ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה גרעינית - בדיקת דימות באמצעות FDG במכשיר PET

 

תיאור

PET CT

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות לבדיקה בהתוויות הבאות:
1. לחולים בסרטן ריאה מסוג non small cell
    א. אפיון ממצא לא ברור ב - CT של גוש בודד בריא.  
    ב. דירוג ראשוני (Initial staging)  
    ג. דירוג מחדש (Restaging) כשיש אפשרות לניתוח ריפויי (curative).
2. לחולים בסרטן הקולון רקטום
    א. חשד להישנות במצבים הבאים:
    1. CEA (Carcino embryonic antigen) מוגבר, כאשר הקולונוסקופיה וה - CT  תקינים.  
    2. בירור ממצא של גרורות בודדות לפני טיפול ממוקם, כגון: ניתוח, טיפול הורסני (אבלטיבי) לגרורה בכבד, כימותרפיה מקומית תוך עורקית וטיפולי הקרנה.
    3. בירור לנוכחות שארית רקמת גידול, לפני טיפול קרינתי או ניתוח.
    ב. בשלב האבחנה במצבים הבאים:
    1. Rectal Carcinoma(בשלב האבחנה) - בחשד למעורבות בלוטות פרירקטליות.
    2. דרג ראשוני של גידול במעי הגס, אם בדיקת דימות אחרת (כגון CT) אינה חד משמעית לגבי קיום גרורות.
3. לחולים בלימפומה
    א. בסיס (Beseline): על פי החלטת הרופא השולח: בדיקת הדימות תבוצע באמצעות גליום או FDG. לא תבוצענה שתי הבדיקות, אלא במקרה שבוצעה בדיקת גליום והלימפומה לא הודגמה באמצעותה.
    ב. מעקב אחר תגובה עד 4 בדיקות בשנה (monitoring response)
4. לחולים במלנומה ממאירה
    א. מחלה ממוקמת, לצורך הערכה של אפשרות ניתוח.
    ב. דירוג (Staging).
    ג. לצורך הערכת הישנות, טרם ניתוח.
5. לחולות בסרטן צוואר הרחם
    סרטן צוואר רחם חודרני Ib invasive ומעלה. 
    א. דירוג ראשוני (initial staging)
    ב. דירוג מחדש (Restaging)  לניתוח ריפויי (curative). 
6. לחולים בסרטן ראש-צוואר
    לא כולל מוח.
    א. דירוג ראשוני (initial staging).
    ב. הערכת חשד להישנות (על מנת להימנע מביופסיה). 
7. לחולים בסרטן הוושט
   
 א. דירוג ראשוני  (initial staging) בחולה המועמד לניתוח.
    ב. דירוג מחדש (Restaging)  בחשד להישנות. 
8. לחולים בסרטן התירואיד
   
 א. במצב בהם טירוגלובולין מוגבר ומיפוי יוד 131 שלילי.
    ב. בגידול מסוג  medullary carcinoma
9. לחולים בסרטן השד
    א. לצורך דירוג (ataging)  ודירוג מחדש (restaging) בהישנות מקומית או גרורית.
    ב. כבדיקת בסיס (Baseline) בחולות עם מחלה ממוקמת מקדמת (locally advanced disease) כאשר קיים חשד לפיזור גרורתי באמצעי דימות אחרים.
    ג. ניטור תגובה לטיפול של סרטן ממוקם מתקדם ובסרטן גרורתי, כאשר נשקל שינוי בטיפול.
10. לחולים בסרטן שחלה
    במצב בו יש עליה מאוחרת בסמן CA125, כאשר אין תסמינים ובדיקת הדימות תקינה.
11. לחולים בסרקומות (יואינג, אסטאוגנית, רקמות רכות)
    א. אבחנה בילדים צעירים.
    ב. בכל מקרה של הישנות, ללא הגבלת גיל.
    ג. בתת קבוצה של סרקומות מסוג  stromal tumors  Gastrointestinal) GIST) למעקב בחולים המקבלים טיפול ב - Imatinib.
12. לחולים בנוירובלסטומה
    א. דירוג ראשוני (initial staging).
    ב. מעקב.
13. לחולים בסרטן המוח
    אבחנה מבדלת בגידולי מוח ראשוניים חוזרים לצורך אבחנה בין הישנות המחלה לנמק מקרינה (radiation necrosis)
14. איתור מוקד אפילפטי בחולה המועמד לניתוח להסרת המוקד האפילפטי
    איתור מוקד אפילפטי במוח בחולה המועמד לניוח, אם נכשל ניסיון האיתור ב - Ictal SPECT) Ictal signle photon emission computed tomography).
15. לחולים בסרטן אשכים
    לאבחון סרטן אשכים גרורתי או החשוד כגרורתי.
    הטכנולוגיה תינתן לצורך אבחון בלבד, לאחר ביופסיה מהאשך ותשובה היסטולוגית המעידה על נוכחות סרטן אשכים.
16. לחולים עם מיאלומה נפוצה
   א. עם פלסמציטומה עם מעורבות אקסטרא מדולרית.
   ב. חולים הסובלים מפגיעה גרמית, לאחר טיפול, אשר נותרו סימפטומטיים ולא ברור על פי MRI/CT האם מדובר במחלה פעילה הדורשת התערבות טיפולית, כולל ניתוחים. 
17. לחולי סרטן (קרצינומה) ממקור לא ידוע
   לאבחון בחולים העונים על התנאים הבאים:
   חולים בהם נמצאה גרורה מרוחקת שלא ניתן לעמוד על מקור הגידול, למרות ביצוע ביופסיה ובדיקות אחרות, והם מיצו את אפשרויות הדימות הקיימות, או חולים אשר ביצוע ביופסיה מסכן את חייהם.
18. לחולים בסרטן הקיבה לצורך דירוג ראשוני (initial staging)
19. לחולים בסרטן האנוס לצורך דירוג ראשוני (initial staging)
20. לחולים בסרטן הפלאורה לצורך  דירוג ראשוני (initial staging)
21. לחולים בסרטן הלבלב.

   א. אבחון ראשוני (staging) - בחולים עם אדנוקרצינומה של הלבלב המועמדים לניתוח. כאשר בדיקות הדמיה מקובלות (CT , MRI) אינן חד משמעיות לאבחנה של גרורות מרוחקות וכאשר בדיקת ה-PET  נדרשת לצורך קבלת ההחלטה הטיפולית.
   ב. בחולים עם חשד להישנות (restaging) כאשר שאר בדיקות ההדמיה אינן חד משמעיות או שליליות וכאשר תוצאות בדיקת ה-PET תשנה את ההחלטה הטיפולית.
22. לחולים בסרטן כליה
      restaging חשד לחזרה של גרורות. 
23. לחולים בסרטן שלפוחית השתן
      Staging - שלילת גרורות מרוחקות בגידול ראשוני בסיכון גבוה, כאשר יש חשד
     לגרורות שלא התגלו ב-CT או MRI ,לפני החלטה על התערבות כירורגית לכריתה נרחבת.
24. לחולים בסרטן הרחם
    א. דירוג ראשוני (initial staging) בחשד לפיזור גרורתי לפי בדיקת דימות אחרת CT או MRI.
    ב. בחשד להישנות לצורך restaging.
25. לחולים בסרטן עריה 
   א. דירוג ראשוני (initial staging) בחשד לפיזור מקומי
   ב. בחשד להישנות לצורך restaging.
26. לחולים עם תסמונות פאראניאופלסטיות
27. לאבחון מצבים מורכבים של זיהום ודלקת
28. לחולים בסרטן כבד
29. לחולים בסרטן כיס מרה ודרכי מרה

* השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/02/2020

מילות מפתח

PET CT,חולים עם תסמונות פאראניאופלסטיות,סרטן ריאה מסוג non small cell,סרטן הקולון רקטום,לימפומה,מלנומה ממאירה,סרטן צוואר הרחם,סרטן ראש-צוואר,סרטן הוושט,סרטן התירואיד,סרטן השד,סרטן עריה,סרטן הרחם,סרטן שחלה,סרקומות,נוירובלסטומה,סרטן המוח,אפילפטי,סרטן אשכים,מיאלומה,קרצינומה,סרטן הקיבה,סרטן האנוס,סרטן הפלאורה,בדיקות,סרטן

רפואה גרעינית - בדיקת דימות באמצעות FDG במכשיר PET

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (א) (6) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר המנהל הכללי 03/2020 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2020
חוזר המנהל הכללי 01/2019 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019
חוזר המנהל הכללי 03/2018 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018
חוזר המנהל הכללי 01/2017 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
חוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר 01/2017 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
חוזר המנהל הכללי 02/2016 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016
חוזר המנהל הכללי 01/2015 - הרחבת סל שירות הבריאות לשנת 2015
חוזר מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות מס' 01/2014 - ביצוע בדיקות דימות החושפות ילדים ויילודים לקרינה מייננת
חוזר המנהל הכללי 02/2013- הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013
חוזר מנהל רפואה  43/2013 - שחרור מטופלים לאחר טיפול ביוד 131
חוזר המנהל הכללי 02/2010- הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010
חוזר המנהל הכללי 16/2005- הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2005
חוזר מנהל רפואה 08/2005 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2005 תעריפים והנחיות
חוזר מנהל רפואה 13/2004 - התוויות לבדיקת PET

 

 

רפואה גרעינית - בדיקת דימות באמצעות FDG במכשיר PET

תאור

בדיקה בה מוזרק לוריד חומר דמוי גלוקוז מסומן בחומר רדיואקטיבי ומבוצעת סריקה.
הבדיקה משמשת בעיקר לזיהוי גידולים שונים אך גם למטרות אחרות.
הבדיקה יכולה להתבצע בשילוב CT לצורך הדגמה ממוקדת יותר.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

אונקולוגיה, רפואה גרעינית, דימות

רפואה גרעינית - בדיקת דימות באמצעות FDG במכשיר PET