ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש - שירותי אשפוז

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

סל השירותים בתחום האשפוז
1. שירותי חירום ומיון.
2. שירותי אשפוז פסיכיאטריים ואשפוז יום.
3. יעוץ וטיפול באשפוז בבתי חולים כלליים.
4. אשפוז מבוטח לצורך הסתכלות, לפי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט
    בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א - 1991 (להלן – חוק טיפול בחולי
    נפש) ומתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית, לאחר בדיקה בחדר מיון או
    לאחר אשפוז, לצורך הליך כאמור.
5. שירות למבוטח באשפוז או באשפוז יום לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום
    אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס – 2000 (להלן – חוק שיקום נכי
    נפש) ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה.

מילות מפתח

התפרצות,חולה מאיים,החמרה במצב נפשי,הפניית רופא משפחה,נזעי חשמל,TMS,בית חולים פסיכיאטרי,אשפוז יום,בעיות נפשיות,הוראת פסיכיאטר מחוזי,סל שיקום,וועדת שיקום,רפורמה לבריאות הנפש,החמרה נפשית,מחלת נפש

בריאות הנפש - שירותי אשפוז

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22א. (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 3 (1) - לתוספת השלישית.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר האגף לבריאות הנפש - הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
חוזר האגף לבריאות הנפש 51.016 - השגחה מיוחדת/שמירה מיוחדת/הסתכלות מיוחדת במחלקות האשפוז
חוזר האגף לבריאות הנפש 51.015 - ניהול טיפול תרופתי באשפוז פסיכיאטרי
חוזר המנהל הכללי 10/2018 - הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי
חוזר המנהל הכללי 09/2017 - כללי חיוב והתחשבנות בין קופות החולים לבין מערך האשפוז והמרפאות הציבוריות בבריאות הנפש - הבהרות 
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2017 - איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותים
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.014 - נוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.013 - טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי 
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.012 - טיפול בחפצי ערך של מטופל במהלך אשפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.011 - מחלקה/ יחידה לתזונה במרכזים לבריאות הנפש
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.010 - ניהול תכנית טיפול תזונתי למטופלים באשפוז
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.009 - זמינות והתאמת המזון למטופל באשפוז 
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.008 - ניהול כאב באשפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.007 - העברת מטופל באישפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.006 - שחרור מטופל מאישפוז פסיכיאטרי
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.004 - ניהול תכנית טיפול באשפוז
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.003 - הבטחת רצף טיפול
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.002 - קבלה ואשפוז בבית חולים
חוזר האגף לבריאות הנפש מס' 51.001 - קבלה, בדיקה וטיפול במלר"ד לשם אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי
חוזר המנהל הכללי מס' 08/2015 - הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתוקף
חוזר המנהל הכללי מס' 5/2015 - כללי חיוב והתחשבנות בין קופות החולים לבין מערך האשפוז בבריאות הנפש והמרפאות הציבוריות לבריאות הנפש
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 02/2015 - הרפורמה בבריאות הנפש - השתתפויות עצמיות ופרסום לציבור על שירותי קופות החולים

בריאות הנפש - שירותי אשפוז

תאור

אשפוז במרכז לבריאות הנפש.

סוג

שירות אשפוזי

תחום השירות / טיפול

אשפוז, בריאות הנפש

שדה כללי (לא לשימוש)

התפרצות, חולה מאיים, החמרה במצב נפשי, הפניית רופא משפחה.

התוויה כללית

מחלת נפש, הפרעה נפשית, החמרה במצב הנפשי, משבר נפשי עם אפשרות לסכנה עצמית או לאחרים.

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.

בריאות הנפש - שירותי אשפוז

שאלה

למי אני פונה כאשר קרוב משפחה שלי נעשה מסוכן ומסרב לאשפוז?

תשובה

על האפוטרופוס, קרוב המשפחה או הרופא המטפל לפנות אל הפסיכיאטר המחוזי בלשכת הבריאות המחוזית לצורך הוצאת הוראת אשפוז.