ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שיקום לב

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* שיקום לב לחולים במחלת לב הסובלים מאחד מהמצבים האלה:
   (1) חולים שעברו התקף לב.
   (2) חולים שעברו ניתוחי מעקפים.
   (3) חולים עם אי-ספיקת לב בדרגה II-III ו/או LVEF < 35% (ירידה בתפקוד חדר
         שמאל בחומרה בינונית ומעלה).
   (4) חולים שעברו השתלת קוצב לב דפיברילטור.
   (5) חולים שעברו צנתור התערבותי.
תהליך שיקום חולי לב (על פי חוזר 54/2006 שיקום חולי לב)
1. מטופל יתקל לתוכנית לשיקום חולי לב לאחר הערכה של מצבו על ידי רופא
    לב ממכון השיקום, אשר יקבע את דרגת הסיכון של החולה, את יעדי השיקום,
    את תוכנית השיקום ואת המגבלות הרפואיות לפעילות הגופנית.
2. השלב השיקומי הראשון יתבצע במסגרת בית חולים או מרכז החלמה וימשך
    7 ימים ממועד השחרור מבית החולים.
3. השלה השיקומי השני כולל התערבות שיקומית המשכית המתחילה לאחר שחרור
    מבית החולים או ממרכז ההחלמה ונמשך כ-9 חודשים. חולה לב המופנה למכון לשיקום
   חולי לב במהלך השנה הראשונה מהאירוע או מהאבחנה חייב להתחיל בתוכנית בשלב
   השיקומי השני.
   סיום תוכנית השיקום יתבצע בהתאם למצבו הרפואי של המטופל, על פי החלטת המנהל
   הרפואי של התכנית. משך תוכנית השיקום בשלב השיקומי השני אינו מוגבל בזמן בחולים
   בדרגת סיון גבוהה. התוכנית השיקומית בשלב הזה כוללת אימון גפני, ייעוץ והתערבויות
   התנהגותיות ותרופתיות שמטרתם שיפור מיטבי בגורמי הסיכון ושיפור תפקודי מיטבי, גופני
   ונפשי.
4. השלב השיקומי השלישי מתחיל עם השגת יעדי השיקום בשלב הקודם וכולל המשך הפעילות
   הגופנית ושמירה על תזונה נכונה במסגרת תוכניות המיועדות לכך. למרות שתוכנית זו אינה
   כלולה בסל שירותי הבריאות יש להפנות את המטופלים למסגרות המשך אלו.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
התעמלות שיקומית: השתתפות בהוצאות בהתעמלות שיקומית של העמית לאחר אירוע לב שהסתיים באשפוז (ברצף לזכאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי).
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית שעבר אירוע לב מחייב על פי הוראה רפואית לעסוק בהתעמלות שיקומית המיועדת למי שעבר אירוע לב.
זכאות
במכוני הסדר בהשתתפות עצמית של 100 ש"ח לחודש במשך תקופה של 9 חודשים למי שעבר אירוע לב.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שיקום לב ומעקב לאחר אירוע לב
חבר הזקוק לשיקום לב ו/או מעקב לאחר אירוע לב, הזכאי ממכבי לשירותים אלו ומיצה אותם במלואם, יהיה זכאי לזכויות נוספות כדלקמן:
1. החבר זכאי לפעילות גופנית משקמת במכונים שבהסכם במשך 3 חודשים, לאחר
    שמיצה את התקופה, לה הוא זכאי על חשבון מכבי, בהשתתפות עצמית של החבר
    ישירות במכון בסך 139 ש"ח לחודש.
2. המליץ קרדיולוג הקשור עם מכבי, על המשך הפעילות המשקמת במכונים שבהסכם,
    מעבר לאמור בסעיף 1, ישתתף החבר ישירות במכון בסך 200 ש"ח לחודש
    למשך 6 חודשים נוספים, לכל היותר.
3. פעילות גופנית מבוקרת במכונים שבהסכם והמיועדת לבעלי 2 גורמי סיכון לפחות
    למחלות קרדיו-וסקולאריות:
    3.1 חבר המופנה על ידי הרופא המטפל לפעילות גופנית מבוקרת במכונים שבהסכם,
          זאת עקב קיומם של שני גורמי סיכון לפחות למחלות קרדיו- וסקולאריות
          (כגון LDL גבוה, HDL נמוך, השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם וכדומה)
          יהיה זכאי להשתתפות בתוכנית פעילות גופנית מבוקרת במסגרת המכונים
          שבהסכם בתנאים הבאים:
    3.2 בהשתתפות עצמית של החבר ישירות במכון בסך 139 ש"ח לחודש.
    3.3 הזכות תעמוד לחבר למשך 6 חודשי פעילות.
רשימת המכונים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שיקום לב ומעקב לאחר אירוע לב
חבר הזקוק לשיקום לב ו/או מעקב לאחר אירוע לב, הזכאי ממכבי לשירותים אלו ומיצה אותם במלואם, יהיה זכאי לזכויות נוספות כדלקמן:
1. החבר זכאי לפעילות גופנית משקמת במכונים שבהסכם במשך 3 חודשים, לאחר
    שמיצה את התקופה, לה הוא זכאי על חשבון מכבי, בהשתתפות עצמית של החבר
    ישירות במכון בסך 139 ש"ח לחודש.
2. המליץ קרדיולוג הקשור עם מכבי, על המשך הפעילות המשקמת במכונים שבהסכם,
    מעבר לאמור בסעיף 1, ישתתף החבר ישירות במכון בסך 200 ש"ח לחודש
    למשך 6 חודשים נוספים, לכל היותר.
3. פעילות גופנית מבוקרת במכונים שבהסכם והמיועדת לבעלי 2 גורמי סיכון לפחות
    למחלות קרדיו- וסקולאריות: חבר המופנה על ידי הרופא המטפל לפעילות גופנית
    מבוקרת במכונים שבהסכם, זאת עקב קיומם של שני גורמי סיכון לפחות למחלות
    קרדיו-וסקולאריות (כגון LDL גבוה, HDL נמוך, השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם
    וכדומה) יהיה זכאי להשתתפות בתוכנית פעילות גופנית מבוקרת במסגרת המכונים
    שבהסכם בתנאים הבאים:
    3.1 בהשתתפות עצמית של החבר ישירות במכון בסך 139 ש"ח לחודש.
    3.2 הזכות תעמוד לחבר למשך 6 חודשי פעילות.
רשימת המכונים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התעמלות שיקומית לאחר אוטם שריר הלב
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית ועד מועד קרות המקרה המזכה.
מבוטח שעבר אוטם חריף בשריר הלב, המחייב על פי הוראת רופא מומחה, לעסוק בפעילות גופנית מבוקרת במכון מורשה ותחת השגחה רפואית, יהיה זכאי להשתתפות הקופה בגובה 198 ש“ח לחודש בגין הוצאתו זו לתקופה של שלושה חודשים (מעבר לזכאותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ובתנאי שהחל בפעילות הגופנית כאמור לעיל תוך 6 חודשים מיום האירוע.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התעמלות שיקומית לאחר אוטם שריר הלב
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי ”מאוחדת עדיף“: משופר חלופי.
1. מבוטח שעבר אוטם חריף בשריר הלב, המחייב על פי הוראת רופא מומחה לעסוק
    בפעילות גופנית מבוקרת במכון מורשה ותחת השגחה רפואית, יהיה זכאי להשתתפות
    הקופה בגובה 191 ש“ח לחודש בגין הוצאתו זו לתקופה רצופה של 9 חודשים (מעבר
    לזכאותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ובתנאי שהחל בפעילות הגופנית כאמור
    לעיל תוך 6 חודשים מיום האירוע.
2. ממועד תום תקופת ההמתנה מחליפה הזכאות על פי סעיף 1 לעיל את הזכאות הקיימת
    מכוח תקנון ”מאוחדת עדיף“.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התעמלות שיקומית לחולי לב
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "אוטם שריר הלב" - אוטם חריף הגורם להרס בשריר הלב, הנגרם כתוצאה מסתימה
      בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם ללב.
1.2 "אירוע לב" - השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם
      שריר הלב (גם אם בוצע בעיקבותיו צנתור).
2. המקרה המזכה
פעילות גופנית מבוקרת תחת השגחה רפואית במהלך ביצוע הפעילות הגופנית
(להלן: "התעמלות שיקומית"), אשר ביצע עמית, בהתקיים התנאים הבאים:
2.1 העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
2.2 העמית ביצע התעמלות שיקומית בעקבות אירוע לב.
2.3 ההתעמלות השיקומית בוצעה על פי הוראת רופא מומחה בקופה.
2.4 ההתעמלות השיקומית בוצעה במכון מורשה שבהסדר (להלן: ”המכון שבהסדר").
2.5 העמית ביצע התעמלות שיקומית באופן רציף לפחות 4 חודשים (כולל תקופת
      הזכאות על פי חוק הבריאות, אם קיימת).
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות ההתעמלות השיקומית, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 138 ש"ח לחודש.
4. תנאי הזכאות
הזכאות הינה לתקופה מירבית של 9 חודשים, מעבר לזכאות העמית על פי סל הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התעמלות שיקומית לחולי לב
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "אוטם שריר הלב" - אוטם חריף הגורם להרס בשריר הלב, הנגרם כתוצאה מסתימה
      בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם ללב.
1.2 "אירוע לב" - השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם
      שריר הלב (גם אם בוצע בעיקבותיו צנתור).
2. המקרה המזכה
פעילות גופנית מבוקרת תחת השגחה רפואית במהלך ביצוע הפעילות הגופנית
(להלן: "התעמלות שיקומית"), אשר ביצע עמית, בהתקיים התנאים הבאים:
2.1 העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
2.2 העמית ביצע התעמלות שיקומית בעקבות אירוע לב.
2.3 ההתעמלות השיקומית בוצעה על פי הוראת רופא מומחה בקופה.
2.4 ההתעמלות השיקומית בוצעה במכון מורשה שבהסדר (להלן: ”המכון שבהסדר").
2.5 העמית ביצע התעמלות שיקומית באופן רציף לפחות 4 חודשים (כולל תקופת
      הזכאות על פי חוק הבריאות, אם קיימת).
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות ההתעמלות השיקומית, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 75 ש"ח לחודש.
4. תנאי הזכאות
הזכאות הינה לתקופה מירבית של 9 חודשים, מעבר לזכאות העמית על פי סל הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/07/2022

מילות מפתח

שיקום לב,שיקום חולי לב,ניתוח מעקפים,אירוע לב,קרדיולוגיה,מחלת לב,הדרכה לשינויי אורחות חיים,התעמלות שיקומית,צנתור התערבותי

שיקום לב

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (33) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 27 - לתוספת השנייה.

שיקום לב

תאור

הדרכה לשינויי אורחות חיים, פעילות גופנית, טיפול והתמודדות עם מחלת לב לחולים עם מחלות לב שונות המשתחררים מאשפוז.

סוג

שיקום

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב, שיקום

שיקום לב