ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

דופיקסנט, 300 מ"ג, 3 מזרקים, 2 מ"ל (Dupixent)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. לטיפול ב- Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (בהתאם לסקלת IGA דרגה 3 או 4) בחולים שמחלתם לא נשלטת או עבורם קיימת הוריית נגד לאחר טיפול מקומי וקו טיפול סיסטמי אחד לפחות.
    במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות Dupilumab, Upadacitinib.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ב. אסטמה בדרגת חומרה קשה בחולים בני 12 שנים ומעלה העונים על כל אלה:
    1. לוקים באסתמה בדרגת חומרה קשה.
    2. מטופלים באופן קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי (מינון קבוע תואם 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום או שימוש בקורטיקוסטרואידים במינון של מעל 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום למשך לפחות ששה חודשים בשנה (לתקופה רציפה או לא רציפה שקדמה לתחילת הטיפול)) במטרה לשלוט במחלה.
    3. אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומטה.
        מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. אסטמה בדרגת חומרה קשה לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת חוסמי 5-IL.
    לעניין זה כישלון טיפולי יוגדר כאחד מאלה:
    1. אי-יכולת להוריד מינון סטרואידים פומיים לפחות מ-5 מ"ג פרדניזון ביום, או ירידה של פחות מ-%50 מהמינון ההתחלתי לאחר שנה של טיפול.
    2. שתי התלקחויות בשנה (הדורשות מתן או העלאת מינון סטרואידים פומיים במשך 3 ימים) למרות הטיפול הביולוגי קיים.
    הטיפול לא יינתן בשילוב עם אחת מהתרופות האלה Benralizumab, Mepolizumab, Reslizumab.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. לטיפול ב- Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (בהתאם לסקלת IGA דרגה 3 או 4) בחולים שמחלתם לא נשלטת או עבורם קיימת הוריית נגד לאחר טיפול מקומי וקו טיפול סיסטמי אחד לפחות.
    במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות Dupilumab, Upadacitinib.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ב. אסטמה בדרגת חומרה קשה בחולים בני 12 שנים ומעלה העונים על כל אלה:
    1. לוקים באסתמה בדרגת חומרה קשה.
    2. מטופלים באופן קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי (מינון קבוע תואם 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום או שימוש בקורטיקוסטרואידים במינון של מעל 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום למשך לפחות ששה חודשים בשנה (לתקופה רציפה או לא רציפה שקדמה לתחילת הטיפול)) במטרה לשלוט במחלה.
    3. אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומטה.
        מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. אסטמה בדרגת חומרה קשה לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת חוסמי 5-IL.
    לעניין זה כישלון טיפולי יוגדר כאחד מאלה:
    1. אי-יכולת להוריד מינון סטרואידים פומיים לפחות מ-5 מ"ג פרדניזון ביום, או ירידה של פחות מ-%50 מהמינון ההתחלתי לאחר שנה של טיפול.
    2. שתי התלקחויות בשנה (הדורשות מתן או העלאת מינון סטרואידים פומיים במשך 3 ימים) למרות הטיפול הביולוגי קיים.
    הטיפול לא יינתן בשילוב עם אחת מהתרופות האלה Benralizumab, Mepolizumab, Reslizumab.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. לטיפול ב- Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (בהתאם לסקלת IGA דרגה 3 או 4) בחולים שמחלתם לא נשלטת או עבורם קיימת הוריית נגד לאחר טיפול מקומי וקו טיפול סיסטמי אחד לפחות.
    במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות Dupilumab, Upadacitinib.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ב. אסטמה בדרגת חומרה קשה בחולים בני 12 שנים ומעלה העונים על כל אלה:
    1. לוקים באסתמה בדרגת חומרה קשה.
    2. מטופלים באופן קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי (מינון קבוע תואם 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום או שימוש בקורטיקוסטרואידים במינון של מעל 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום למשך לפחות ששה חודשים בשנה (לתקופה רציפה או לא רציפה שקדמה לתחילת הטיפול)) במטרה לשלוט במחלה.
    3. אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומטה.
        מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. אסטמה בדרגת חומרה קשה לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת חוסמי 5-IL.
    לעניין זה כישלון טיפולי יוגדר כאחד מאלה:
    1. אי-יכולת להוריד מינון סטרואידים פומיים לפחות מ-5 מ"ג פרדניזון ביום, או ירידה של פחות מ-%50 מהמינון ההתחלתי לאחר שנה של טיפול.
    2. שתי התלקחויות בשנה (הדורשות מתן או העלאת מינון סטרואידים פומיים במשך 3 ימים) למרות הטיפול הביולוגי קיים.
    הטיפול לא יינתן בשילוב עם אחת מהתרופות האלה Benralizumab, Mepolizumab, Reslizumab.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. לטיפול ב- Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (בהתאם לסקלת IGA דרגה 3 או 4) בחולים שמחלתם לא נשלטת או עבורם קיימת הוריית נגד לאחר טיפול מקומי וקו טיפול סיסטמי אחד לפחות.
    במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות Dupilumab, Upadacitinib.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ב. אסטמה בדרגת חומרה קשה בחולים בני 12 שנים ומעלה העונים על כל אלה:
    1. לוקים באסתמה בדרגת חומרה קשה.
    2. מטופלים באופן קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי (מינון קבוע תואם 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום או שימוש בקורטיקוסטרואידים במינון של מעל 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום למשך לפחות ששה חודשים בשנה (לתקופה רציפה או לא רציפה שקדמה לתחילת הטיפול)) במטרה לשלוט במחלה.
    3. אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומטה.
        מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. אסטמה בדרגת חומרה קשה לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת חוסמי 5-IL.
    לעניין זה כישלון טיפולי יוגדר כאחד מאלה:
    1. אי-יכולת להוריד מינון סטרואידים פומיים לפחות מ-5 מ"ג פרדניזון ביום, או ירידה של פחות מ-%50 מהמינון ההתחלתי לאחר שנה של טיפול.
    2. שתי התלקחויות בשנה (הדורשות מתן או העלאת מינון סטרואידים פומיים במשך 3 ימים) למרות הטיפול הביולוגי קיים.
    הטיפול לא יינתן בשילוב עם אחת מהתרופות האלה Benralizumab, Mepolizumab, Reslizumab.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

DUPILUMAB

שם גנרי

DUPILUMAB

דופיקסנט, 300 מ"ג, 3 מזרקים, 2 מ"ל

תאריך הכללה

11/01/2018

דופיקסנט, 300 מ"ג, 3 מזרקים, 2 מ"ל

סוג

תרופה

תחום השירות / טיפול

אימונולוגיה, רפואת ריאות

קוד משרד הבריאות

36128

קוד ATC

D11AH

שם גנרי

Dupilumab

מספר רישום במשרד הבריאות

36128

התוויה כללית

Atopic Dermatitis :DUPIXENT is indicated for the treatment of patients aged 12 years and older with moderate-to severe atopic dermatitis whose disease is not adequately controlled with topical prescription therapies or when those therapies are not advisable. DUPIXENT can be used with or without topical corticosteroids. Asthma :DUPIXENT is indicated as an add-on maintenance treatment in patients with moderate-to-severe asthma aged 12 years and older with an eosinophilic phenotype or with oral corticosteroid dependent asthma. Limitation of Use :DUPIXENT is not indicated for the relief of acute bronchospasm or status asthmaticus

מסגרת הכללה בסל

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. לטיפול ב- Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (בהתאם לסקלת IGA דרגה 3 או 4) בחולים שמחלתם לא נשלטת או עבורם קיימת הוריית נגד לאחר טיפול מקומי וקו טיפול סיסטמי אחד לפחות.
    במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות Dupilumab, Upadacitinib.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ב. אסטמה בדרגת חומרה קשה בחולים בני 12 שנים ומעלה העונים על כל אלה:
    1. לוקים באסתמה בדרגת חומרה קשה.
    2. מטופלים באופן קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי (מינון קבוע תואם 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום או שימוש בקורטיקוסטרואידים במינון של מעל 5 מ"ג ומעלה פרדניזון ליום למשך לפחות ששה חודשים בשנה (לתקופה רציפה או לא רציפה שקדמה לתחילת הטיפול)) במטרה לשלוט במחלה.
    3. אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומטה.
        מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. אסטמה בדרגת חומרה קשה לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת חוסמי 5-IL.
    לעניין זה כישלון טיפולי יוגדר כאחד מאלה:
    1. אי-יכולת להוריד מינון סטרואידים פומיים לפחות מ-5 מ"ג פרדניזון ביום, או ירידה של פחות מ-%50 מהמינון ההתחלתי לאחר שנה של טיפול.
    2. שתי התלקחויות בשנה (הדורשות מתן או העלאת מינון סטרואידים פומיים במשך 3 ימים) למרות הטיפול הביולוגי קיים.
    הטיפול לא יינתן בשילוב עם אחת מהתרופות האלה Benralizumab, Mepolizumab, Reslizumab.
    מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת ריאות או מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

דופיקסנט, 300 מ"ג, 3 מזרקים, 2 מ"ל

שאלה

האם רק מי שמוכר בביטוח לאומי עם אחוזי נכות לצמיתות רשאי לקבל את הזכאות לתקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות לחולים כרוניים?