ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אספקת תרופות - ייעוץ רוקחי

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מסירת תכשיר למטופל תלווה במתן הדרכה רוקחית למטופל או עבורו, תוך מתן מידע תרופתי והנחיות כמפורט בחוזר האגף לרוקחות - המנהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות - תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תכשירים בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה, נוהל 112

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

יש לפנות לצוות הרוקחים בבתי המרקחת של הקופה לתיאום מועד ייעוץ.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

יש לפנות לצוות הרוקחים בבתי המרקחת של הקופה לתיאום מועד ייעוץ בוידאו/בבית המרקחת.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

יש לפנות לצוות הרוקחים בבתי המרקחת של הקופה לתיאום מועד ייעוץ טלפוני/בבית המרקחת.
מותנה בחתימה על טופס הסכמה לקבלת השירות.

אספקת תרופות - ייעוץ רוקחי

סוג

ייעוץ

אספקת תרופות - ייעוץ רוקחי