ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הלב וקרום הלב - הולטר

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השאלת Loop Recorder בהסדר במקרים שאינם כלולים בסל הבסיסי.
מקרה מזכה
עמית הזקוק לניטור קצב לב על פי המלצת רופא שירותי בריאות כללית.
זכאות
השתתפות עצמית בסך 180 ש"ח לחודש.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

Loop Recorder,לב,בדיקת לב,אביזרים,ניטור,קצב לב,קרדיולוגיה,הפרעת קצב לב

הלב וקרום הלב - הולטר

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (28) - לתוספת השנייה.

הלב וקרום הלב - הולטר

תאור

מכשיר נלבש המשמש לניטור רציף של קצב הלב לתקופות של ימים עד שבועות.
המכשיר משמש בעיקר לזיהוי של הפרעות בקצב הלב המופיעות וחולפות.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

הלב וקרום הלב - הולטר