ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

כסא גלגלים

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כסא גלגלים ידני

כסא גלגלים קבוצה 1
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני שלחלקם יכול להיות פתרון ניידות חלופי כמו תותבת, מכשיר הליכה, הליכון שאינו מאפשר ניידות אופטמאלית. עצמאים בהנעת הכסא ובכל פעולות היום יום בתוך הבית ומחוצה לו אך רמת פעילותם התעסוקתית והחברתית מצומצמת.
* במסלול השתתפות עצמית: 10% מעלות הכסא, כאשר השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 6,000 ש"ח.
   - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

כסא גלגלים קבוצה 2
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני הזקוקים לעזרה בחלק מפעולות היום יום.
* השתתפות עצמית: 10% מעלות הכסא, כאשר השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 4,000 ש"ח.
   - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

כסא גלגלים קבוצה 3
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני הזקוקים לעזרה מלאה בהנעת הכסא ובכל פעילות היום יום.
* השתתפות עצמית: 10% מעלות הכסא, כאשר השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 1,500 ש"ח.
    - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
*אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

כסא גלגלים קבוצה 4
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני הזקוקים לעזרה בהנעת הכסא ובכל פעולות היום יום. בנוסף, אינם מסוגלים לשבת ישיבה יציבה ובטיחותית בכסא גלגלים ללא מנגנונים.
* השתתפות עצמית: 10% מעלות הכסא, כאשר השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 12,500 ש"ח.
    - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

כסא גלגלים קבוצה 5 
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני אותם לא ניתן לסווג באחת מרמות התפקוד המפורטות ידונו בסמכות לשכת הבריאות ובראשות הפיזיוטרפיסטית / מרפא בעיסוק.
* השתתפות המשרד  - 90% מעלות המכשיר שאושר.
   - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.

כסא גלגלים קבוצה 1+ 
* המבוטחים הזכאים לכסא גלגלים בקבוצה זו: רתוקים לכסא גלגלים ידני, ללא יכולת ניידות חלופית כמו תותבת, מכשיר הליכה, הליכון, העצמאים אופטימלית בהנעת הכסא ובכל פעולות היום יום בתוך הבית ומחוצה לו. בנוסף יושבים בכסא מרבית שעות היום ומנהלים חיים פעילים קבועים מחוץ לבית כמו עבודה ולימודים המחייבים שימוש רב בכסא.
* במסלול השתתפות עצמית: 10% מעלות הכסא, כאשר השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 8,500 ש"ח.
    - למבוטח עד גיל 18 לא תגבה השתתפות עצמית לזכאות זאת.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוי הכנסות ובהתאם לנוהלים הקיימים.
* אין לבצע רכישה עצמית. הרכישה באמצעות המשרד בלבד.
 

מה עליי לעשות?

1. פנה לרופא המשפחה ולאחות המרפאה בקופת החולים לצורך מילוי טופס מידע רפואי סיעודי וקבלת הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק המורשה להמליץ על כסא גלגלים בקופת החולים.
  - ילד הלומד במסגרת לחינוך מיוחד יכול לפנות באמצעות המסגרת החינוכית.
2. לאחר המלצת הגורם המורשה מקופת החולים יש להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת הבריאות באזור מגורי המבוטח.
3. לאחר האישור תנחה לשכת הבריאות את המבוטח על אופן קבלת כסא הגלגלים.
*  מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי הסכם  מכרז של משרד הבריאות. רשימת ספקים מורשים תמסר לתושב בעת קבלת האישור.

מילות מפתח

גפיים תחתונות, עגלת נכים רמת תפקוד 2, עגלת נכים רמת תפקוד 1, עגלת נכים רמת תפקוד 3, עגלת נכים רמת תפקוד 4, קלנועית ekbugh,ניידות,טופס מידע רפואי סיעודי,פיזיותרפיסט,רפא בעיסוק,שיקום,אביזרים,תשישות,זיקנה,לקות נוירולוגית,ירידה תפקודית,חוסר תיפקוד,אי יכולת ללכת,לצמיתות

כסא גלגלים

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

קוד

6500207 / 6500206 / 6500205 / 6500130 / 6510541 / 6510542

התוויה כללית

עגלת נכים ר.ת. 3 גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני ושאינו עצמאי בהנעת הכסא.

עגלת נכים ר.ת. 2 גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני ותלוי חלקית בעזרת הזולת בתפקוד עם כסא גלגלים.

עגלת נכים ר.ת. 1 גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני ועצמאי בתפקוד עם כסא גלגלים.

עגלת נכים ר.ת. 4 גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני, תלוי באופן מלא בעזרת הזולת בתפקוד עם כסא גלגלים וזקוק למנגנונים מיוחדים בכסא.

עגלת נכים  קבוצה 5 גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני, שלא ניתן לסווגו לאחת מרמות התפקוד שצוינו עד כה.

עגלת נכים ר.ת.1+ גפיים תחתונות
מבוטח עם מוגבלות, המרותק לצמיתות לכסא גלגלים ידני ועצמאי לחלוטין עם כסא גלגלים תוך ניהול אורח חיים פעיל מאוד.

מצב בריאות

* פגועי גפיים תחתונות (עקב לקויות נוירולוגיות, אורטופדיות וכו').
* ירידה תפקודית משמעותית, הגורמת לצורך בניידות באמצעות כסא גלגלים, כגון: תשישות על רקע זקנה.

מסגרת

התוספת השלישית.

כסא גלגלים