ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביקור רופא בבית

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבוטח זכאי לביקור בית על ידי רופא באופן הבא:
* כשהמרפאה פתוחה - ללא תשלום השתתפות עצמית.
* כשהמרפאה סגורה - השתתפות עצמית של 94.80 ש"ח.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבוטח זכאי לביקור בית על ידי רופא באופן הבא:
* כשהמרפאה פתוחה - השתתפות עצמית של 22.05 ש"ח.
* כשהמרפאה סגורה - השתתפות עצמית של 94.80 ש"ח.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבוטח זכאי לביקור בית על ידי רופא באופן הבא:
* כשהמרפאה פתוחה - ללא תשלום השתתפות עצמית.
* כשהמרפאה סגורה - השתתפות עצמית של 94.80 ש"ח.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבוטח זכאי לביקור בית על ידי רופא באופן הבא:
* רופא מהקופה - 27 ש"ח.
* חברות שבהסכם - השתתפות עצמית כ-75 ש"ח.
* ביקור בית על ידי רופאים כשהמרפאה פתוחה - 50% מעלות הביקור עד תקרה של 118.88 ש"ח.
* ביקור בית מעבר לשעות הפעילות - 182.89 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/09/2022

מילות מפתח

בדיקות,טיפולים,שירות טיפול רפואי בבית,מטפל בבית,רופא בבית

ביקור רופא בבית

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (א) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (ב) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

ביקור רופא בבית

סוג

שירות טיפול רפואי בבית

ביקור רופא בבית