ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שיקום בקהילה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* טיפול שיקומי בקהילה - יינתן מחוץ לבית המטופל  או בבית המטופל.
* שיקום מחוץ לבית:
   - מסגרת רב מקצועית - בדומה לאשפוז יום.
   - שיקום בתחום מקצועי אחד - כגון במכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
* שיקום בבית המטופל
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שיקום בית שהחל בתאריך 6.4.2016, משרד הבריאות יתמוך בקופת החולים. כשתוכנית שיקום הבית תכלול לכל הפחות את הדרישות המקצועיות האלה:
1. ביצוע התכנית ינוהל בידי רופא אחד או יותר, שהוא רופא מומחה ברפואה שיקומית או רופא מומחה אחר המנוסה בביצוע הערכה ובקביעת תכנית שיקומית (מנהל תכנית שיקום הבית).
2. התכנית תבוצע בידי צוות שיקום רב–מקצועי, אשר יכלול רופא ואחות וכן מטפלים רפואיים במקצועות הבריאות הנוגעים לעניין ובהם עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור ובבליעה, ייעוץ תזונאי.
3. למבוטחים תיקבע תכנית טיפול שיקומית אישית לפי מתווה הפעולה דלהלן:
א. מנהל תכנית שיקום הבית יבצע הערכה רפואית ותפקודית רב–תחומית לכל מטופל בתחילת הטיפול, ויקבע תכנית טיפול שיקומית על בסיסה, ולאחר מכן יבצע הערכה שיקומית בתדירות של פעם בשבועיים, לפחות. מנהל תכנית שיקום הבית יקבע גם את מועד סיום השיקום והמשך הטיפול והמעקב הנדרשים בתום השיקום.
ב. תכניות השיקום המקצועיות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכו'), יותאמו בידי מטפלי מקצועות הבריאות לפי הצורך הרפואי, בתיאום ובאישור מנהל תכנית שיקום הבית.
ג. רופא מטפל מתוך צוות השיקום יבקר בבית המטופל בתדירות של פעם בשבועיים לפחות.
ד. אחות מתוך צוות השיקום תבקר בבית המטופל בתדירות שבועית לפחות.
ה. יבוצעו טיפולים על ידי איש צוות אחד או יותר מצוות השיקום, למעט אחות ורופא, הטיפולים יבוצעו בתדירות של 5 טיפולים בשבוע לפחות, ב- 3 ימים לפחות מתוך ימות השבוע.
ו. ימונה כונן שיהיה זמין טלפונית למטופל במהלך שעות פעילות קופת החולים.
ז. לשם תגמול הקופה ימדדו יחידות שיקום בית של שבועיים. משך השיקום ייקבע על פי צורך רפואי.
ח. אם השיקום נדרש לאחר אשפוז - תחילת הטיפול השיקומי במסגרת שיקום הבית תהיה לכל המאוחר בתוך 72 שעות משחרור מבוטח מאשפוז.
ט. הטיפול השיקומי יתועד ברשומה הרפואית הממוחשבת של המבוטח בקופת החולים.
* ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא (ילקוט הפרסומים, עמ' 2535)

* במסגרת מבחן תמיכה בתחום שיקום בית מרחוק שהחל בתאריך 27.11.2017, משרד הבריאות יתגמל קופת החולים אם היא עומדת בתנאים האלה:
1. המטופל ביצע 12 מפגשי שיקום בנוכחות לפחות, בכל אחד ממקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת) שבו הוא נזקק לשיקום.
2. מספר טיפולי השיקום מרחוק שיוקצה לכל מטופל המשתתף בתכנית, ייקבע בהתאם לשיקול הדעת הרפואי של רופא השיקום, ובלבד שלא יפחת מ -8 טיפולי שיקום מרחוק בכל אחד ממקצועות הבריאות שבו הוחלט על טיפול זה.
3. מתן השירות לווה בביצוע שתי הערכות תפקודיות - שיקומיות חוזרות: טרם תחילת הטיפול ובסיומו, לפחות.
* מטרת המבחן היא לתגבר את הטיפול השיקומי, הניתן למבוטחי קופות החולים, באמצעות שימוש במערכות שיקום מרחוק, המאפשרות טיפול ותרגול עצמי נוסף על הטיפול השיקומי הסטנדרטי.
* ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: שיקום בית מרחוק (ילקוט הפרסומים, עמ' 2526).
 - שיקום
 

 

מה עליי לעשות?

על פי הפניית הרופא המטפל.

הערה

מילות מפתח

בדיקת רופא שיקומי במרפאה,שיקום בקהילה,פיזיותרפיה,פיזיוטרפיה,ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת,שיקום בית מרחוק,שיקום ביית המטופל,

שיקום בקהילה

תאריך הכללה

01/01/1995

הבסיס לזכאות מסתמך על חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף

מספר סעיפים: רפואת שיקום סעיף 1 (32) - לתוספת השניה, מקצועות: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) ועוד, כמפורט בסעיף 22 - לתוספת השניה.

שיקום בקהילה

סוג

שירות שיקום בקהילה

קוד

L9279

מסגרת הכללה בסל

תוספת שנייה

שיקום בקהילה