ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי הפריה מלאכותית (I.V.F)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הפריה מלאכותית - כולל טיפולים להשבחת זרע וטיפול הורמונלי.
* טיפולי הפרייה חוץ גופית ניתנים:
   - לצורך הולדת ילד ראשון ושני, לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים וכן, לאישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית.
   - לצורך הולדת ילד ראשון ושני, לגברים שהם בני זוג שלהם אין ילדים וכן לגבר ללא ילדים המעוניין להקים משפחה חד הורית. הזכאות עבור שירות זה היא לגבר עד גיל 54 בתהליך פונדקאות המתקיים בישראל בלבד.
   - למטופלים העוברים תהליך אבחון גנטי טרום השרשתי PGD.
* שימוש בפרגונל.
* השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.
תרומת ביצית

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/04/2023

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.1
השירות הרפואי

הפריה חוץ גופית: השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית (IVF).
מקרה מזכה
טיפול הפריה חוץ גופית (IVF) אשר בוצע בעמיתה על פי הפניה של רופא מומחה במחלקה לטיפול לקויי פיריון, עבור ילד ראשון ושני בבית חולים פרטי בישראל.
מילד שלישי ואילך בבית חולים פרטי או ציבורי בישראל.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מההוצאה בפועל עבור טיפול ההפריה עד סכום מירבי בסך 7,200 ש"ח לטיפול לילד ראשון ושני עד 5 טיפולים לשנה קלנדרית.
ילד שלישי ואילך עד 6 טיפולים לכל ילד בכפוף לכללים הרפואיים שקבע משרד הבריאות ביחס לסל הבסיסי.
תקופת אכשרה
12 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/12/2020

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.5
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.3
הפריה חוץ - גופית

* חברה הזכאית על פי החוק לטיפולי הפריה חוץ גופית, תהיה זכאית לטיפולי הפריה
  חוץ גופית לילד ראשון ושני בלבד, לפי אחד מן המסלולים הבאים:
  - בבית חולים פרטי שבהסכם - החברה תקבל התחייבות לביצוע טיפולי הפרייה חוץ
      גופית לילד ראשון ושני, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כמפורט להלן:
      * עבור שלב א' + שלב ב' - ההשתתפות העצמית הינה 829 ש"ח עבור
        כל ניסיון טיפולי.
      * עבור שלב ג' - ההשתתפות העצמית הינה 243 ש"ח עבור כל ניסיון טיפולי.
  - בבית חולים שאינו בהסכם - החברה תהיה זכאית להחזר בגין טיפולי הפרייה חוץ
    גופית לילד ראשון ושני, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:
    * עבור שלב א' + שלב ב' - ההחזר הינו עד לתקרה של 7,191 ש"ח ובכל מקרה
      חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ-829 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.
    * עבור שלב ג' - ההחזר הינו עד לתקרה של 2,221 ש"ח ובכל מקרה חלקה של
      החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ- 243 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.
* בחרה החברה לקבל את הטיפולים בבית חולים פרטי שבהסכם או בבית חולים שאינו
  בהסכם, תדאג החברה לקבל אישור מראש לטיפול לאותו בית חולים.
* רשימת בתי החולים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה - 24 חודשים.
* תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.4
הפריה חוץ - גופית

* חברה הזכאית על פי החוק לטיפולי הפריה חוץ גופית, תהיה זכאית לטיפולי הפריה
  חוץ גופית לילד ראשון ושני, לפי אחד מן המסלולים הבאים:
  - בבית חולים פרטי שבהסכם - החברה תקבל התחייבות לביצוע טיפולי הפרייה חוץ
    גופית לילד ראשון ושני, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כמפורט להלן:
    * עבור שלב א' + שלב ב' - ההשתתפות העצמית הינה 829 ש"ח עבור
      כל ניסיון טיפולי.
    * עבור שלב ג' - ההשתתפות העצמית הינה 243 ש"ח עבור כל ניסיון טיפולי.
  - בבית חולים שאינו בהסכם - החברה תהיה זכאית להחזר בגין טיפולי הפרייה חוץ
    גופית לילד ראשון ושני, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:
    * עבור שלב א' + שלב ב' - ההחזר הינו עד לתקרה של 7,191 ש"ח ובכל מקרה
      חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ- 829 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.
    * עבור שלב ג' - ההחזר הינו עד לתקרה של 2,221 ש"ח ובכל מקרה חלקה של
      החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ- 243 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.

* חברה הזקוקה לטיפולי הפריה חוץ גופית, על פי כללים רפואיים ושיקול דעתו של הרופא
  המטפל, אך אינה זכאית להשתתפות על פי החוק , משום שיש לה כבר שני ילדים
  (או יותר) מנישואיה הנוכחיים, תהיה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית לילד שלישי ואילך,
  עד 7 טיפולים בגין כל ילד, לפי אחד מן המסלולים הבאים:
  - בבית חולים פרטי שבהסכם - החברה תקבל התחייבות לביצוע טיפולי הפרייה חוץ
    גופית לילד שלישי ואילך בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
    * עבור שלב א' + שלב ב' - ההשתתפות העצמית הינה 1,707 ש"ח, עבור
       כל ניסיון טיפולי.
    * עבור שלב ג' - ההשתתפות העצמית הינה 488 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.
  - בבית חולים שאינו בהסכם - החברה תהיה זכאית להחזר בגין טיפולי הפרייה חוץ
    גופית לילד שלישי ואילך, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:
    * עבור שלב א' + שלב ב' - ההחזר הינו עד תקרה של 7,191 ש"ח ובכל מקרה חלקה
      של החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ-1,707 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.
    * עבור שלב ג' - ההחזר הינו עד תקרה של 2,221 ש"ח ובכל מקרה חלקה של החברה
      בהוצאה בפועל לא יפחת מ- 488 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.

* בחרה החברה לקבל את הטיפולים בבית חולים פרטי שבהסכם או בבית חולים שאינו
  בהסכם, תדאג החברה לקבל אישור מראש לטיפול לאותו בית חולים.
* רשימת בתי החולים שבהסכם, תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* חברה (או בן זוגה) הנמצאים בתהליך של הפריה חוץ גופית, יהיו זכאים להחזר מ"מכבי זהב" בגין הוצאותיה למימון משגיחה על טיפולי ההפריה, אשר ניתנים באמצעות אחד הספקים שנמצאים בהסכם עם מכבי.
* החזר "מכבי זהב" יהיה בגובה 125 ש"ח לכל יום השגחה ועד 3 ימים, בגין כל ניסיון טיפולי.
* רשימת הספקים בהסכם תמצא בסניפי מכבי, אתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה - 12 חודשים.
* תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.6
אבחון וטיפול בהפרעות בפריון אצל הגבר ואצל האישה

תקופת המתנה: 24 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:
"הפרייה חוץ גופית (I.V.F)" המורכבת מהשלבים הבאים:
שלב א' - בירור אבחנתי (קליני, מעבדתי ובאמצעי הדמיה), טיפול הורמונלי ומעקב
זקיקים באמצעות.U.S (אולטרה סאונד).
שלב ב' - שאיבת הביציות, הפרייתן בזרע של בן הזוג/תורם והשתלתן ברחמה של
מבוטחת או של ”אם נושאת“ (או הקפאתן של אלה שלא הושתלו) כמו כן, מעקב
מעבדתי ובאמצעות.U.S אחרי התפתחות העובר, עד להוכחת הריון קליני או
כימי (כהגדרתם להלן).
שלב ג' - השתלת עוברים מן המלאי המוקפא (אם האישה לא נכנסה להריון בשלב
ב‘), כולל מעקב הורמונלי ומעקב אולטרה סאונד, כנאמר בשלב ב‘ לעיל.
"הריון קליני" - הריון, עם רמת הורמונים בדם הולכת וגדלה ועדות באולטרה סאונד
על קיום שק הריון בתוך חלל הרחם.
"הריון כימי" - רמת הורמונים גבוהה בדם החוזרת לתקנה, בלי עדות באולטרה
סאונד לקיום שק הריון.
"זוג נשוי" - גבר ואישה הרשומים בתעודות הזהות כזוג נשוי.
"משפחה חד הורית" - אישה פנויה (רווקה, גרושה, אלמנה) שברצונה להביא ילד
לעולם, הכל לפי הכללים, התנאים והסייגים המפורטים בתקנון זה.
"חומר גנטי עצמוני" - ביציות של אישה או זרע של גבר ממקור עצמי (לא מתורם).
"חומר גנטי מתורם/ת" - ביציות של אישה ו/או זרע של גבר הנלקחים מתורם/תורמת.
"ילד" - יילוד חי שנולד לזוג נשוי (כהגדרתו בתקנה זו) מהנישואים הנוכחיים ומחומר
גנטי עצמוני (המשתייך לשני בני הזוג), או מחומר גנטי מתורם ו/או מתורמת, או יילוד
חי שנולד למשפחה חד הורית מחומר גנטי עצמוני או מתורם ו/או מתורמת.
"מחלקה מוכרת" - מחלקה בבית חולים או מרפאה, שהכיר בהן המנהל הכללי של
משרד הבריאות, בהודעה ב“רשומות“ ובתנאים שקבע, כמוסמכת לבצע פעולות
רפואיות הקשורות בהפריה חוץ גופית.
"מכון מורשה“ - מכון או ספק שירות הקשור עם הקופה בהסכם ואשר פרטיו מופיעים
במדריך השירותים הרפואיים של הקופה.
"ניסיון אחד" - כל ניסיון כאשר הושלמו בו לפחות שלבי א‘ + ב‘ כמפורט לעיל,
או כל ניסיון שבוצע בו שלב ג‘ בלבד.
כללי
1. מבוטחי התוכנית, שהינם זוג נשוי או משפחה חד-הורית, אשר נמצאו על ידי הגורם
   המקצועי בקופה כזכאים לקבלת טיפולי הפריה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
   יהיו זכאים לקבל טיפולים אלה במסגרת בי“ח פרטי, הקשור עם הקופה בהסכם.
   זאת, לצורך אבחון וטיפול בהפרעות בפריון הקיימות אצלם, במטרה להשיג הריון
   ובתנאי שלבני הזוג אין ילדים מנישואיהם הנוכחיים. הזכאות מותנית בהשתתפות
   עצמית בגובה של 15% מעלות הטיפול ועד לתקרת השתתפות עצמית בסך
   של 2,318 ש“ח לכל ניסיון.
2. המבוטח/ת זכאי/ת לקבל טיפולים שמרניים ו/או כירורגיים בבי“ח פרטי כאמור לעיל,
   רק עד לתקרה של 10 ניסיונות להפריה חוץ-גופית (I.V.F) לכל ילד, במטרה להביא
   לעולם עד שני ילדים למען הסר ספק, יודגש כי הזכאות הינה על בסיס הקריטריונים
   הרפואיים שנקבעו מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
3. מבוטחים שהינם בני זוג או משפחה חד הורית להם יש כבר שני ילדים בריאים, זכאים
   להשתתפות כספית של התוכנית בגובה 50% מהעלות של כל טיפול/ ניסיון I.V.F
   שמטרתו הולדת ילד נוסף, כל אלה במסגרת 10 ניסיונות לכל ילד ובלבד שכל ”ניסיון“
   אושר מראש על ידי הסמכות המאשרת בקופה.
4. אישורים כאמור בסעיפים 3 ו- 4 יינתנו עד לתקרה בגובה 86,923 ש“ח לכל
   ניסיונות ההפריה שאושרו.

תנאי זכאות
* אבחון וטיפול בבעיות פריון כמוגדר בפרק זה יינתנו למבוטחים שנתקיימו
  בהם כל אלה:
1. הטיפול או האבחון מתבצע במבוטח/ת אשר חבר/ה בקופת חולים מאוחדת.
2. חלפה תקופת ההמתנה (24 חודשים).
3. ניתנה חוות דעת מקצועית מפורטת בגין הסיבות להפרעה בפריון והמלצה חיובית
    של מומחה לרפואת נשים או של אנדוקרינולוג, על היות המבוטח זקוק לבירור ו/או
    לטיפול בהפרעות בפריון לרבות הפריה חוץ-גופית.
4. ניתן אישור מראש על ידי ”הסמכות המאשרת“ בקופה בהתבסס על חוות דעת של
    יועץ-על מטעם הקופה בתחום הפרעות בפריון.
5. למבוטחת הזכאית מכוח סעיף 3 (כללי) לעיל, טרם מלאו 45 שנה, כשמדובר בטיפול
    עם חומר גנטי עצמוני או מתרומת זרע, או טרם מלאו לה 54 שנה כשמדובר
    בתרומת ביציות.

בדיקות וטיפולים
* בדיקות שמטרתן קביעת הסיבות להפרעה בפריון כגון: בדיקות קליניות,
  בדיקות מעבדה, בדיקות זרע שגרתיות, בדיקות זרע באמצעות מיקרוסקופ
  אלקטרוני  (באישור האגף הרפואי בלבד), בדיקת תהליך יצירת הזרעונים, בדיקות
  הדמיה, גרידת ניסיון ובדיקות פולשניות לחלל הבטן ולחלל הרחם, כמו כן, טיפולים
  שמרניים או פולשניים כגון: הזרעה מלאכותית, טיפולים כירורגיים, טיפולי הפריה
  חוץ-גופית, לרבות טיפולי מיקרומניפולציה של הביצית טרם הפרייתה או של הביצית
  המופרית, כל אלה יינתנו לחברי הקופה במסגרת בתי החולים הציבוריים במימון
  הקופה וללא ”השתתפות עצמית“ בתנאי, שיועץ-על של הקופה קבע כי קיים צורך
  רפואי וקיימים סיכויי הצלחה סבירים לטיפול.
* בדיקות וטיפולים כנ“ל יסופקו לעמיתים, כאמור לעיל, גם במסגרת בתי חולים
  פרטיים, בהשתתפות עצמית של המבוטח שלא תעלה על 15% מעלותם והכל
  במסגרת תנאי זכאות כמפורט בסעיפי "כללי" ו- "תנאי זכאות" לעיל.
* בדיקות וטיפולים כנ“ל, למטרת הבאת ילד שלישי ואילך, יסופקו לעמיתים בלבד,
  במסגרת של עד 10 ניסיונות לכל ילד בתנאי שאושרו על ידי ”הסמכות המאשרת“
  וב“השתתפות עצמית“ של המבוטח שלא תעלה על 50% מהעלות.

אספקת תרופות
* עמיתים אשר נמצאו זכאים לטיפולי הפריה על פי תקנון זה, זכאים לתרופות
  כמפורט להלן:
  - תרופות לטיפול בהפרעות בפריון הכלולות בפנקס התרופות של הקופה תסופקנה
    לזכאים במסגרת ניסיונות הפריה שאושרו בכפוף להוראות החוק.
  - תרופות שאינן כלולות בפנקס התרופות, תסופקנה לעמיתים כאמור לעיל
    ב“השתתפות עצמית“ של עד 50% ממחירן לצרכן ובלבד, שתרופות אלה כלולות
    בנספח ד‘ לתקנון זה.
  - תרופות ל-I.V.F (משלב א'), להולדת ילד שלישי ואילך תסופקנה לעמיתים
    ב“השתתפות עצמית“ של 50% ממחירן לצרכן.
  - הזכאות לתרופות כאמור לעיל, מותנית בהמלצת רופא מומחה למחלות נשים איתו
    קשורה הקופה ולו הסמכות לרישום התרופות מטעמה ובתנאי, שאספקת התרופות
    תתבצע באמצעות בתי המרקחת של הקופה או באמצעות מחסן התרופות
    המרכזי שלה.

הפריה חוץ גופית (I.V.F)
* טיפולי הפריה חוץ-גופית ניתנים בתנאים ובכללים המפורטים להלן:

מספר ילדים מספר ניסיונות השתתפות עצמית בבית חולים ציבורי השתתפות עצמית בבית חולים פרטי
בגין 2 הילדים הראשונים

בבית חולים ציבורי - על פי קביעת הגורם המקצועי

בבית חולים פרטי - 10 ניסיונות (מתוך אלו  שאושרו מכוח החוק על ידי הגורם המקצועי)

אין עד 15% מהעלות לכל ניסיון
בגין ילד שלישי ואילך 10 ניסיונות (על פי אישור הגורם המקצועי). 50% מהעלות לכל ניסיון 50% מהעלות לכל ניסיון

 

 

 

 

 

 

 

 * מאחר שההפריה החוץ-גופית (I.V.F) מתבצעת על פי המלצה ועל פי הזמנה של
  ”מחלקה מוכרת“ בהתאם לבקשת המבוטח ובהסכמתו, לא תוטל על הקופה אחריות
  מקצועית ישירה או אחריות השילוחית עבור ביצוע ההפריה החוץ גופית על תוצאותיה,
  לרבות סיבוכים במהלך ההריון ו/או הלידה ו/או בגין מומים מולדים אצל העובר.
  הטיפול בסיבוכים כנאמר לעיל יחול אמנם על חשבון הקופה בהתאם להוראות חוק
  ביטוח בריאות ממלכתי, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר פטור הקופה מאחריות.
* הקופה תממן ”הפריה חוץ-גופית“ המתבצעת אך ורק ”במחלקה מוכרת“ של בתי
  החולים בגבולות מדינת ישראל איתם קשורה הקופה בהסכם ובכפוף לתנאים
  המפורטים בתקנון זה.

הקפאת חומר גנטי 
1. במסגרת ניסיונות הפריה שאושרו מכוח תקנון זה, תשתתף הקופה בהוצאה לצורך
   הקפאת ביציות מופרות והשתלתן חזרה אצל המבוטחת מן המלאי המוקפא (שלב ג‘),
   אם המבוטחת לא נכנסה להריון בשלב ”ב“ של ההפריה החוץ-גופית.
2. כלל חברי הקופה זכאים לכיסוי כספי מלא של הקופה בגין הקפאת ביציות מופרות
   לשנה אחת בלבד. מבוטחות ”מאוחדת עדיף“ זכאיות לתקופה נוספת של שנתיים
   בהשתתפות עצמית של 50% מ“העלות העצמית“.
3. מבוטח שהינו חולה אונקולוגי או סובל מבעיית פוריות, יהיה זכאי על חשבון התכנית
   לשמירת זרע לתקופה של חמש שנים במסגרת ספקי שירות ציבוריים הקשורים
   עם הקופה בהסכם.
4. השתתפות התכנית כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל תתבצע באופן ישיר לבית חולים
   כאמור לעיל.
5. למען הסר ספק, האמור לעיל כפוף לכך שהטיפול בוצע בבתי החולים איתם קשורה
   הקופה, בכפוף לתקנות משרד הבריאות בנדון ועל אחריותם הבלעדית של המבוטח
   ושל הגורם המקצועי המבצע.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.7
אבחון וטיפול בהפרעות בפריון אצל הגבר ואצל האישה

תקופת המתנה: 24 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:
"הפרייה חוץ גופית (I.V.F)" המורכבת מהשלבים הבאים:
שלב א' - בירור אבחנתי (קליני, מעבדתי ובאמצעי הדמיה), טיפול הורמונלי ומעקב
זקיקים באמצעות.U.S (אולטרה סאונד).
שלב ב' - שאיבת הביציות, הפרייתן בזרע של בן הזוג/תורם והשתלתן ברחמה של
מבוטחת או של ”אם נושאת“ (או הקפאתן של אלה שלא הושתלו) כמו כן, מעקב
מעבדתי ובאמצעות.U.S אחרי התפתחות העובר, עד להוכחת הריון קליני או
כימי (כהגדרתם להלן).
שלב ג' - השתלת עוברים מן המלאי המוקפא (אם האישה לא נכנסה להריון בשלב
ב‘), כולל מעקב הורמונלי ומעקב אולטרה סאונד, כנאמר בשלב ב‘ לעיל.
"הריון קליני" - הריון, עם רמת הורמונים בדם הולכת וגדלה ועדות באולטרה סאונד
על קיום שק הריון בתוך חלל הרחם.
"הריון כימי" - רמת הורמונים גבוהה בדם החוזרת לתקנה, בלי עדות באולטרה
סאונד לקיום שק הריון.
"זוג נשוי" - גבר ואישה הרשומים בתעודות הזהות כזוג נשוי.
"משפחה חד הורית" - אישה פנויה (רווקה, גרושה, אלמנה) שברצונה להביא ילד
לעולם, הכל לפי הכללים, התנאים והסייגים המפורטים בתקנון זה.
"חומר גנטי עצמוני" - ביציות של אישה או זרע של גבר ממקור עצמי (לא מתורם).
"חומר גנטי מתורם/ת" - ביציות של אישה ו/או זרע של גבר הנלקחים מתורם/תורמת.
"ילד" - יילוד חי שנולד לזוג נשוי (כהגדרתו בתקנה זו) מהנישואים הנוכחיים ומחומר
גנטי עצמוני (המשתייך לשני בני הזוג), או מחומר גנטי מתורם ו/או מתורמת, או יילוד
חי שנולד למשפחה חד הורית מחומר גנטי עצמוני או מתורם ו/או מתורמת.
"מחלקה מוכרת" - מחלקה בבית חולים או מרפאה, שהכיר בהן המנהל הכללי של
משרד הבריאות, בהודעה ב“רשומות“ ובתנאים שקבע, כמוסמכת לבצע פעולות
רפואיות הקשורות בהפריה חוץ גופית.
"מכון מורשה“ - מכון או ספק שירות הקשור עם הקופה בהסכם ואשר פרטיו מופיעים
במדריך השירותים הרפואיים של הקופה.
"ניסיון אחד" - כל ניסיון כאשר הושלמו בו לפחות שלבי א‘ + ב‘ כמפורט לעיל,
או כל ניסיון שבוצע בו שלב ג‘ בלבד.

כללי
1. מבוטחי התוכנית, שהינם זוג נשוי או משפחה חד-הורית, אשר נמצאו על ידי הגורם
   המקצועי בקופה כזכאים לקבלת טיפולי הפריה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
   יהיו זכאים לקבל טיפולים אלה במסגרת בי“ח פרטי, הקשור עם הקופה בהסכם.
   זאת, לצורך אבחון וטיפול בהפרעות בפריון הקיימות אצלם, במטרה להשיג הריון
   ובתנאי שלבני הזוג אין ילדים מנישואיהם הנוכחיים. הזכאות מותנית בהשתתפות
   עצמית בגובה של 15% מעלות הטיפול ועד לתקרת השתתפות עצמית בסך
   של 2,027 ש“ח לכל ניסיון.
2. המבוטח/ת זכאי/ת לקבל טיפולים שמרניים ו/או כירורגיים בבי“ח פרטי כאמור לעיל,
   רק עד לתקרה של 10 ניסיונות להפריה חוץ-גופית (I.V.F) לכל ילד, במטרה להביא
   לעולם עד שני ילדים. למען הסר ספק, יודגש כי הזכאות הינה על בסיס הקריטריונים
   הרפואיים שנקבעו מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
3. מבוטחי שהינם בני זוג או משפחה חד הורית להם יש כבר שני ילדים בריאים, זכאים
   להשתתפות כספית של התוכנית בגובה שלא יפחת מ- 85% מהעלות של כל
   טיפול/ ניסיון I.V.F שמטרתו הולדת ילד נוסף, כל אלה במסגרת 10 ניסיונות לכל ילד
   ובלבד שכל ”ניסיון“ אושר מראש על ידי הסמכות המאשרת בקופה.
4. אישורים כאמור בסעיפים 3 ו- 4 יינתנו עד לתקרה בגובה 126,679 ש“ח לכל
   ניסיונות ההפריה שאושרו.

תנאי זכאות
* אבחון וטיפול בבעיות פריון כמוגדר בפרק זה יינתנו למבוטחים שנתקיימו
  בהם כל אלה:
1. הטיפול או האבחון מתבצע במבוטח/ת אשר חבר/ה בקופת חולים מאוחדת.
2. חלפה תקופת ההמתנה (24 חודשים).
3. ניתנה חוות דעת מקצועית מפורטת בגין הסיבות להפרעה בפריון והמלצה חיובית
    של מומחה לרפואת נשים או של אנדוקרינולוג, על היות המבוטח זקוק לבירור ו/או
    לטיפול בהפרעות בפריון לרבות הפריה חוץ-גופית.
4. ניתן אישור מראש על ידי ”הסמכות המאשרת“ בקופה בהתבסס על חוות דעת של
    יועץ-על מטעם הקופה בתחום הפרעות בפריון.
5. למבוטחת הזכאית מכוח סעיף 3 (כללי) לעיל, טרם מלאו 45 שנה, כשמדובר בטיפול
    עם חומר גנטי עצמוני או מתרומת זרע, או טרם מלאו לה 54 שנה כשמדובר
    בתרומת ביציות.

בדיקות וטיפולים
* בדיקות שמטרתן קביעת הסיבות להפרעה בפריון כגון: בדיקות קליניות,
  בדיקות מעבדה, בדיקות זרע שגרתיות, בדיקות זרע באמצעות מיקרוסקופ
  אלקטרוני (באישור האגף הרפואי בלבד), בדיקת תהליך יצירת הזרעונים, בדיקות
  הדמיה, גרידת ניסיון ובדיקות פולשניות לחלל הבטן ולחלל הרחם, כמו כן, טיפולים
  שמרניים או פולשניים כגון: הזרעה מלאכותית, טיפולים כירורגיים, טיפולי הפריה
  חוץ-גופית, לרבות טיפולי מיקרומניפולציה של הביצית טרם הפרייתה או של הביצית
  המופרית, כל אלה יינתנו לחברי הקופה במסגרת בתי החולים הציבוריים במימון
  הקופה וללא ”השתתפות עצמית“ בתנאי, שיועץ-על של הקופה קבע כי קיים צורך
  רפואי וקיימים סיכויי הצלחה סבירים לטיפול.
* בדיקות וטיפולים כנ“ל יסופקו לעמיתים, כאמור לעיל, גם במסגרת בתי חולים
  פרטיים, בהשתתפות עצמית של המבוטח שלא תעלה על 15% מעלותם והכל
  במסגרת תנאי זכאות כמפורט בסעיפי "כללי" ו- "תנאי זכאות" לעיל.
* בדיקות וטיפולים כנ“ל, למטרת הבאת ילד שלישי ואילך, יסופקו לעמיתים בלבד,
  במסגרת של עד 10 ניסיונות לכל ילד בתנאי שאושרו על ידי ”הסמכות המאשרת“
  וב“השתתפות עצמית“ של המבוטח שלא תעלה על 15% מהעלות.

אספקת תרופות
* עמיתים אשר נמצאו זכאים לטיפולי הפריה על פי תקנון זה, זכאים לתרופות
  כמפורט להלן:
  - תרופות לטיפול בהפרעות בפריון הכלולות בפנקס התרופות של הקופה תסופקנה
    לזכאים במסגרת ניסיונות הפריה שאושרו בכפוף להוראות החוק.
  - תרופות שאינן כלולות בפנקס התרופות, תסופקנה לעמיתים כאמור לעיל
    ב“השתתפות עצמית“ של עד 15% ממחירן לצרכן ובלבד, שתרופות אלה כלולות
    בנספח ד‘ לתקנון זה.
  - תרופות ל-I.V.F (משלב א'), להולדת ילד שלישי ואילך תסופקנה לעמיתים
    ב“השתתפות עצמית“ של 15% ממחירן לצרכן.
  - הזכאות לתרופות כאמור לעיל, מותנית בהמלצת רופא מומחה למחלות נשים איתו
    קשורה הקופה ולו הסמכות לרישום התרופות מטעמה ובתנאי, שאספקת התרופות
    תתבצע באמצעות בתי המרקחת של הקופה או באמצעות מחסן התרופות
    המרכזי שלה.

הפריה חוץ גופית (I.V.F)
* טיפולי הפריה חוץ-גופית ניתנים בתנאים ובכללים המפורטים להלן:

מספר ילדים מספר ניסיונות השתתפות עצמית בבית חולים ציבורי השתתפות עצמית בבית חולים פרטי
בגין 2 הילדים הראשונים

בבית חולים ציבורי - על פי קביעת הגורם המקצועי

בבית חולים פרטי - 10 ניסיונות (מתוך אלו  שאושרו מכוח החוק על ידי הגורם המקצועי)

אין עד 15% מהעלות לכל ניסיון
בגין ילד שלישי ואילך 10 ניסיונות (על פי אישור הגורם המקצועי). 15% מהעלות לכל ניסיון 15% מהעלות לכל ניסיון

 

 

 

 

 

 

 

 * מאחר שההפריה החוץ-גופית (I.V.F) מתבצעת על פי המלצה ועל פי הזמנה של
  ”מחלקה מוכרת“ בהתאם לבקשת המבוטח ובהסכמתו, לא תוטל על הקופה אחריות
  מקצועית ישירה או אחריות השילוחית עבור ביצוע ההפריה החוץ גופית על תוצאותיה,
  לרבות סיבוכים במהלך ההריון ו/או הלידה ו/או בגין מומים מולדים אצל העובר.
  הטיפול בסיבוכים כנאמר לעיל יחול אמנם על חשבון הקופה בהתאם להוראות חוק
  ביטוח בריאות ממלכתי, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר פטור הקופה מאחריות.
* הקופה תממן ”הפריה חוץ-גופית“ המתבצעת אך ורק ”במחלקה מוכרת“ של בתי
  החולים בגבולות מדינת ישראל איתם קשורה הקופה בהסכם ובכפוף לתנאים
  המפורטים בתקנון זה.

הקפאת חומר גנטי 
1. במסגרת ניסיונות הפריה שאושרו מכוח תקנון זה, תשתתף הקופה בהוצאה לצורך
   הקפאת ביציות מופרות והשתלתן חזרה אצל המבוטחת מן המלאי המוקפא (שלב ג‘),
   אם המבוטחת לא נכנסה להריון בשלב ”ב“ של ההפריה החוץ-גופית.
2. כלל חברי הקופה זכאים לכיסוי כספי מלא של הקופה בגין הקפאת ביציות מופרות
   לשנה אחת בלבד. מבוטחות ”מאוחדת ש"א“ זכאיות לתקופה נוספת של שנתיים
   בהשתתפות עצמית של 15% מ“העלות העצמית“.
3. מבוטח שהינו חולה אונקולוגי או סובל מבעיית פוריות, יהיה זכאי על חשבון התכנית
   לשמירת זרע לתקופה של חמש שנים במסגרת ספקי שירות ציבוריים הקשורים
   עם הקופה בהסכם.
4. השתתפות התכנית כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל תתבצע באופן ישיר לבית חולים
   כאמור לעיל.
5. למען הסר ספק, האמור לעיל כפוף לכך שהטיפול בוצע בבתי החולים איתם קשורה
   הקופה, בכפוף לתקנות משרד הבריאות בנדון ועל אחריותם הבלעדית של המבוטח
   ושל הגורם המקצועי המבצע.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/07/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.8
השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית.

הגדרות לפרק זה
* "ספק שירות שבהסכם" - בית חולים אשר הוסמך על ידי הרשויות המוסמכות לבצע
  טיפולי הפריה, ואשר לקופ"ח הסכם התקשרות עמו לביצוע טיפולי הפריה.
  למען הסר ספק מובהר כי הקופה תהיה רשאית לשנות את רשימת ספקי השירות
  שבהסכם מעת לעת.
  העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי השירות בסניפי הקופה, במוקד שירות
  הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* "טיפול הפריה חוץ גופית" - טיפול הכולל את הפעולות הנדרשות לצורך הפריה חוץ
   גופית הכולל את שני השלבים הבאים:
  - שלב א' - טיפול הורמונלי להגברת ייצור הביציות.
  - שלב ב' - טיפול לשאיבת ביציות והפרייתן, לרבות הפרייה על ידי מיקרומניפולציה
    ו/או טיפול בהפריית ביציות מתרומת ביצית.  
טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך לידת שני ילדים ראשונים
המקרה המזכה
* טיפול הפריה חוץ גופית (IVF)  ) (להלן: ”הטיפול"), אשר בוצע לעמיתה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. לעמיתה אין ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
  2. העמיתה נמצאה זכאית לביצוע הטיפול על פי חוק הבריאות, ובחרה לבצע את
      הטיפול בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
  3. הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה או רופא מומחה במחלקה
      לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים, שהינו ספק שירות שבהסכם.
  4. הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
  5. העמיתה נמצאה זכאית לטיפול על פי החלטת וועדת הפוריות של הקופה.
  6. הטיפול בוצע בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* טיפול הפריה - שלב א'
 
- הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות שלב א'
    של הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לשישה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    337 ש"ח, לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
* טיפול הפריה - שלב ב'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות שלב ב'
    של הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לשישה ניסיונות טיפוליים בהשתתפות עצמית בגובה
    613 ש"ח, לכל ניסיון טיפולי לשלב ב' של הטיפול.

טיפולי הפריה לצורך לידת ילד שלישי ואילך
המקרה המזכה
* טיפול הפריה חוץ גופית (IVF) (להלן: ”טיפול הפריה"), אשר בוצע לעמיתה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
  2. הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה, או רופא מומחה במחלקה
      לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים, שהינו ספק שירות שבהסכם.
  3. הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
  4. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת הפוריות
      של הקופה.
  5. הטיפול בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק
      שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* טיפול הפריה - שלב א'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות שבהסכם, לפי העניין,
    ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לארבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    491 ש"ח לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
* טיפול הפריה - שלב ב'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות שבהסכם,
    לפי העניין, ותישא במלוא עלות שלב ב' של הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות
    עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לארבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    981 ש"ח לכל ניסיון טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
תנאי זכאות
* עמיתה אשר בחרה לבצע הליך הפרייה חוץ גופית על פי סעיף 2 זה, לא תהא זכאית
  להחזרים עבור השגת תרומת ביצית.


החזרת עוברים מוקפאים
טיפולי החזרת עוברים לצורך לידת שני ילדים ראשונים

המקרה המזכה
* טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לעמיתה שעברה טיפול IVF,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר אין לה ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
  2. הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
  3. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
      הפוריות של הקופה.
  4.  טיפול ה- IVF בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם, על פי
      סעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF).
  5. הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים פרטי,
      אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
   לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
* העמיתה תהא זכאית לשישה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית של 460 ש"ח
   לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
טיפול החזרת עוברים לצורך לידת ילד שלישי ואילך
המקרה המזכה
* טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לאחר טיפול IVF, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
  2. הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
  3. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
      הפוריות של הקופה.
  4. טיפול ה־ IVF בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם,
       על פי סעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF).
  5. הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי,
      אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
* העמיתה תהא זכאית לארבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
  613 ש"ח לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.


שאיבת זרע
המקרה המזכה
* שאיבת זרע, בשיטות המקובלות, לצורך ביצוע טיפול IVF, במהלך הטיפול המפורט
  בסעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF). למען הסר ספק, לא יבוצע טיפול שאיבת זרע
  לעמית אשר אינו מצוי בהליכי טיפול הפריה חוץ גופית כמפורט בטיפול הפריה חוץ
  גופית (IVF), ושאיבת הזרע הינה חלק בלתי נפרד מאותו טיפול.
התשלום עבור השירות הרפואי
* במקרים בהם נזקק העמית לביצוע שאיבת זרע, כחלק מהליך הפריה חוץ גופית,
  תשלם הקופה ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 1,934 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי.


טיפול מיון תאי זרע
המקרה המזכה
* מיון תאי זרע בהגדלה Xא6,000 לשם ביצוע מיקרומניפולציה.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 1,950 ש"ח לטיפול.
* הכיסוי הינו עד שני טיפולים בשנה.

תרופות הנדרשות במהלך טיפולים על פי פרק זה
* במידה וידרשו תרופות במהלך סידרת הטיפולים לא יכוסו התרופות על פי פרק זה,
   והכיסויים האמורים בו לא יכללו הוצאות בגין תרופות.
* העמית יהיה זכאי לתרופות במהלך טיפולים על פי פרק זה כמתחייב בחוק הבריאות.
סייגים לחבות הקופה
* הטיפולים על פי פרק זה כפופים להנחיות הרפואיות אשר אושרו על ידי שר
  הבריאות בנושא הפריה חוץ גופית.
תקופת אכשרה
* 12 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו. 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14.9
השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית.

הגדרות לפרק זה
* "ספק שירות שבהסכם" - בית חולים אשר הוסמך על ידי הרשויות המוסמכות לבצע
  טיפולי הפריה, ואשר לקופ"ח הסכם התקשרות עמו לביצוע טיפולי הפריה.
  למען הסר ספק מובהר כי הקופה תהיה רשאית לשנות את רשימת ספקי השירות
  שבהסכם מעת לעת.
  העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי השירות בסניפי הקופה, במוקד שירות
  הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* "טיפול הפריה חוץ גופית" - טיפול הכולל את הפעולות הנדרשות לצורך הפריה חוץ
   גופית הכולל את שני השלבים הבאים:
  - שלב א' - טיפול הורמונלי להגברת ייצור הביציות.
  - שלב ב' - טיפול לשאיבת ביציות והפרייתן, לרבות הפרייה על ידי מיקרומניפולציה
    ו/או טיפול בהפריית ביציות מתרומת ביצית.  
טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך לידת שני ילדים ראשונים
המקרה המזכה
* טיפול הפריה חוץ גופית (IVF)  ) (להלן: ”הטיפול"), אשר בוצע לעמיתה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. לעמיתה אין ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
  2. העמיתה נמצאה זכאית לביצוע הטיפול על פי חוק הבריאות, ובחרה לבצע את
      הטיפול בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
  3. הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה או רופא מומחה במחלקה
      לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים, שהינו ספק שירות שבהסכם.
  4. הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
  5. העמיתה נמצאה זכאית לטיפול על פי החלטת וועדת הפוריות של הקופה.
  6. הטיפול בוצע בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* טיפול הפריה - שלב א'
  - 
הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות שלב א' של
    הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לשניים עשר ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    337 ש"ח, לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
* טיפול הפריה - שלב ב'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות שלב ב' של
    הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לשניים עשר ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    613 ש"ח, לכל ניסיון טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
טיפולי הפריה לצורך לידת ילד שלישי ואילך
המקרה המזכה
* טיפול הפריה חוץ גופית (IVF) (להלן: ”טיפול הפריה"), אשר בוצע לעמיתה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
  2. הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה, או רופא מומחה במחלקה
      לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים, שהינו ספק שירות שבהסכם.
  3. הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
  4. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת הפוריות
      של הקופה.
  5. הטיפול בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי, אשר הינו ספק
      שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* טיפול הפריה - שלב א'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות שבהסכם, לפי העניין,
    ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
  - העמיתה תהא זכאית לשבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    491 ש"ח, לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
* טיפול הפריה - שלב ב'
  - הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות שבהסכם,
    לפי העניין, ותישא במלוא עלות שלב ב' של הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות
    עצמית של העמיתה
  - העמיתה תהא זכאית לשבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
    981 ש"ח לכל ניסיון טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
תנאי זכאות
* עמיתה אשר בחרה לבצע הליך הפרייה חוץ גופית על פי סעיף 2 זה, לא תהא זכאית
  להחזרים עבור השגת תרומת ביצית.


החזרת עוברים מוקפאים
טיפולי החזרת עוברים לצורך לידת שני ילדים ראשונים

המקרה המזכה
* טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לעמיתה שעברה טיפול IVF,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר אין לה ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
  2. הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
  3. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
      הפוריות של הקופה.
  4.  טיפול ה- IVF בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם, על פי
      סעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF).
  5. הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים פרטי,
      אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
   לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
* העמיתה תהא זכאית לשנים עשר ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית של
   460 ש"ח, לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
טיפול החזרת עוברים לצורך לידת ילד שלישי ואילך
המקרה המזכה
* טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לאחר טיפול IVF, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
  2. הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
  3. העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
      הפוריות של הקופה.
  4. טיפול ה־ IVF בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם,
       על פי סעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF).
  5. הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי,
      אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה.
* העמיתה תהא זכאית לשבעה ניסיונות טיפוליים, בהשתתפות עצמית בגובה
  613 ש"ח לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.


שאיבת זרע
המקרה המזכה
* שאיבת זרע, בשיטות המקובלות, לצורך ביצוע טיפול IVF, במהלך הטיפול המפורט
  בסעיף טיפול הפריה חוץ גופית (IVF). למען הסר ספק, לא יבוצע טיפול שאיבת זרע
  לעמית אשר אינו מצוי בהליכי טיפול הפריה חוץ גופית כמפורט בטיפול הפריה חוץ
  גופית (IVF), ושאיבת הזרע הינה חלק בלתי נפרד מאותו טיפול.
התשלום עבור השירות הרפואי
* במקרים בהם נזקק העמית לביצוע שאיבת זרע, כחלק מהליך הפריה חוץ גופית,
  תשלם הקופה ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 1,226 ש"ח, עבור כל ניסיון טיפולי. 


טיפול מיון תאי זרע
המקרה המזכה
* מיון תאי זרע בהגדלה 6,000 X לשם ביצוע מיקרומניפולציה.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף
  לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 1,219 ש"ח לטיפול.
* הכיסוי הינו עד שני טיפולים בשנה.

תרופות הנדרשות במהלך טיפולים על פי פרק זה
* במידה וידרשו תרופות במהלך סידרת הטיפולים לא יכוסו התרופות על פי פרק זה,
   והכיסויים האמורים בו לא יכללו הוצאות בגין תרופות.
* העמית יהיה זכאי לתרופות במהלך טיפולים על פי פרק זה כמתחייב בחוק הבריאות.
סייגים לחבות הקופה
* הטיפולים על פי פרק זה כפופים להנחיות הרפואיות אשר אושרו על ידי שר
  הבריאות בנושא הפריה חוץ גופית.
תקופת אכשרה
* 12 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו. 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מילות מפתח

הריון,לידה,IVF,הקפאת זרע,הקפאת חומר גנטי,השבחת זרע, תרומת ביצית,תרומת ביצייות,תהליך איי וי אפ,תהליך הפריה,אבחון גנטי טרום השרשתי PGD,בדיקת PGS,PGS, פי ג'יי אס,פי ג'י די,I.V.F, P.G.D,P.G.S,איי וי אף, איי.וי.אף,תרומת ביצית,פוריות,טיפול פוריות,פיריון,פרגונל,השתלת עובר,הקפאת ביצית,שאיבת ביצית,זקיקים,רחם,הזרעה מלאכותית,מיקרומניפולציה,מיון תאי זרע,טיפול הורמונלי,ייצור הביציות

טיפולי הפריה מלאכותית (I.V.F)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 6 (ד) - לתוספת השנייה.

טיפולי הפריה מלאכותית (I.V.F)

תאור

טיפול בו מבוצעת הפריה של ביצית על ידי זרע במעבדה, והעוברים המופרים מוחזרים לאישה לצורך ההריון.
בנוסף לתהליך ההפריה עצמה, הטיפול כולל איסוף זרע, שיכול להתבצע בתרומה ישירה או בשאיבת זרע על ידי מחט,
טיפולים להשבחת איכות הזרע במעבדה לפי הצורך ואיסוף ביציות מהאישה בשאיבה על ידי מחט (כולל מתן טיפול בהורמונים לעידוד ייצור ביציות לפי הצורך).

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

טיפולי הפריה מלאכותית (I.V.F)