ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ועדה להפסקת הריון

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת לכל אזרחית במדינת ישראל.
* התשלום לוועדה הינו 421 ש"ח.
* במקרה והפסקת ההריון ניתנת במסגרת הזכאות הקבועה בחוק, ניתן לקבל החזר
   על התשלום לוועדה דרך קופת החולים. 
* לפירוט המצבים בהם הפסקת ההריון היא במימון ציבורי, ראה ערך הפסקת הריון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/12/2016

מה עליי לעשות?

* לאחר התשלום לוועדה, יש להגיע לקופה עם הקבלה לשם קבלת זיכוי.
* לפירוט התהליך באתר משרד הבריאות

מילות מפתח

הפלה

ועדה להפסקת הריון

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 7 (ג) - לתוספת השנייה.

ועדה להפסקת הריון

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

וועדה להפסקת הריון