ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ריבסטיגמין דקסל, 6 מ"ג (Rivastigmine Dexcel)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה:
    1. המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה).
    2. המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26.
    3. המטופל עונה על כל התנאים האלה:
        א. המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBDי(Lewy body dementia).
        ב. המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה:
            1. מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית. 
            2. מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי.
            3. התמכרות לאלכוהול או סמים.
        ג. החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית.
2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה.
3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים:
    1. הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות.
    2. הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cogי(Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים.
    3. הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה:
    1. המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה).
    2. המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26.
    3. המטופל עונה על כל התנאים האלה:
        א. המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBDי(Lewy body dementia).
        ב. המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה:
            1. מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית. 
            2. מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי.
            3. התמכרות לאלכוהול או סמים.
        ג. החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית.
2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה.
3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים:
    1. הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות.
    2. הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cogי(Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים.
    3. הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה:
    1. המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה).
    2. המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26.
    3. המטופל עונה על כל התנאים האלה:
        א. המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBDי(Lewy body dementia).
        ב. המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה:
            1. מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית. 
            2. מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי.
            3. התמכרות לאלכוהול או סמים.
        ג. החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית.
2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה.
3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים:
    1. הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות.
    2. הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cogי(Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים.
    3. הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה:
    1. המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה).
    2. המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26.
    3. המטופל עונה על כל התנאים האלה:
        א. המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBDי(Lewy body dementia).
        ב. המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה:
            1. מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית. 
            2. מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי.
            3. התמכרות לאלכוהול או סמים.
        ג. החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית.
2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה.
3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים:
    1. הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות.
    2. הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cogי(Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים.
    3. הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

אלצהיימר,Probable Alzheimer's disease,גריאטריה,מחלה ניוונית של המוח,הידרדרות קוגניטיבית,Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale,דמנציה

שם גנרי

Rivastigmine

ריבסטיגמין דקסל 6 מ"ג

תאריך הכללה

01/01/2000

ריבסטיגמין דקסל, 6 מ"ג

סוג

תרופה

קוד משרד הבריאות

33952

קוד ATC

N06DA

שם גנרי

Rivastigmine

התוויה כללית

Treatment of patients with mild to moderately severe dementia of the Alzheimer type, also termed probable alzheimer's disease or alzheimer's disease.
Symptomatic treatment of mild to moderately severe alzheimer's dementia.
Symptomatic treatment of mild to moderately severe dementia
associated with Parkinson's disease.
 

מסגרת הכללה בסל

1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה:
    1. המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה).
    2. המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26.
    3. המטופל עונה על כל התנאים האלה:
        א. המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBDי(Lewy body dementia).
        ב. המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה:
            1. מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית. 
            2. מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי.
            3. התמכרות לאלכוהול או סמים.
        ג. החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית.
2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה.
3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים:
    1. הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות.
    2. הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cogי(Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים.
    3. הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).

מצב בריאות

אלצהיימר

ריבסטיגמין דקסל, 6 מ"ג