ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון דיפתריה טטנוס טוקסואיד לילדים (Diphtheria tetanus toxoid)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיסון שגרה כנגד דיפתריה וטטנוס שני לילדים בני 8, חיסון ראשוני כנגד דיפתריה וטטנוס לילדים בני 5 ומעלה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיסון שגרה כנגד דיפתריה וטטנוס שני לילדים בני 8, חיסון ראשוני כנגד דיפתריה וטטנוס לילדים בני 5 ומעלה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיסון שגרה כנגד דיפתריה וטטנוס שני לילדים בני 8, חיסון ראשוני כנגד דיפתריה וטטנוס לילדים בני 5 ומעלה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיסון שגרה כנגד דיפתריה וטטנוס שני לילדים בני 8, חיסון ראשוני כנגד דיפתריה וטטנוס לילדים בני 5 ומעלה.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

גרון, לוע, אף, שקדים, שרירים

שם גנרי

Diphtheria tetanus toxoid

חיסון דיפתריה טטנוס טוקסואיד לילדים (Diphtheria tetanus toxoid)

תאריך הכללה

01/01/1995

חיסון דיפתריה טטנוס טוקסואיד לילדים (Diphtheria tetanus toxoid)

סוג

חיסונים

שדה כללי (לא לשימוש)

גרון, לוע, אף, שקדים, שרירים

קוד ATC

J07AM

שם גנרי

Diphtheria tetanus toxoid

מספר רישום במשרד הבריאות

22592

התוויה כללית

Promotes active immunization against diphtheria and tetanus.

מסגרת הכללה בסל

Routine second booster injection in children at 8 years of age. Primary immunization in children over 5 years of age, or when pertussis vaccine must be omitten or given seperately

מצב בריאות

דיפתריה, קרמת, אסכרה, טטנוס, צפדת, פלצת

חיסון דיפתריה טטנוס טוקסואיד לילדים (Diphtheria tetanus toxoid)