ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מתן חיסון

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חיסונים (למעט חיסונים לנוסעים לחוץ לארץ) - פעולת החיסון בלבד.
* הזכאות לפעולת מתן החיסון היא ללא השתתפות עצמית.
* הזכאות לקבלת החומר / התרופה נקבעת בהתאם להתוויות הסל.

מילות מפתח

זריקות, חיסון, חיסונים, מניעה ,רפואה מונעת

מתן חיסון

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 (ב) (7) - לתוספת השנייה.

מתן חיסון

סוג

חיסונים

מתן חיסון