ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תותבת שד

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* אישה שעברה כריתת שד מלאה או חלקית ולא בוצע שחזור.
* המבוטחת זכאית לתותבת שד.
* הזכאות תינתן אחת לשנתיים.
*המחיר המירבי לתותבת - 800 ש"ח.
* החל מיום 1.4.2017, בוטלה ההשתתפות העצמית של זכאיות למימון תותבות שד
ולמימון חזיה לתותבת שד (החזיה ניתנת פעם אחת בלבד).
אין שינוי בתקרת ההשתתפות המרבית עבור מימון אביזרים אלו כמצויין בחוזר מנהל
הרפואה 14/2017 - נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות - הפחתת השתתפויות עצמיות

מה עליי לעשות?

הגשת בקשה להחזר כספי
לאחר רכישת התותב, יש לשלוח את המסמכים הבאים ללשכת הבריאות המחוזית שאליה את שייכת.
* אישור רפואי המעיד כי עברת ניתוח להסרת שד.
* חשבונית מס או קבלה מקורית, בגין רכישת התותב.
* חשבונית מס או קבלה מקורית בגין רכישת חזייה.
* יש לצרף פרטים אישיים:
1. שם, כתובת, מס' תעודת זהות ותאריך לידה.
2. מספר חשבון בנק, שם הסניף ושם הבנק (ההחזר מועבר ישירות לחשבון הבנק).
3. צילום המחאה עם פרטייך האישיים.
4. שם קופת החולים שבה את מבוטחת.
רשימה מלאה ועדכנית של החנויות שבהם ניתן לרכוש תותבי שד וחזיות מתאימות
מתוך אתר האגודה למלחמה בסרטן

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי זהב" בכפוף לאמור בסעיף 16.1:
פרוטזה חיצונית לשד
תעריף תקרה להחזר ”מכבי כסף“ - 172 ש"ח.
*
הערות - אחת לשנת חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2012

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי זהב" בכפוף לאמור בסעיף 16.1:
פרוטזה חיצונית לשד
תעריף תקרה להחזר ”מכבי זהב“ - 445 ש"ח.
*
הערות - אחת לשנת חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

נספח ה' - רשימת משתלים ואביזרים רפואיים
האביזר - תותב שד חיצוני (למקרה שאין כיסוי ע"י משהב"ר(
גובה השתתפות המבוטח- 50%

הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית.
בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
האביזר - תותב שד חיצוני  )למקרה שאין כיסוי ע"י משרד הבריאות(
גובה השתתפות המבוטח - 50%

הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית.
בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.
*השתתפות הקופה מוגבלת עד לתקרה שנתית של 750$ לשנה בגין כל האביזרים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

פרוטזת שד,שד,תותבת שד,שדיים תותבות,תותבות שדיים,פרותזת שד,פרותזת שדיים,פרוטזת חזה,פרותזת חזה,תותבת חזה,אביזרים,שיקום,אסטטיקה,אסטתיקה,אסתתיקה,כריתת שד,כריתה,סרטן

תותבת שד

סוג

אביזרים - אסטטיקה

שמות נוספים

פרוטזת שד

תחום השירות / טיפול

סרטן

קוד

6001837

התוויה כללית

אישה שעברה כריתת שד מלאה או חלקית ולא בוצע שחזור.

מצב בריאות

מבוטח לאחר כריתת שד מלאה או חלקית.

מסגרת

התוספת השלישית 

תותבת שד