכאות לטיפולים במקצוע אחד או במספר מקצועות.
* האבחון יהיה בנוסף לכמות הטיפולים הניתנים בשנה גילאית.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
* מבוטח עד גיל 3.
* מבוטח שאחד מהוריו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
* מבוטח המאובחן עם הפרעה התפתחותית סומטית.

זמני המתנה / החזרים
* זמן ההמתנה המקסימלי בהתפתחות הילד הוא 3 חודשים ממועד הפנייה.
* במקרה בו זמן ההמתנה ארוך משהוגדר בחוק, קופת החולים תיתן החזר עבור
   קבלת הטיפול באופן פרטי.
* גובה ההחזר
   - החזר בגובה עלות הטיפול בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד 
     לאותו המקצוע, בניכוי סכום ההשתתפות העצמית. 
   - למבוטח הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית החזר בגובה עלות הטיפול
     בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד לאותו המקצוע.
   - גובה ההחזר לא יהיה יותר מהעלות בפועל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת TOVA או בדיקת BRC או בדיקת MOXO או בדיקת MINDSTREAM במכוני הסדר.
על פי דרישת נוירולוג. 
מקרה מזכה
עמיתים הזקוקים לבדיקת TOVA או BRC או MOXO או בדיקת MINDSTREAM לאבחון הפרעות קשב וריכוז.
זכאות
השתתפות עצמית של 220 ש"ח לבדיקה.
הבדיקות תהיינה במכוני הסדר בלבד.
הזכאות הינה לשתי בדיקות בלבד לכל תקופות החברות בתוכנית.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת MOXO או בדיקת BRC או בדיקת TOVA במכוני הסדר על פי דרישת נוירולוג.
מקרה מזכה
עמיתים הזקוקים לבדיקת MOXO או BRC או TOVA לאבחון הפרעות קשב וריכוז.
זכאות
השתתפות עצמית של 50 ש"ח לבדיקה.
הבדיקות תהיינה במכוני הסדר בלבד.
הזכאות הינה לשתי בדיקות בלבד לכל תקופות החברות בתוכנית.
זכאות זו מחליפה את הזכאות לפי "כללית מושלם", כך שמבוטח לא יוכל  לבצע יותר משתי בדיקות  על פי שתי התוכניות גם יחד בכל תקופות החברות בתוכנית. 
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אבחון TOVA 
* חבר זכאי לאבחון TOVA אחד בלבד, במכונים שבהסכם.
* "מכבי כסף" לא תישא בכל השתתפות בגין ביצוע האבחון במכון שאינו בהסכם.
* בגין הבדיקה ישלם החבר השתתפות עצמית שלא תעלה על 300 ש"ח.
* רשימת המכונים וגובה ההשתתפות העצמית בכל מכון תימצא בסניפי מכבי,
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אבחוני קשב מסוג TOVA ו- BRC
* חבר זכאי לאבחון TOVA או BRC, אחד בלבד, במכונים שבהסכם, בכפוף לקבלת הפניה, טרם פניה לספק שבהסכם, מרופא מכבי שהינו אחד מהבאים: מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מומחה בפסיכיאטרית ילדים ונוער, רופא ילדים, רופא משפחה, מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר.
* "מכבי זהב" לא תישא בכל השתתפות בגין ביצוע האבחון במכון שאינו בהסכם.
* בגין הבדיקה ישלם החבר השתתפות עצמית שלא תעלה על 300 ש"ח.
* רשימת המכונים וגובה ההשתתפות העצמית בכל מכון תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

טיפולים לילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז
* חבר המאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז (ADHD ו- ADD)
* חבר בגיל 6-12 שנים יהא זכאי ל-30 טיפולים בכל שנה גילאית, בתחומים המצוינים
   בסעיף 13.2ב' לעיל, אצל מטפלים בהסכם בלבד ובכפוף להשתתפות עצמית
   בסך 66 ש"ח לטיפול.
* הטיפולים יינתנו על פי הפנייה מראש של רופא משפחה, או רופא ילדים,
   או מכון מכבי להתפתחות הילד.
* "מכבי זהב" לא תישא בכל השתתפות בגין ביצוע טיפולים אצל מטפל שאינו בהסכם.
* רשימת המטפלים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה - 12 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.  

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אבחון הפרעות קשב וריכוז
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“:
* לעניין האבחון הראשון במימון ”מכבי שלי“ - משופר חלופי.
* לעניין האבחון השני במימון ”מכבי שלי“ - מתווסף.
מקרה מזכה
* מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לאבחון הפרעות קשב וריכוז מסוג TOVA או BRC או
  Moxo או NeuroTrax, אחד מהם לבחירתו, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
  1. האבחון בוצע אצל ספק שבהסכם עם מכבי.
  2. טרם פנייתו לספק שבהסכם קיבל המבוטח הפניה מרופא מכבי שהינו אחד מהבאים: מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מומחה בפסיכיאטרית ילדים ונוער, רופא ילדים עם ניסיון של 3 שנים לפחות בהתפתחות הילד, רופא ילדים או רופא משפחה שעבר התמחות בתחום הפרעת קשב וריכוז, מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר

גובה הכיסוי
* מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לכיסוי עלות האבחון בכפוף לתשלום השתתפות
  עצמית בסך 24 ש"ח. הזכאות הינה למימוש חד פעמי לכל תקופת החברות.
  מבוטח שביצע אבחון ומיצה זכאותו ב“מכבי שלי“, יוכל למצות זכאותו לאבחון
  נוסף (מסוג שונה), גם מ“מכבי זהב“.
* רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
* תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 22/06/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

227 ₪

תנאים והגבלות

אבחון הפרעות קשב וריכוז
תקופת המתנה: 
לא נדרשת תקופת המתנה.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
יילדים בגיל  5-18 שנים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז שעברו אבחון ע"י פסיכיאטר או נוירולוג ילדים מטעם הקופה, יהיו זכאים לבדיקה חד פעמית למטרת אבחון ספציפי של הפרעות קשב וריכוז בשיטה ממוחשבת (בדיקות Tova  או BRC   או  MOXO ולפי דרישת נוירולוג, זכאות לשתי בדיקות מצטברות: בדיקתTOVA  אחרי BRC, או בדיקת BRC  אחרי TOVA) בהשתתפות עצמית לבדיקה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 11/01/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

150 ₪

תנאים והגבלות

אבחון הפרעות קשב וריכוז
המקרה המזכה
* אבחון הפרעות קשב וריכוז, אשר בוצע לעמית, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. האבחון בוצע בעקבות הפניית רופא פסיכיאטר מומחה ו/או נוירולוג
      ו/או נוירולוג ילדים.
  2. האבחון בוצע לעמית בגילאים 6-18.
  3. העמית אינו זכאי לאבחון על פי חוק הבריאות.
  4.  האבחון בוצע במכון שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות האבחון, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 150 ש"ח.
* הכיסוי על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
* במידה וידרשו תרופות כחלק מהטיפול בהפרעות הקשב והריכוז, יהיה זכאי להם העמית כמתחייב בחוק הבריאות, ולא ינתן כל כיסוי לתרופות אלו על פי פרק זה.
תקופת אכשרה: 6 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

23 ₪

תנאים והגבלות

אבחון הפרעות קשב וריכוז
המקרה המזכה
* אבחון הפרעות קשב וריכוז, אשר בוצע לעמית, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. האבחון בוצע בעקבות הפניית רופא פסיכיאטר מומחה ו/או נוירולוג ו/או נוירולוג ילדים.
  2. האבחון בוצע לעמית בגילאים 6-18.
  3. העמית אינו זכאי לאבחון על פי חוק הבריאות.
  4.  האבחון בוצע במכון שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות האבחון, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 23 ש"ח.
* הכיסוי על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
* במידה וידרשו תרופות כחלק מהטיפול בהפרעות הקשב והריכוז, יהיה זכאי להם העמית כמתחייב בחוק הבריאות, ולא ינתן כל כיסוי לתרופות אלו על פי פרק זה.
תקופת אכשרה: 6 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32 ₪

תנאים והגבלות

טיפולים בהתפתחות הילד
* האבחון במסגרת התפתחות הילד - אבחון
* טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
* צוות רב מקצועי כולל:
   רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות
   הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.

כמות טיפולים
* עד גיל 3 - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* מגיל 3 עד 6 - עד 54 טיפולים בשנה גילאית ולא יותר מ- 27 טיפולים לאותו מקצוע.
* ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* ילד המצוי בספקטרום האוטיסטי - עד 3 טיפולים בשבוע.
* ניתן לממש את הזכאות לטיפולים במקצוע אחד או במספר מקצועות.
* האבחון יהיה בנוסף לכמות הטיפולים הניתנים בשנה גילאית.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
* מבוטח עד גיל 3.
* מבוטח שאחד מהוריו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
* מבוטח המאובחן עם הפרעה התפתחותית סומטית.

זמני המתנה / החזרים
* זמן ההמתנה המקסימלי בהתפתחות הילד הוא 3 חודשים ממועד הפנייה.
* במקרה בו זמן ההמתנה ארוך משהוגדר בחוק, קופת החולים תיתן החזר עבור
   קבלת הטיפול באופן פרטי.
* גובה ההחזר
   - החזר בגובה עלות הטיפול בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד 
     לאותו המקצוע, בניכוי סכום ההשתתפות העצמית. 
   - למבוטח הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית החזר בגובה עלות הטיפול
     בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד לאותו המקצוע.
   - גובה ההחזר לא יהיה יותר מהעלות בפועל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32 ₪

תנאים והגבלות

טיפולים בהתפתחות הילד
* האבחון במסגרת התפתחות הילד - אבחון
* טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
* צוות רב מקצועי כולל:
   רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות
   הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.

כמות טיפולים
* עד גיל 3 - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* מגיל 3 עד 6 - עד 54 טיפולים בשנה גילאית ולא יותר מ- 27 טיפולים לאותו מקצוע.
* ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* ילד המצוי בספקטרום האוטיסטי - עד 3 טיפולים בשבוע.
* ניתן לממש את הזכאות לטיפולים במקצוע אחד או במספר מקצועות.
* האבחון יהיה בנוסף לכמות הטיפולים הניתנים בשנה גילאית.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
* מבוטח עד גיל 3.
* מבוטח שאחד מהוריו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
* מבוטח המאובחן עם הפרעה התפתחותית סומטית.

זמני המתנה / החזרים
* זמן ההמתנה המקסימלי בהתפתחות הילד הוא 3 חודשים ממועד הפנייה.
* במקרה בו זמן ההמתנה ארוך משהוגדר בחוק, קופת החולים תיתן החזר עבור
   קבלת הטיפול באופן פרטי.
* גובה ההחזר
   - החזר בגובה עלות הטיפול בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד 
     לאותו המקצוע, בניכוי סכום ההשתתפות העצמית. 
   - למבוטח הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית החזר בגובה עלות הטיפול
     בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד לאותו המקצוע.
   - גובה ההחזר לא יהיה יותר מהעלות בפועל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32 ₪

תנאים והגבלות

טיפולים בהתפתחות הילד
* האבחון במסגרת התפתחות הילד - אבחון
* טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
* צוות רב מקצועי כולל:
   רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות
   הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.

כמות טיפולים
* עד גיל 3 - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* מגיל 3 עד 6 - עד 54 טיפולים בשנה גילאית ולא יותר מ- 27 טיפולים לאותו מקצוע.
* ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית - ללא הגבלה במספר הטיפולים.
* ילד המצוי בספקטרום האוטיסטי - עד 3 טיפולים בשבוע.
* ניתן לממש את הזכאות לטיפולים במקצוע אחד או במספר מקצועות.
* האבחון יהיה בנוסף לכמות הטיפולים הניתנים בשנה גילאית.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
* מבוטח עד גיל 3.
* מבוטח שאחד מהוריו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
* מבוטח המאובחן עם הפרעה התפתחותית סומטית.

זמני המתנה / החזרים
* זמן ההמתנה המקסימלי בהתפתחות הילד הוא 3 חודשים ממועד הפנייה.
* במקרה בו זמן ההמתנה ארוך משהוגדר בחוק, קופת החולים תיתן החזר עבור
   קבלת הטיפול באופן פרטי.
* גובה ההחזר
   - החזר בגובה עלות הטיפול בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד 
     לאותו המקצוע, בניכוי סכום ההשתתפות העצמית. 
   - למבוטח הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית החזר בגובה עלות הטיפול
     בתעריפון משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד לאותו המקצוע.
   - גובה ההחזר לא יהיה יותר מהעלות בפועל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מילות מפתח

התפתחות הילד,הפרעות קשב וריכוז, קשב וריכוז,איבחון,אבחון,נוירולוג,הפרעת קשב,טיפולים,ילדים,בדיקות,נוירולוגיית ילדים,נוירולוג,לקוי למידה,פסיכולוג,פיזיותרפיסט,עובד סוציאלי,קלינאי תקשורת,מרפא בעיסוק

התפתחות הילד - הפרעות קשב וריכוז

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 20 (א) (6) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 15/2021 - אמות מידה לאבחון הפרעת קשב (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים
חוזר חטיבת הרפואה 12/2021 - מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 07/2020 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר חטיבת הרפואה 04/2020 - טיפול תרופתי בהפרעות קשב Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD)
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 09/2016 - שירותים בתחום התפתחות הילד - עדכון
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר מנהל רפואה 19/2013- מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2009 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2010 - שירותים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר מנהל רפואה 46/2003 - דרישות מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד"
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2010 - מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד
ח
וזר מנהל רפואה 40/2010 - אמות מידה לאבחון הפרת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים

התפתחות הילד - הפרעות קשב וריכוז

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

התפתחות הילד

התפתחות הילד - הפרעות קשב וריכוז

שאלה

האם זכאות זו בסל הבריאות הממלכתי, היא על פי 'שנה קלנדרית' או 'שנה גילאית'?

תשובה

שנה גילאית - מיום ההולדת של הילד ועד יום ההולדת הבא.
שנה קלנדרית - מתחילת ינואר עד לסוף דצמבר באותה שנה.
הזכאות היא על פי שנה גילאית.