ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זחליל - מעלה מדרגות נייד

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח המרותק לצמיתות לכסא גלגלים סטנדרטי, שכל הפתרונות החלופיים לא נמצאו ברי מימוש וגר בדירה בבעלותו או דרך קבע אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
* ניתן במקרה חריג בו נדרשת יציאה תכופה מהבית - למטרות כמו יציאה למסגרת חינוכית, תעסוקתית, חברתית ו/או רפואית.
* למבוטח שיש ברשותו כסא גלגלים ממונע לא ינתן זחליל.
* השתתפות המשרד 90% מעלות המכשיר שאושר.
 - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זו.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד

מה עליי לעשות?

1. פנה לרופא המשפחה ולאחות המרפאה בקופת החולים לצורך מילוי טופס מידע רפואי סיעודי וקבלת הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק המורשה להמליץ על זחליל בקופת החולים.
2. חלה חובת התנסות במכשיר בנוכחות מרפא בעיסוק או פיזיותרפיסט, ההתנסות תעשה בהשתתפות המטפל המפעיל את הזחליל והמבוטח הפונה.
    לאחר המלצת הגורם המורשה מקופת החולים יש להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת הבריאות באזור מגורי המבוטח.
3. לאחר האישור תנחה לשכת הבריאות את המבוטח על אופן קבלת הזחליל.
* מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי הסכם / מכרז של משרד הבריאות. רשימת ספקים מורשים תימסר לתושב בעת קבלת האישור.

מילות מפתח

מעלה מדרגות נייד,מדרגון, גפיים תחתונות,עולה,יורד מדרגות גפיים תחתונות,שיקום,אביזרים,מתחבר לכסא גלגלים,פגועי גפיים תחתונות,עליה במדרגות עם כסא גלגלים,הנגשת כסא גלגלים,אורתופדיה,אורטופדיה,זכאויות דיור,משרד הבינוי והשיכון,תיקון מכשירי שיקום וניידות,התאמת מכשירי שיקום וניידות

זחליל - מעלה מדרגות נייד

תאריך הכללה

01/01/1995

הבסיס לזכאות מסתמך על חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף

4 (ב) (11) - לתוספת השלישית

זחליל - מעלה מדרגות נייד

תאור

זחליל / מעלה מדרגות נייד - אביזר המתחבר לכסא גלגלים ידני ומאפשר העלאה והורדה של היושב בו במדרגות.

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

שמות נוספים

מעלה מדרגות נייד, מדרגון

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

שדה כללי (לא לשימוש)

מעלה מדרגות נייד, מדרגון, גפיים תחתונות, עולה/יורד מדרגות גפיים תחתונות

קוד

6500151

התוויה כללית

מבוטח המרותק לצמיתות לכסא גלגלים סטנדרטי, שכל הפתרונות החלופיים לא נמצאו ברי מימוש וגר בדירה בבעלותו או דרך קבע אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
ניתן במקרה חריג בו נדרשת יציאה תכופה מהבית.

מסגרת הכללה בסל

המכשיר משמש פתרון חלקי ולא אופטימלי להנגשת הרתוק לכסא גלגלים ידני לדירתו ו/או לביתו. לכן, ניתן במקרים חריגים בלבד. לא ניתן לכסא ממונע/כסא גלגלים עם מנגנונים מיוחדים.

מצב בריאות

פגועי גפיים תחתונות (עקב לקויות נוירולוגיות, אורטופדיות וכו').

מסגרת

התוספת השלישית

הערות

התוספת השלישית.

זחליל - מעלה מדרגות נייד