ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אשפוז סיעודי

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שירותי אשפוז באחריות המדינה ובכפוף לנהלי משרד הבריאות:
(א) אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים
(ב) אשפוז תשושי נפש
(ג) אשפוז נכים סיעודיים צעירים
(ד) אשפוז חולים פסיכוגריאטריים.
שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.
זכאי לאשפוז במימון משרד הבריאות כל אדם בגיר (בגיל 18 ומעלה) אשר מוגדר "סיעודי" או "תשוש נפש" על פי ההגדרות להלן:

"סיעודי" –
אדם זכאי לאשפוז במימון משרד הבריאות במחלקה לסיעודיים אם הוא סובל מירידה קשה וקבועה בניידות (אי יכולת לקום מהמיטה בעצמו או אי יכולת להתהלך בבית ללא עזרה), ולא מסוגל לתפקד ללא עזרה בתחום הרחצה, הלבשה, אכילה ושליטה על מתן שתן או צואה (פעילויות הנקראות "תפקודי היומיום הבסיסיים"), ובתנאי שמגבלות אלה לא נגרמו עקב מחלה חריפה הצפויה להשתפר - אלא ע"י מחלה שהינה בלתי הפיכה (מחלה כרונית או ליקוי קבוע). האדם הסיעודי לפי הגדרה זו נזקק לטיפול ומעקב במסגרת מחלקה סיעודית לתקופה ממושכת.

"תשוש נפש" -
אדם זכאי לאשפוז במימון משרד הבריאות במחלקה לתשושי נפש אם הוא עדיין מסוגל להתהלך, אולם סובל מירידה משמעותית וקבועה בתפקודי המוח (מצב הקרוי ירידה קוגניטיבית, שיטיון או דמנציה), אשר מתבטאת בירידה בזיכרון, ביכולת להתמצא בזמן או במקום, בשיקול הדעת (שיפוט) וכדומה, במידה כזו שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילויות היום-יום לרבות הלבשה, רחצה, אכילה, שימוש בשירותים, וכן נדקק להכוונה בניידות כאשר הוא מתהלך, ולהשגחה על בטיחותו בכל שעות היממה.
הסמכות להגדרת סטטוס של "סיעודי" או "תשוש נפש" לצורך אשפוז ממושך במוסד היא של הגריאטר המחוזי מטעם משרד הבריאות.

* סכום השתתפות עצמית:
קביעת גובה השתתפות המאושפז ובני משפחתו במימון האשפוז - עפ"י המפורט בחוזר מנכ"ל 08/2018 - סיוע במימון האשפוז הסיעודי הכרוני
 

מה עליי לעשות?

ההחלטה על האשפוז בסמכות הגריאטר המחוזי מטעם משרד הבריאות (ר' חוזר מינהל רפואה 20/2009 :קביעת גובה השתתפות המאושפז ובני משפחתו במימון האשפוז ).

מילות מפתח

מחלקה לתשושי נפש,מחלקה סיעודית,נכים סיעודיים צעירים,חולים פסיכוגריאטריים,גריאטרי,גריאטר,מחלה כרונית,ליקוי קבוע,גיל שלישי

אשפוז סיעודי

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף (2) - לתוספת השלישית.

אשפוז סיעודי

תאור

אשפוז סיעודי בהקשר זה כולל שהות במחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש .

סוג

שירות אשפוזי

תחום השירות / טיפול

גריאטריה

מסגרת הכללה בסל

תוספת שלישית

אשפוז סיעודי