ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ציוד מתכלה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בסל שירותי הבריאות קיימים אביזרים ומכשירים רפואיים שונים הכוללים פריטים או חלפים חד פעמיים או חלפים שיש להחליפם מידי פרק זמן קצר יחסית.
* פריטים מתכלים אלה נדרשים לתפעול האביזר או המכשיר ועל קופת החולים האחריות לספקם, ללא גביית השתתפות עצמית אלא אם כן נקבעה במפורש השתתפות עצמית עבור הציוד המתכלה בתוספת השנייה או בתוכנית הגבייה.
* כל פרטי הציוד המתכלה שבסל נכללים בו ללא מגבלה כמותית וכן ללא מגבלה של היקף ההוצאה של הקופה בגין אספקת הציוד המתכלה.
על קופת החולים לספק פריטים אלה בהיקף סביר הנדרש למיצוי זכותו של המבוטח לטיפול רפואי במכשיר שהציוד המתכלה הוא חלק ממנו או בציוד עצמו במקרים בהם הציוד המתכלה מהווה שירות רפואי בפני עצמו, הכול בהתאם לסעיף 3 (ד) לחוק.

* לפרטים אודות הציוד המתכלה הבא: מכשיר לניטור רציף של רמות סוכר, ציוד מתכלה למשאבות אינסולין, שתל קוכליארי - בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים 08/2011 - ציוד מתכלה.

מילות מפתח

ציוד מתכלה,אביזרים,אביזרים רפואיים,מכשירים,מכשירים רפואיים,מכשיר רפואי,אביזר רפואי,בלאי,אספקת ציוד מתכלה,מכשיר לניטור רציף של רמות סוכר,ציוד מתכלה למשאבות אינסולין,שתל קוכליארי,ציוד רפואי

ציוד מתכלה

סוג

ציוד רפואי מתכלה

ציוד מתכלה