ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון זוסטאווקס (Zostavax)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן לבני 50 שנים ומעלה.
בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
לעניין תכשיר זה, לא יחולו ההנחות, התקרות והפטורים שבתוכנית הגביה של הקופה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן לבני 50 שנים ומעלה.
בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
לעניין תכשיר זה, לא יחולו ההנחות, התקרות והפטורים שבתוכנית הגביה של הקופה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן לבני 50 שנים ומעלה.
בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
לעניין תכשיר זה, לא יחולו ההנחות, התקרות והפטורים שבתוכנית הגביה של הקופה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החיסון יינתן לבני 50 שנים ומעלה.
בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
לעניין תכשיר זה, לא יחולו ההנחות, התקרות והפטורים שבתוכנית הגביה של הקופה.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

akce, judr,שלבקת חוגרת

זוסטוואקס

תאור

חיסון למניעת שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר, Herpes Zoster).

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

גריאטריה

קוד משרד הבריאות

33584

קוד ATC

J07BK

שם גנרי

HERPES ZOSTER VACCINE

מסגרת הכללה בסל

החיסון יינתן לבני 50 שנים ומעלה.

זוסטוואקס