ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד קרמת, צפדת, שעלת - אינפנריקס, זריקה (Infanrix)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסון שגרה ראשוני כגד דיפתריה (קרמת), טטנוס (צפדת / פלצת) ושעלת (פרטוזיס).

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. המשרד לא מחויב לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

גרון, לוע, אף, שקדים, שרירים

שם גנרי

Diphtheria tetanus toxoid and Pertussis vaccine

חיסון נגד קרמת, צפדת, שעלת - אינפנריקס, זריקה (Infanrix)

תאריך הכללה

01/01/1995

הבסיס לזכאות

צו בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה - 1995.

חיסון נגד קרמת, צפדת, שעלת - אינפנריקס, זריקה (Infanrix)

סוג

חיסונים

שדה כללי (לא לשימוש)

גרון, לוע, אף, שקדים, שרירים

קוד ATC

J07AJ

שם גנרי

Diphtheria tetanus toxoid and Pertussis vaccine

מספר רישום במשרד הבריאות

28630

התוויה כללית

Infanrix is indicated as a booster dose for children 15 months to 7 years of age who have previously been immunised with three or four doses of either DTPa vaccine or diphtheria, tetanus and whole-cell pertussis (DTPw) vaccine.
Active primary immunisation against diphteria, tetanus and pertussis from the age 2 months onward.

מסגרת הכללה בסל

Routine primary immunization agains diphtheria, tetanus and whooping cough

מצב בריאות

דיפתריה, קרמת, אסכרה, טטנוס, צפדת, פלצת, פרטוזיס, שעלת

חיסון נגד קרמת, צפדת, שעלת - אינפנריקס, זריקה (Infanrix)