ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הלב וקרום הלב - איזוטופים בעת צינתור

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

שם גנרי

לב,קרדיולוגיה,ניתוח לב,טיפולי לב,בדיקת לב,בדיקה,בדיקות,ניתוחים

הלב וקרום הלב - איזוטופים בעת צינתור

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (19) - לתוספת השנייה.

הלב וקרום הלב - איזוטופים בעת צינתור

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

הלב וקרום הלב - איזוטופים בעת צינתור