ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי, 250 מ"ג, 100 מ"ל (Acamoli for big kids)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כאב קל עד בינוני, הורדת חום.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כאב קל עד בינוני, הורדת חום.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כאב קל עד בינוני, הורדת חום.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כאב קל עד בינוני, הורדת חום.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 70% מהמחיר המרבי לצרכן.
שים לב, התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי, ולכן ניתן לרכוש התרופה בהשתתפות עצמית מופחתת לפי תכנית הגביה של הקופה בקבלת מרשם מרופא הקופה מראש.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 70% מהמחיר המרבי לצרכן.
שים לב, התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי, ולכן ניתן לרכוש התרופה בהשתתפות עצמית מופחתת לפי תכנית הגביה של הקופה בקבלת מרשם מרופא הקופה מראש.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 65% מהמחיר המרבי לצרכן.
שים לב, התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי, ולכן ניתן לרכוש התרופה בהשתתפות עצמית מופחתת לפי תכנית הגביה של הקופה בקבלת מרשם מרופא הקופה מראש.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית בגובה 65% מהמחיר המרבי לצרכן.
שים לב, התרופה כלולה בסל הבריאות הממלכתי, ולכן ניתן לרכוש התרופה בהשתתפות עצמית מופחתת לפי תכנית הגביה של הקופה בקבלת מרשם מרופא הקופה מראש.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

שם גנרי

Paracetamol (Acetaminophen)

אקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי, 250 מ"ג, 100 מ"ל

תאריך הכללה

01/01/1995

אקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי, 250 מ"ג, 100 מ"ל

סוג

תרופה

קוד משרד הבריאות

31761

קוד ירפ"א

5141

קוד ATC

N02BE

שם גנרי

Paracetamol

מספר רישום במשרד הבריאות

31761

התוויה כללית

Analgesic, antipyretic.

מסגרת הכללה בסל

כאב קל עד בינוני, הורדת חום.

מצב בריאות

כאב, חום

אקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי, 250 מ"ג, 100 מ"ל