ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מיטה הידראולית / חשמלית

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מיטה הידראולית -
* מבוטח עם מוגבלות שלא מסוגל לקום ממצב שכיבה לישיבה באופן עצמאי ולא יכול לעזור בפעילות זו.
* מבוטח שלא מסוגל לניידות עצמאית במיטה ושלא מסוגל להפעיל מנגנון הפעלה באופן עצמאי מסיבות מוטוריות או קוגניטיביות, מרותק למיטה רוב שעות היממה ורוב תפקודי היומיום נעשים במיטתו.
* השתתפות המשרד 90% מעלות המכשיר שאושר.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנוהלים הקיימים.

מיטה חשמלית -
* מבוטח עם מוגבלות שלא מסוגל לקום ממצב שכיבה לישיבה באופן עצמאי או מהמיטה לכיסא וחזרה ושבאמצעות מנגנונים אלו יוכל להגיע לעצמאות מרבית.
* אנשים סיעודיים אשר רוב פעולות היומיום מתבצעות במיטה והמטפל העיקרי בהם הנו בן משפחה מבוגר.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנוהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

מה עליי לעשות?

1. פנה לרופא המשפחה ולאחות המרפאה בקופת החולים לצורך מילוי טופס מידע רפואי סיעודי וקבלת הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק המורשה להמליץ על מיטה הידראולית/חשמלית בקופת החולים.
  - ילד הלומד במסגרת לחינוך מיוחד יכול לפנות באמצעות המסגרת החינוכית.
2. לאחר המלצת הגורם המורשה מקופת החולים יש להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת הבריאות באזור מגורי המבוטח.
3. לאחר האישור תנחה לשכת הבריאות את המבוטח על אופן קבלת המיטה.
מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי הסכם / מכרז של משרד הבריאות. רשימת ספקים מורשים תימסר לתושב בעת קבלת האישור.
 

מילות מפתח

מיטה חשמלית,מיטה טיפולי,מיאה לחולים שלא יכולים לזוז,מיטה רפואית,מיטה מיוחדת לחולים,מיטה מיוחדת לחולים מוגבלים בתנועה,גפיים עליונות,גפיים תחתונות,אביזרים,שיקום,ניידות,פגועי 4 גפיים,מחלות הפוגעות במערכת השרירים,מערכת השלד,מערכת העצבים,CP,MS,PMD,בעיות מוטוריות,בעיות קוגנטיביות,ריתוק למיטה,חוסר יכולת לקום מהמיטה

מיטה הידראולית / חשמלית

תאריך הכללה

01/01/1995

הבסיס לזכאות מסתמך על חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף

4 (ב) (20) (21) - לתוספת השלישית

מיטה הידראולית / חשמלית

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

קוד

6500152 / 6500153

התוויה כללית

מיטה הידראולית
מבוטח עם מוגבלות שלא מסוגל לקום ממצב שכיבה לישיבה באופן עצמאי ולא יכול לעזור בפעילות זו, שלא מסוגל לניידות עצמאית במיטה ושלא מסוגל להפעיל מנגנון הפעלה באופן עצמאי מסיבות מוטוריות או קוגניטיביות, מרותק למיטה רוב שעות היממה ורוב תפקודי היומיום נעשים במיטתו.

מיטה חשמלית
מבוטח עם מוגבלות שלא מסוגל לקום ממצב שכיבה לישיבה באופן עצמאי או מהמיטה לכיסא וחזרה ושבאמצעות מנגנונים אלו יוכל להגיע לעצמאות מרבית.
אנשים סיעודיים אשר רוב פעולות היומיום מתבצעות במיטה והמטפל העיקרי בהם הנו בן משפחה מבוגר.

מצב בריאות

פגועי 4 גפיים (עקב מחלות הפוגעות במערכת השרירים, השלד והעצבים כגון CP, MS, PMD).

מסגרת

התוספת השלישית.

מיטה הידראולית / חשמלית