ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

עדשות מגע לראיה (משקפי ראיה)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח עד גיל 18, זכאי לעדשות מגע במקרים הבאים:
עדשות מגע מותאמות יינתנו במצבים בהם, על פי קביעת רופא עיניים מומחה, לא ניתן להגיע לתפקוד ראייתי סביר באמצעות משקפים. העדשה  תשפר את חדות הראיה לעומת משקפיים.
- לאחר ניתוח להוצאת ירוד ללא השתלת עדשה מלאכותית.
- עין קצרה או ארוכה מאד (צורך בתיקון אופטי של מעל מינוס 10 דיופטר או פלוס 5 דיופטר במשקפיים).
- קרטוקונוס (Keratoconus).
- קרטוגלובוס (Keratoglobus).
- PMCDי(Pellucid Marginal Corneal Degeneration).
- כל מקרה אחר בו חדות הראיה עשויה להשתפר ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח Etdrs או מקביל לו (Moderate Vision Gain), לעומת חדות הראיה המיטבית בעזרת משקפיים.
* עדשות רכות - ניתן לקבל עד 10 עדשות בשנה לכל עין.
* עדשות קשות - ניתן לקבל עד 2 עדשות בשנה לכל עין.
   אם חל שינוי במצב הראיה ולפי המלצת רופא עיניים מומחה, משרד הבריאות יבחן את האפשרות לאשר מתן עדשות נוספות מעבר לכך.
* במסלול השתתפות עצמית: 25% מעלות העדשות.
* במסלול החזר: עד 75% מעלות העדשות.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
 

מה עליי לעשות?

לקבלת אישור זכאות, יש להביא ללשכת הבריאות:
* המלצה מרופא עיניים מומחה. על ההמלצה להכיל את האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיה .
* האישור למימוש הזכאות תקף לחצי שנה. יש להגיש חשבונית וקבלה במסגרת פרק זמן זה.
* לאחר קבלת אישור הזכאות ולשם קבלת ההחזר, יש להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
1. אישור זכאות.
2. טופס אישור קבלת העדשה (חתום).
3. חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים.
4. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות.

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות לחולי קרטוקונוס - פעם בשנה (מעל גיל 18)
החזר  75% - עד 1215 ש"ח לכל עין.
תקופת אכשרה - 3 חודשים.
* אתר כללית - כללית אופטיק.

 

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח עד גיל 18 זכאי למשקפי ראיה או עדשות מגע אופטיות (לא קוסמטיות).
* הזכאות ניתנת בהתאם לבדיקה אצל ספק בהסדר.
* הזכאות כוללת בדיקת ראיה.
* המבוטח זכאי לבחור דגם ממגוון הדגמים שאושרו על ידי הקופה.
* הנחה בסך 600 ₪, אך לא יותר מסכום ההוצאה בפועל.
* סכום ההפרש ישולם למכון בהסדר, במעמד ביצוע העסקה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנה.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.
אתר כללית - כללית אופטיק.

 

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לאביזרי אופטומטריה.
* הזכאות ניתנת בהמלצת רופא מטפל מומחה בתחום הרלוונטי, או אופטומטריסט ברשת "מכבי ממבט ראשון".
* לאביזרי ראיה רפואיים (רשימה בתקנון):
    - הנחה בסך 83% מעלות האביזר, אך לא יותר מסכום התקרה המופיע בתקנון לכל אביזר.
* עדשות למשקפים (למבוטח עד גיל 18):
    - הנחה בסך 600 ₪, אך לא יותר מסכום ההוצאה בפועל.
* סכום ההשתתפות העצמית / ההפרש, ישולם למכון בהסדר, במעמד ביצוע העסקה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנה.
* למען הסר ספק יודגש כי אין כפילות הטבות בין "מגן זהב" לבין "מכבי שלי".
  בכל תקופת זמן יכול חבר "מכבי שלי" לבחור אם הוא מעוניין לממש הטבת "מגן זהב"
  או הטבת "מכבי שלי", אך לא יהיה זכאי לשתיהן בתקופות חופפות.
* אתר מכבי - משקפי ראיה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/08/2017

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבוטח שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
* המבוטח זכאי לאביזרי אופטומטריה אצל ספק בהסדר.
* הזכאות ניתנת לאחר קבלת אישור אופטומטריסט מורשה בהסכם, המאשר את בעיית הראיה ואת הצורך באביזר.
* סכום השתתפות “מכבי שלי” מתחדש בכל 3 שנים צפות, מעת הרכישה הראשונה.
גובה הכיסוי
* השתתפות עצמית בסך 50% מההוצאה בפועל בגין כל רכישת אביזר, אך לא יותר מ- 1,012 ש"ח לכל הרכישות יחד.
* זכאות זאת מחליפה את הזכאות הניתנת במסגרת "מכבי זהב" ולא באה בנוסף אליה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת ל- 3 שנים רצפות.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.
* רשימת סניפי "מכבי ממבט ראשון".
אתר מכבי - משקפי ראיה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/08/2017

מה עליי לעשות?

וודא אישור אופטומטריסט מורשה בהסכם המאשר כי קיימת בעיית ראייה (קוצר / רוחק) והוא זקוק לאביזר ראייה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לשירותי ואביזרי אופטומטריה אצל ספק בהסכם.
* המבוטח זכאי לשירותים והאביזרים הבאים:
    - בדיקות ראייה להתאמת משקפיים: ללא תשלום (ברכישת משקפיים).
    - בדיקות ראיה מטעם משרד הרישוי: ללא תשלום.
    - עדשות משקפיים (עדשות מדף עד מספר 6 ועד צילינדר 2): הנחה בסך 30%.
    - עדשות משקפיים בהתאמה אישית: הנחה בסך 15%.
    - עדשות מגע (למעט עדשות חד פעמיות): הנחה בסך 15%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש המוצגות בחנות במעמד ייחודי כ- "מותג קופה": הנחה בסך 70%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש (תווית בצבע ירוק): הנחה בסך 30%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש (תווית בצבע כתום): הנחה בסך 15%.
    - "תוכנית הבטחת מספר" בגין עדשות מדף: 50 ₪ (ראה בתקנון).
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.
* אתר לאומית - לאומית אופטיקה.
 

 

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לשירותי ואביזרי אופטומטריה אצל ספק בהסכם.
* המבוטח זכאי לשירותים והאביזרים הבאים: 
    - בדיקות ראייה להתאמת משקפיים: ללא תשלום (ברכישת משקפיים). 
    - בדיקות ראיה מטעם משרד הרישוי: ללא תשלום.   
    - עדשות משקפיים (עדשות מדף עד מספר 6 ועד צילינדר 2): הנחה בסך 30%. 
    - עדשות משקפיים בהתאמה אישית: הנחה בסך 15%.
    - עדשות מגע (למעט עדשות חד פעמיות): הנחה בסך 15%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש המוצגות בחנות במעמד ייחודי כ- "מותג קופה": הנחה בסך 70%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש (תווית בצבע ירוק): הנחה בסך 30%.
    - מסגרות למשקפי ראיה ושמש (תווית בצבע כתום): הנחה בסך 15%.
    - "תוכנית הבטחת מספר" בגין עדשות מדף: 50 ₪ (ראה בתקנון).
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.
* אתר לאומית - לאומית אופטיקה.

 

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לאביזרי אופטומטריה.
* הזכאות ניתנת בהמלצת רופא מטפל מומחה בתחום הרלוונטי, או אופטומטריסט ברשת "מכבי ממבט ראשון".
* לאביזרי ראיה רפואיים (רשימה בתקנון):
    - הנחה בסך 33% מעלות האביזר, אך לא יותר מסכום התקרה המופיע בתקנון לכל אביזר.
* סכום ההשתתפות העצמית / ההפרש, ישולם למכון בהסדר, במעמד ביצוע העסקה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנה.
אתר מכבי - משקפי ראיה.

 

 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישת משקפי ראייה (מסגרת ועדשות פלסטיק רגילות) ומשקפי שמש אצל ספק בהסדר.
* המבוטח זכאי לבחור דגם ממגוון הדגמים שאושרו על ידי הקופה.
* הזכאות מותנת בתשלום השתתפות העצמית המתעדכנת מעת לעת ונמצאת אצל ספק השירות שבהסדר.
* הזכאות כוללת בדיקת ראיה אצל אופטומטריסט בהסכם ללא תשלום (ברכישת פריט במסגרת הזכאות).
* מבוטח המעוניין בדגם שלא ממגוון הדגמים שאושרו, זכאי להנחה שלא תפחת מ- 20% ממחירון הספק ובתנאי שסכום הרכישה גבוה מ-49 ₪ למשפחה.
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.
* מבוטח שרכש משקפיים בהתאם לזכאות, לא זכאי להנחה נוספת מכוח הוראות סעיף 15 בתקנון (אביזרים רפואיים).
* אתר מאוחדת - מאוחדת אופטיקה.

 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לאביזרי אופטומטריה אצל ספק בהסכם.
* הזכאות כוללת בדיקת ראיה על ידי אופטומטריסט מוסמך.
* משקפי ראייה (מבוטח עד גיל 18 או מעל גיל 70):
    - למשקפיים עד סכום של 700 ₪: השתתפות עצמית של 10%.
    - למשקפיים מעל סכום של 700 ₪: השתתפות עצמית של 70 ₪ ובנוסף הפרש תשלום מעל 700 ₪.
* משקפים מולטיפוקליים או ביפוקאליים (מבוטח מעל גיל 70):
    - למשקפיים עד סכום של 1,200 ₪: השתתפות עצמית של 10%.
    - למשקפיים מעל סכום של 1,200 ₪: השתתפות עצמית של 120 ₪ ובנוסף הפרש תשלום מעל 1,200 ₪.
* הזכאות ניתנת למימוש בהתאם לחלוקה הבאה: - מבוטח עד גיל 18: אחת לשנה.
    - מבוטח מעל גיל 70: אחת לשנתיים.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.
* אתר מאוחדת - מאוחדת אופטיקה.

 

מה עליי לעשות?

 

 

מילות מפתח

naepho'naephho,משקפיים,משקפים,משקפי ראיה,משקפי ראייה,משקפים למבוגרים, משקפיים למבוגרים,משקפים לילדים,עיניים,אביזרים,קרטוקונוס,קרטוגלובוס,Keratoconus,Keratoglobus,Pellucid Marginal Corneal Degeneration,חדות ראיה,לוח ETDRS,MODERATE VISION GAIN,עין קצרה,עין ארוכה מאד,עדשות רכות,עדשות קשות,תיקון אופטי,רופא עיניים מומחה,עדשות מגע אופטיות,אופטומטריה,השתלת עדשה מלאכותית,ניתוח להוצאת ירוד,

עדשות מגע לראיה

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

קוד

6001841

התוויה כללית

למצבים בהם, על פי קביעת רופא מומחה לעיניים, לא ניתן להגיע לתפקוד ראייתי סביר באמצעות משקפיים. העדשה תשפר את חדות הראייה לעומת משקפיים.

מסגרת הכללה בסל

ילדים ונוער עד גיל 18

מצב בריאות

עין לאחר ניתוח להוצאת ירוד ללא השתלת עדשה מלאכותית. עין קצרה או ארוכה מאד (צורך בתיקון אופטי של מעל מינוס 10 דיופטר או פלוס 5 דיופטר במשקפיים). קרטוקונוס, קרטוגלובוס או degeneration Pellucid marginal corneal (PMCD). כל מקרה אחר שבו חדות הראיה עשויה להשתפר ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח ETDRS או מקביל לו (MODERATE VISION GAIN), לעומת חדות הראיה המיטבית בעזרת משקפיים.

מסגרת

התוספת השלישית

עדשות מגע לראיה