ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - שקיפות עורפית

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת שקיפות עורפית בהריון לאבחון תסמונת דאון.
* הבדיקה כוללת בדיקת אולטראסאונד של מדידת עובי השקיפות העורפית NT
  י(nuchal translucency) עם תיעוד מצולם.
* הבדיקה תבוצע בין שבוע 11+0 לשבוע 13+6 של ההריון.
* השתתפות עצמית
   - שקיפות עורפית בהריון עם עובר אחד - השתתפות עצמית בסך 47.75 ש"ח.
   - שקיפות עורפית בהריון מרובה עוברים - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
בדיקת אולטרא סאונד לשקיפות עורפית אשר בוצעה לעמיתה עד השבוע ה- 14 להריונה, אצל ספק שאינו בהסדר. (הבדיקה תבוצע אצל רופא שאיננו מבצע בדיקות שקיפות עורפית למבוטחות הקופה במסגרת הסל הבסיסי).

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת שקיפות עורפית שלא במכון הסדר: הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת שקיפות עורפית, בתנאים המצטברים הבאים:
* הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
* הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% עד תקרה בגובה 124 ש"ח
   מההוצאות הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת שקיפות עורפית.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 20/04/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד
מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
בדיקת אולטרא סאונד לשקיפות עורפית אשר בוצעה לעמיתה עד השבוע ה- 14 להריונה, אצל ספק שאינו בהסדר. (הבדיקה תבוצע אצל רופא שאיננו מבצע בדיקות שקיפות עורפית למבוטחות הקופה במסגרת הסל הבסיסי).

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת שקיפות עורפית שלא במכון הסדר: הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת שקיפות עורפית, בתנאים המצטברים הבאים:
* הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
* הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80%  עד תקרה בגובה 376 ש"ח
   מההוצאות הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת שקיפות עורפית.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 20/04/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד
מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
* מבוטחת שהינה בהריון זכאית בין השבועות 11-14 להריונה לעבור בדיקת שקיפות
  במכון פרטי שלא קשור בהסכם עם הקופה ולקבל החזר כספי
  בשיעור של 75% מההוצאה ועד 543 ש“ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 20/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת שקיפות עורפית בהריון לאבחון תסמונת דאון.
* הבדיקה כוללת בדיקת אולטראסאונד של מדידת עובי השקיפות העורפית NT
  י(nuchal translucency) עם תיעוד מצולם.
* הבדיקה תבוצע בין שבוע 11+0 לשבוע 13+6 של ההריון.
* השתתפות עצמית
   - שקיפות עורפית בהריון עם עובר אחד - השתתפות עצמית בסך 47.75 ש"ח.
   - שקיפות עורפית בהריון מרובה עוברים - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת שקיפות עורפית בהריון לאבחון תסמונת דאון.
* הבדיקה כוללת בדיקת אולטראסאונד של מדידת עובי השקיפות העורפית NT
  י(nuchal translucency) עם תיעוד מצולם.
* הבדיקה תבוצע בין שבוע 11+0 לשבוע 13+6 של ההריון.
* השתתפות עצמית
   - שקיפות עורפית בהריון עם עובר אחד - השתתפות עצמית בסך 47.75 ש"ח.
   - שקיפות עורפית בהריון מרובה עוברים - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת שקיפות עורפית בהריון לאבחון תסמונת דאון.
* הבדיקה כוללת בדיקת אולטראסאונד של מדידת עובי השקיפות העורפית NT
  י(nuchal translucency) עם תיעוד מצולם.
* הבדיקה תבוצע בין שבוע 11+0 לשבוע 13+6 של ההריון.
* השתתפות עצמית
   - שקיפות עורפית בהריון עם עובר אחד - השתתפות עצמית בסך 47.75 ש"ח.
   - שקיפות עורפית בהריון מרובה עוברים - ללא השתתפות עצמית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מילות מפתח

שקיפות עורפית,בדיקות בהריון,אולטרסאונד,שקיפות ערפית,פריון,הריון ולידה,מניעה,רפואת נשים,nuchal translucency,אולטרא סאונד,אולטרסאונד,tukyrxtubs,אולטרה סאונד

בדיקות במהלך הריון - שקיפות עורפית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 7 (ט) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר מנהל רפואה 25/2013 - בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון
חוזר מנכ"ל 02/2013 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013
חוזר מנהל רפואה 15/2007 - בדיקות סקירה לגילוי תסמונת דאון בעובר
חוזר מנהל רפואה 50/2001 - בדיקת שקיפות עורפית בהריונות מרובי עוברים

בדיקות במהלך הריון - שקיפות עורפית

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, מניעה, רפואת נשים

בדיקות במהלך הריון - שקיפות עורפית