ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - חלבון עוברי

 

תיאור

בדיקת דם לאם המבוצעת בזמן ההריון לצורך זיהוי מומים ומחלות בעובר.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

66.14 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

66.14 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

66.14 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

66.14 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מילות מפתח

חלבון עוברי,בדיקות בהריון,בדיקת דם חלבון עוברי,תבחין משולש,זיהוי מומים ומחלות בעובר,הריון ולידה,בדיקות במהלך ההריון,AFP - Alpha fetoprotein,אסטריול,BHCG,AFP - Alpha fetoprotein,דיקור מי שפיר

בדיקות במהלך הריון - חלבון עוברי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (א) (11) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 5 - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

בדיקות במהלך הריון - חלבון עוברי

תאור

בבדיקה נבדקים 3 חומרים (AFP - Alpha fetoprotein, אסטריול, BHCG) ולכן קרויה גם תבחין משולש.
בדיקת החומר AFP - Alpha fetoprotein (חלבון עוברי) יכולה להיעשות במקרים מסויימים גם באמצעות דיקור מי שפיר.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

בדיקות במהלך הריון - חלבון עוברי