ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

עדשה סקלראלית לראיה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות הינה עד גיל 18.
* תדירות ההחלפה אחת לשנה.
* במסלול השתתפות עצמית: 25% מעלות העדשות.
* במסלול החזר: עד 75% מעלות העדשות.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* עדשות מגע מיוחדות אלו יינתנו במצבים כדוגמת המקרים הבאים:
1. קרטוקונוס  Keratoconus
2. קרטוגלובוס Keratoglobus
3. Pellucid) marginal corneal degeneration  PMCD)
*  העדשה תינתן כאשר לא ניתן להרכיב עדשת מגע בקוטר רגיל או כאשר העדשה הסקלראלית עשויה לשפר את חדות הראיה לעומת עדשה רגילה ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח ETDRS או מקביל לו (moderate vision gain).

מה עליי לעשות?

כיצד לקבל את הסיוע?
א. קבלת המלצה לצורך קבלת אישור להשתתפות במימון, נדרשת המלצה מאחד הגורמים הבאים:
"אוקולופלסטיקאי מומחה" - רופא מומחה לכירורגיה פלסטית של העין - רופא מומחה לרפואת עיניים בישראל, אשר השתלם (Fellowship) בתחום הכירורגיה הפלסטית של העין.
או אונקולוג של העין - רופא מומחה לרפואת עיניים אשר השתלם (Fellowship) בתחום האונקולוגיה של העין.
או רופא עיניים ילדים - רופא מומחה לרפואת עיניים אשר השתלם (Fellowship) בתחום של רפואת עיניים לילדים.
טופס המלצה לתותבת עין/עדשה (תותבת) סקלראלית/ אחר
מבוטח הפונה לקופת החולים בבקשה לקבל המלצה להשתתפות משרד הבריאות במימון תותבת עין או עדשה (תותבת) סקלראלית, יופנה על ידי רופא העיניים או רופא המשפחה אל הגורם הממליץ, כמפורט מעלה, בבית חולים ציבורי או במסגרת ציבורית אחרת. הביקור יקבע תוך חודש ימים ממועד קבלת ההפניה לבית החולים או למסגרת הציבורית. ביקור לצורך החלפת תותבת קיימת יקבע תוך 60 יום.
ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש ללשכת הבריאות באיזור מגוריו של התושב  על-ידי קופות החולים או על-ידי התושב, או על-ידי אדם  מטעמו.  מבוטח הנמצא באשפוז בבית חולים - המטפל במבוטח באשפוז, או המבוטח בעצמו יעביר פניה ללשכת הבריאות הכוללת המלצה לתותבת עין או עדשה (תותבת) סקלראלית ואת סיכום האישפוז. ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה או באמצעות הדואר או הפקס.
ג. דיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות ועדה בלשכת הבריאות תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה. החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה), לרבות הנחיות להמשך התהליך, תימסר במכתב תשובה לפונה. תשובת לשכת הבריאות לפניה  תינתן תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי הלשכה. במקרים מורכבים ואם נדרשים ברורים נוספים – התשובה תינתן תוך  45 ימי עבודה. פונים המבקשים לקבל מידע לגבי מצב הפנייה יכולים לפנות למוקד הטלפוני "קול הבריאות"  5400*.
ד.  קבלת המכשיר עם קבלת האישור ממשרד הבריאות, יופנה התושב לקבלת המכשיר על-פי הנחיות  שיינתנו בכתב על-ידי לשכת הבריאות. יצויין כי האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו. 

מילות מפתח

תותבת סקלראלית של גלגל העיין, עין

עדשה סקלראלית לראיה

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

שמות נוספים

תותבת סקלראלית של גלגל העיין

תחום השירות / טיפול

רפואת עיניים

קוד

6001842

עדשה סקלראלית לראיה