הליכון

 

הערה

משרד הבריאות: סל בריאות ממלכתי
נכלל:
תנאים והגבלות:

הליכון סטנדרטי
* זכאות להליכון סטנדרטי ללא השתתפות עצמית ניתנת לאוכלוסיה הפטורה כפי שמוגדרת בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות.
* אין לבצע רכישה לפני קבלת אישור ממשרד הבריאות.
 

הליכון מיוחד רולטור
* מסלול השתתפות עצמית: 10% מעלות ההליכון.
  - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה לפני קבלת אישור ממשרד הבריאות.
 

הליכון מיוחד אחורי
* מסלול השתתפות עצמית: 10% מעלות ההליכון.
 - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנוהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה לפני קבלת אישור ממשרד הבריאות.
 

הליכון מיוחד אמות
* מסלול השתתפות עצמית: 10% מעלות ההליכון.
  - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוי הכנסות ובהתאם לנוהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה לפני קבלת אישור ממשרד הבריאות.
 

מה עלי לעשות?

1. פנה לרופא המשפחה ולאחות המרפאה בקופת החולים לצורך מילוי טופס מידע רפואי סיעודי וקבלת הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק המורשה להמליץ על הליכון בקופת החולים.
  - ילד הלומד במסגרת לחינוך מיוחד יכול לפנות באמצעות המסגרת החינוכית.
2. לאחר המלצת הגורם המורשה מקופת החולים יש להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת הבריאות באזור מגורי המבוטח.
3. לאחר האישור תנחה לשכת הבריאות את המבוטח על אופן קבלת ההליכון.
* אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות.

מילות מפתח

רולטור,גפיים תחתונות עליונות,אביזרי שיקום,אביזר שיקום,הליכון סטנדרטי,הליכון מיוחד רולטור,הליכון מיוחד אחורי,הליכון מיוחד אמות,מכשיר שיקום וניידות,פיזיותרפיסט,מרפא בעיסוק,חינוך מיוחד,התאמת מכשירי שיקום וניידות,תיקון מכשירי שיקום וניידות