ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

EMG ומבחני העברה עצבית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מילות מפתח

מערכת עצבים,שריר,בדיקות,הפעילות החשמלית של השריר,עוצמת ומהירות ההולכה בעצבים

EMG ומבחני העברה עצבית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 (ה) (2) - לתוספת השנייה.

EMG ומבחני העברה עצבית

תאור

EMG - בדיקה בה נבדקת הפעילות החשמלית של השריר. 
מבחני העברה עצבית - בדיקה בה נבדקת עוצמת ומהירות ההולכה בעצבים.

סוג

בדיקה

EMG ומבחני העברה עצבית