ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

משקפיים - נכי צה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

משקפי ראייה
הזכאות היא ל-2 זוגות משקפיי ראייה בשנתיים.

עדשות מגע אופטיות
הזכאות להחלפת עדשות אופטיות – עדשות חודשיות -12 זוגות לשנה או עדשות שנתיות -זוג אחד לשנה. 

משקפי שמש
הזכאות היא לזוג משקפי שמש אחד בשנתיים.  
הערה - בעלי זכאות למשקפי ראייה ומשקפי שמש, רשאים לאחד את זכאותם ולבחור משקפי ראיה עם עדשות מתכהות בשמש או משקפי שמש אופטיות במקום משקפי שמש.

תותבות עיניים
זכאי המבקש לקבל תותבת עין. יכול לבחור להתקין תותבת מפלסטיק או תותבת מזכוכית, אחת מבין השתיים:
התקנת תותבת עין מפלסטיק:
תחזוקת התותבות בתקופת השימוש תבוצע על ידי הספק ללא צורך בהפניות נוספות.
החלפת תותבת עיניים מפלסטיק תתאפשר בכל 5 שנים.
התקנת תותבת עין מזכוכית:
הזכאות להחלפת תותבת היא 2 תותבות לכל עין בשנה.
בתחילת כל שנה יקבל הזכאי הודעה המפרטת את מועדי הגעתם המתוכננים של המומחים מחו"ל, היות והתקנת עין הזכוכית מתבצעת על ידם.
* כל המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים.
 

מה עליי לעשות?

משקפיים
זכאי המבקש לקבל משקפיים, יפנה לרופא המוסמך המחוזי בבקשה לבחינת זכאותו .
הרופא המוסמך המחוזי יבדוק את בקשת הזכאי ובמידה ויאשר את הזכאות, תופק הפנייה לאופטומטריסט, בהתאם לרשימה המתפרסמת באתר האינטרנט, לצורך בדיקה וקבלת הצעה למפרט משקפי ראייה.  
בסיום הבדיקה, על הזכאי להעביר את מפרט המשקפיים אל המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום, לבחינה, אישור והפקת הפניה למשקפי ראייה.
עם קבלת ההפניה, יפנה הזכאי אל האופטומטריסט לצורך הזמנת משקפי הראייה שאושרו.
עם קבלת משקפי הראייה, יאשר הזכאי בחתימתו על גבי טופס ההפניה כי קיבל את המשקפיים לשביעות רצונו .
במקרים חריגים, בהם מבחינה רפואית לא ניתן להתאים לזכאי עדשות אופטיות למשקפי ראייה ממגוון העדשות הקיים, תועבר המלצת הספק לציוד האופטי, בצרוף הצעת מחיר, לבחינת הרופא המוסמך המחוזי. 
כאשר הגיע מועד החלפת משקפי הראייה, יפנה הזכאי למחלקה לשירותים רפואיים לצורך קבלת הפנייה להצעת מפרט לאספקת משקפיים, איתה יפנה לאופטומטריסט מתוך הרשימה המתפרסמת באתר. 

עדשות מגע אופטיות
זכאי יהיה רשאי להמיר זכאות לזוג משקפי ראייה אחד בעדשות מגע אופטיות על פי תעריף משרד הביטחון (עד 1000 ש"ח לעדשות שנתיות או עד 1400 ש"ח לעדשות חודשיות).
במקרה זה ירכוש הזכאי עדשות מגע, יעביר קבלות מקוריות, המעידות על רכישת העדשות, למחלקה לשירותים רפואיים במחוז ויקבל החזר על פי תעריף המשרד.

משקפי שמש
זכאי המבקש לקבל משקפי שמש, .יפנה לרופא המוסמך המחוזי בבקשה לבחינת זכאותו.
הרופא המוסמך המחוזי יבדוק את בקשת הזכאי. במידה ויאשר את הזכאות, ירכוש הזכאי משקפי שמש באופן עצמאי ויעביר למחלקה לשירותים רפואיים קבלות מקוריות המעידות על רכישת משקפי שמש.
עם קבלת המסמכים הנדרשים יבוצע החזר לזכאי על פי תעריף המשרד.

התקנת תותבת עין מפלסטיק
זכאי המבקש להתקין/להחליף תותבות עיניים מפלסטיק, יפנה לרופא המוסמך המחוזי בבקשה לבדיקת זכאותו.
במידה ויאשר את הבקשה תופק הפנייה לתותבת עין והזכאי יופנה לספק לצורך ביצוע התותבת.
בעת קבלת תותבת העין, יאשר הזכאי בחתימתו על גבי טופס ההפניה כי קיבל את התותב לשביעות רצונו.

התקנת תותבת עין מזכוכית
התקנת עין מזכוכית מתבצעת באמצעות מומחים מחו"ל.
זכאי המבקש להתקין לראשונה תותבות עיניים מזכוכית, יפנה למחלקה לשירותים רפואיים בבקשה לקבלת התותבת.
במידה ותאושר בקשתו יועברו פרטיו לחברה המרכזת את הטיפול מול המומחים מחו"ל. 
נציג החברה יצור עם הזכאי קשר ויעדכן אותו במועדי הביקור המתוכננים. הזכאי יבחר את מועד ההגעה המתאים לצורך ביצוע התותבת.
בתחילת כל שנה יקבל הזכאי הודעה המפרטת את מועדי הגעתם המתוכננים של המומחים מחו"ל. 
הזכאי יתבקש לבחור את מועד ההגעה המתאים לו ולהודיע על כך לחברה המרכזת את הטיפול.
לקראת מועד הביקור המבוקש יקבל הזכאי זימון לביצוע ההתקנה.

 

מילות מפתח

עיוורון,עין מזכוכית,משקפי שמש,משקף שמש,משקפי ראיה,משקפי ראייה, עין מפלסטיק,אופטומטריסט,המחלקה לשירותים רפואיים,עדשות אופטיות,עדשות מגע אופטיות,החלפת עדשות אופטיות,תותבות עיניים,תותבת עיניים,התקנת תותבת עין מפלסטיק,התקנת תותבת עין מזכוכית,'ghi nzfufh,'v,eb, ghi npkxyhe'v,eb, ghi nzfufh,'gsau, tupyhu,'v,eb, gsau, tupyhu,'vnjkev kahru,ho rputhho'ghi nzfufh,'bfh mv"k'zfuhu, bfh mv"k'zfuhu, bfv mv"k'naeph rthv' naeph rthv'naephho kbfv mv"k'זכויות נכי צה"ל,זכויות נכה צה"ל, נכי צה"ל,משקפיים לנכי צהל

משקפיים - נכי צה"ל

משקפיים - נכי צה"ל

תחום השירות / טיפול

שיקום

משקפיים - נכי צה"ל