ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שחזור פלסטי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* שחזור פלסטי, למעט טיפולים וניתוחים קוסמטיים.
* למידע נוסף ראה ערך ניתוחים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
טיפול קוסמטי בורידים ברגליים באמצעות קצף למטרה קוסמטית במכוני הסדר.
מקרה מזכה
עמית הזקוק לטיפול בורידים בולטים למטרה קוסמטית באישור מראש של ספק ההסדר בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי כללית מושלם. 
זכאות
השתתפות עצמית בסך 3,400 ש"ח לרגל אחת ו-5,900 ש"ח לשתי רגליים.
במכוני הסדר. פעם אחת בשלוש שנים. 
תקופת אכשרה
אין

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות בעלות ניתוחים וטיפולים אסתטיים
הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים להלן המשמעות המפורטת לצידם:
"מרפאות שבהסכם" - בתי חולים, מרפאות או מכונים עימם התקשרה או תתקשר
הכללית בהסכם לצורך מתן שירותים על-פי פרק זה.
רשימת המרפאות כאמור תעודכן מעת לעת על-ידי הכללית.
מקרה מזכה
מקרה מזכה הינו ביצוע ניתוח או טיפול אסתטי, שהעמית אינו זכאי לו על פי
חוק ביטוח בריאות ואשר כלול ברשימת הניתוחים והטיפולים המפורטת הכיסוי
להלן ובתנאי שבוצע במרפאות שבהסכם.
מועד קרות המקרה המזכה יחשב כמועד בו בוצע הניתוח או הטיפול.
הכיסוי על פי פרק זה
להלן סוגי ניתוחים ו/או טיפולים אסתטיים הכלולים במסגרת הכיסוי על פי פרק זה.
העמית ישלם ישירות למרפאה  שבהסכם את ההשתתפות העצמית על פי ההסכם.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תופצנה למרפאות הכללית ולמרפאות שבהסכם.
סוג ניתוח:
אף, עפעף אחד, זוג עפעפיים, מתיחת פנים או צוואר, מתיחת בטן,
שאיבת שומן קטנה, שאיבת שומן גדולה, הרמת/ הקטנת שדיים,
הגדלת שדיים (ללא שתלים), טיפול להזעת יתר - בית שחי,
טיפול להזעת יתר - כפות ידיים/רגליים.
הסרת שיער:
פנים, בית שחי/מפשעה, ידיים - אמה, ידיים - זרוע, ידיים - כף יד, גב - תחתון,
גב - עליון, רגליים - שוק, רגליים - ירך, רגליים - כף רגל, עורף, בטן, חזה.
* הוראת מעבר לעניין הסרת שיער בלייזר:
"החל מ 2.1.2020, תוכנית השב"ן לא תכלול שירותים של "הסרת שיער בלייזר".
1. עמיתים שיצטרפו בפועל לתכנית "מושלם פלטינום" החל מיום 2.1.2020 ואילך
    אינם זכאים לשירות הסרת שיער בלייזר כמפורט בפרק זה.
    למען הסר ספק, הוראה זו חלה גם על מבוטחים חדשים ב"כללית" אשר היו מבוטחים
    לפני מעברם לכללית  ברובד מקביל בתכנית לשירותים נוספים בקופת החולים הקודמת.
2. עמיתים שהצטרפו לתכנית "מושלם פלטינום" עד ליום 1.1.2020, יהיו זכאים לשירות
    "הסרת שיער בלייזר" כאמור בפרק זה עד ליום 31.12.2020.
3. עמית זכאי אשר החל בסדרת טיפולים בחלק גוף מסוים במסגרת השירות לפני יום
    31.12.2020 יהיה רשאי לסיים את סדרת הטיפולים שבה החל גם לאחר תאריך זה.
תקופת אכשרה
לשרות זה- 1 חודשים.
לשרות הסרת שיער בלייזר  - 6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/11/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ניתוחיים אסתטיים
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי להנחה בעת ביצוע ניתוח אסתטי אשר כלול ברשימת
הניתוחים כמפורט להלן ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. הניתוח האסתטי בוצע אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
2. המבוטח אינו זכאי לאחד מהניתוחים ברשימה על פי חוק ביטוח בריאות.
3. הזכאות הינה לניתוח אסתטי אחד בשנה מתוך רשימת הניתוחים המופיעה להלן בתקנון.
גובה הכיסוי
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לכיסוי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית
אצל ספקים שבהסכם, בניתוחים האסתטיים הבאים:
1. אף
2. עפעפיים
3. הצמדת אוזניים
4. הגדלת חזה (כולל שתלים)
5. הקטנה והרמת חזה
6. שאיבת שומן
7. מתיחת עור (פנים/בטן)
8. ורידים (לא כולל נימים), בשיטת אנדו לייזר או גלי רדיו או הזרקת קצף תחת US,
    באישור מראש של ”מכבי שלי“, ובמקרים שבהם אין הצדקה רפואית והניתוח
    נדרש משיקולים אסתטיים בלבד.
* למען הסר ספק, במידה וניתן כיסוי ממכבי או מ“מכבי זהב“ משיקולים רפואיים,
  לא יינתן כיסוי נוסף מ“מכבי שלי“.
* רשימת הספקים בהסכם וההשתתפויות העצמיות תמצא בסניפי מכבי,
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
הסרת שיער

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 15/11/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה אסתטית 
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית
מבוטח יהא זכאי להנחה עד 25% מתעריף הקופה בגין טיפול ורידים לצרכים קוסמטיים.
כל זאת בתנאי שהטיפול בוצע במרפאות הקופה שנועדו לכך ושהטיפול והיקפו אושרו מראש ע“י הסמכות המאשרת בקופה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ניתוחים פלסטיים
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* מבוטח ״מאוחדת שיא״ יהיה זכאי לעבור ניתוח פלסטי מאלה המפורטים בסעיף הבא להלן
  בבית חולים פרטי הקשור עם הקופה בהסכם ובאמצעות מנתח הכלול בהסכם.  המבוטח יידרש
  להשתתפות עצמית בהתאם לסוג הניתוח ולבית החולים אשר נבחר על ידו, כתנאי לקבלת השירות.

* להלן סוגי הניתוחים וההשתתפויות העצמיות בגינם:
  1. ניתוח אף - 8,056 ש“ח.
  2. שאיבת שומן קטנה - 5,283 ש“ח.
  3. שאיבת שומן גדולה - 16,904 ש“ח.
  4. הרמת/הקטנת שדיים - 13,735 ש“ח.
  5. הגדלת שדיים - 9,509 ש“ח. למען הסר ספק, המחיר אינו כולל את עלות השתלים.
  6. ניתוח עפעפיים - 9,509 ש“ח.
  7. מתיחת פנים וצוואר - 16,508 ש“ח.
  8. הסרת שיער בלייזר - 5,283 ש“ח לאיבר בודד.
* החל מיום 2.1.2020, תכנית השב"ן לא תכלול שירותים של "הסרת שיער בלייזר".
  - מבוטחים שחברותם בתכנית השב"ן " מאוחדת שיא " תיכנס לתוקף לאחר יום 1.1.2020 -
    לא יהיו זכאים לשירות הסרת שיער בלייזר כמפורט בסעיף  8.
    למען הסר ספק , הוראה זו חלה גם על מבוטחים חדשים בקופת חולים מאוחדת, אשר היו
    מבוטחים לפני מעברם לקופה ברובד המקביל בתכנית לשירותים נוספים בקופת החולים
    הקודמת ושלעניין זה יחשבו כמצטרפים לאחר 1.1.2020.
*  מבוטחים שחברותם בתכנית השב"ן "מאוחדת שיא" תיכנס לתוקף עד ליום 1.1.2020 (כולל),
   יהיו זכאים לשירות "הסרת שיער בלייזר" כאמור בסעיף 8 , וזאת עד ליום 31.12.2020
   (להלן - "תקופת המעבר").
*  מבוטח אשר החל בסדרת טיפולים באיבר מסוים במסגרת הכיסוי המפורט בסעיף 
   טרם תקופת המעבר או במהלכה, יהיה זכאי לסיים את סדרת טיפולים זו (עבור אותו איבר מסוים
   בלבד) גם לאחר תום תקופה זו".
 9. טיפול להעלמת ורידים - 7,264 ש“ח לכל רגל.
 10. טיפול למניעת הזעת יתר בכפות ידיים/רגליים - 6,339 ש“ח.

* אופן התשלום של המבוטח יהיה בהתאם להסכם הקיים בין הקופה לבין ספק השירות.
  רשימת ספקי השירות אשר קשורים עם הקופה בהסכם לביצוע האמור
  בסעיף זה תועמד לרשות המבוטחים.
* למען הסר ספק יובהר כי מבוטח לא יהיה זכאי לשיפוי בגין ניתוח פלסטי המבוצע
  במרכז רפואי אחר, שאינו קשור עם הקופה בהסכם לביצוע הניתוחים האמורים לעיל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/11/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

ניתוחים קוסמטיים,פלסטיקה,כירורגיה פלסטית,ניתוח פלסטי,ניתוחים פלטים,שיחזור פלסטי,טיפול למניעת הזעת יתר בכפות ידיים,טיפול למניעת הזעת יתר בכפות רגליים,ניתוח עפעפיים,ניתוח אף,הגדלת חזה,שתלים,שתל,מתיחת בטן,טיפול להזעת יתר,שיחזורים פלסטיים,שיחזור פלסטי עקב מחלה,טיפול במחלה,טיפול במום מולד,טיפול מום,טיפול לאחר פציעה,טיפול פלסטי,טיפולים פלסטיים,שאיבת שומן גדולה,שאיבת שומן קטנה,מתיחת פנים,מתיחת צוואר,הסרת שיער בלייזר,טיפול קוסמטי בורידים ברגליים באמצעות קצף,טיפולים אסתטיים,ניתוח הצמדת אוזניים,ניתוח הקטנת חזה,ניתוח הרמת חזה,שיטת אנדו לייזר,גלי רדיו,הזרקת קצף תחת US,

שחזור פלסטי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 8 (ג) - לתוספת השנייה.

שחזור פלסטי

תאור

כלל הניתוחים המיועדים לשחזר את המראה הטבעי של הגוף שנפגע עקב מחלה,טיפול במחלה, מום או פציעה.

סוג

ניתוח

תחום השירות / טיפול

כירורגיה פלסטית, ניתוחים

שחזור פלסטי