ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אימון כושר עד הבית

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אימוני כושר בבית העמית באמצעות ספקים בהסדר.
מקרה מזכה
עמית שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמן/ת כושר מוסמכ/ת.
תנאי השירות יהיו בהתאם להסכם עם הספקים בהסדר.
זכאות
1. עד 10 אימוני כושר אישים בבית העמית.
2. תשלום השתתפות עצמית, בסך 50 ש"ח למפגש
3. הזכאות היא חד פעמית לכל תקופות החברות בתכנית.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמני כושר שבהסכם עם מכבי.
מאמן כושר אישי יהיה בעל תעודת הסמכה של "מדריך כושר גופני ובריאות" או "מאמן לקידום בריאות" ממוסד מוכר על ידי מנהל הספורט שאישר את תוכנית הקורס.
האימון יימשך שעה לפחות.
ניתן להמיר עד שני אימונים במפגשים עם תזונאית מוסמכת שבהסכם בבית החבר.
גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לאימון על ידי מאמן כושר אישי בביתו, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 23 ש"ח לאימון או למפגש. הזכאות הינה לעד 12 אימונים בתקופת חברות.
רשימת מאמני הכושר והתזונאיות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה 
6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אימון כושר בבית העמית
המקרה המזכה 
עמית "לאומית זהב" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמן כושר מוסמך שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם. 
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן: עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 23 ש"ח לטיפול .
תנאי זכאות 
עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 12 אימוני כושר אישיים בתקופת הסכם. 
(עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 2 טיפולים של ייעוץ תזונה אישי בתקופת הסכם).
מכסת הטיפולים הכוללת הינה 12 בתקופת הסכם.
תקופת אכשרה 
6 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אימוני כושר אישיים בבית חבר התכנית
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
מבוטח שגילו מעל 18 שנים, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בבית המבוטח על ידי מאמן/ת כושר אישי מוסמכ/ת אשר נמצא ברשימת הספקים בהסדר עם הקופה.
המבוטח יהיה זכאי לעד 12 אימוני כושר אישיים בכל תקופות החברות בתכנית, בתשלום השתתפות עצמית בסך 23 ש"ח לאימון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 19/06/2022

מילות מפתח

אימון כושר,מאמן כושר,מאמנת כושר,מאמן כושר דרך קופת חולים,מאמנת כושר דרך קופת חולים,מאמן במחיר מוזל, מאמנת במחיר מוזל,אימון כושר מוזל,כושר דרך קופת החולים,אימון כושר אישי,אימון כושר קבוצתי,אימון כושר ליחיד,אימון כושר ליחידה,אימון כושר מטעם קופת חולים

אימון כושר עד הבית

אימון כושר עד הבית

אימון כושר עד הבית

תשובה