ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שירותי סיעוד בקהילה - מדידת סימנים חיוניים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מילות מפתח

סעד,שירות אחיות,בדיקות

שירותי סיעוד בקהילה - מדידת סימנים חיוניים

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 19 (ב) (1) - לתוספת השנייה.

שירותי סיעוד בקהילה - מדידת סימנים חיוניים

סוג

בדיקה

שירותי סיעוד בקהילה - מדידת סימנים חיוניים