ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

Easy drink .1
Easy fiber .2
Easy meal k2 .3
Ensure compact .4
Ensure plus .5
Ensure plus advance .6
Glucerna plus .7
Jevity .8
Jevity plus .9
Nutren 2 .10
Nutren junior .11
Nutren junior with fiber .12
Osmolite HN .13
Pediasure .14
Peptamen junior .15
Peptamen prebio .16
Vital 1.5 .17
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/02/2020

מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה

סוג

מזון רפואי

מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה

מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 19 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה