ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

נעליים ומדרסים - נכי צה"ל

 

תיאור

נעליים אורתופדיות, נעליים מיוחדות, נעלי סכרת, ומדרסים, מהווים מכשיר עזר רפואי ויינתנו כחלק מטיפול רפואי לו זכאי נכה, על פי התקנות.​

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

זכאות
הזכאות לנעליים אורתופדיות/מיוחדות/מדרסים מיועדת לנכים אשר נכותם המוכרת במשרד הביטחון היא בקרסול או בכף הרגל ולנכים אשר נכותם המוכרת מתבטאת במערכת התנועה.
נעלי סכרת מיועדות לנכים אשר נכותם המוכרת במשרד הביטחון היא מחלת הסוכרת וסיבוכיה הפריפריים בכף הרגל.(% 65 ומעלה על מחלת הסוכרת).
* לא ניתן להעביר זכאות לנעליים מכל סוג, משנת תקציב אחת לשניה.
* לא ניתן לקבל נעליים ומענק נעליים במקביל. נכים בעלי זכאות לנעליים המבקשים להמיר זכאותם במענק כספי - יוכלו לבקש את אישור המרפאה לכך.  

היקף הזכאות לנעלים אורתופדיות/ נעליים מיוחדות
נכים בעלי זכאות לרכב רפואי- זוג נעליים אחד כל תשעה חודשים.
נכים ללא זכאות לרכב רפואי- זוג אחד כל שישה חודשים.
נכה הזכאי לנעלי סכרת יהיה זכאי לקבלת זוג נעליים אחד כל 12 חודשים ו/או מדרס כל 12 חודשים.
זכאות לתיקון נעליים - נכה זכאי לתיקון נעליים בהתאם לקריטריונים הקבועים בהוראה ובכפוף להפניה שיקבל מהמחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום אליו הוא שייך.
* כל המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים.
 

 

מה עליי לעשות?

על הזכאי לפנות למחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום אליו הוא שייך.
זכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראה, יופנו לבדיקה על ידי הצוות הרב-מקצועי המייעץ (וועדת נעליים), על פי שיקול הרופא המוסמך המחוזי.
הצוות ימליץ על הצורך, אפיון סוג הנעל, תוספת מדרס וכדומה.
המלצות הצוות יועברו לרופא המוסמך המחוזי, אשר יקבע את זכאותו של הנכה.
לצורך מימוש הזכאות יקבל הזכאי הפנייה למכון אורתופדי, במסגרת רשימת המכונים איתם יש לאגף הסכם.

מילות מפתח

זכויות נכי צה"ל,זכויות נכים שנםגעו בצבא,נעליים אורתופדיות, עליים מיוחדות,נעלי סכרת,מדרסים,מכשיר עזר רפואי,חלק מטיפול רפואי לו זכאי נכה,זכויות נכים שנפגעו בצבא,פציעה בצבא,נכות צבאית,נכות צה"לית,zfuhu, bfh mv"k' zfuhu, bfho abpdgu cmct'bfh mvk'bfh mct vvdbv khartkנכי צבא ההגנה לישראל,זכויות נכה צהל,נכי צה"ל,זכאויות לנכי צהל,זכאויות נכי צהלzftuhu, bfh mv"k'zftuhu, bfh mvk

נעליים ומדרסים - נכי צה"ל

נעליים ומדרסים - נכי צה"ל

תחום השירות / טיפול

שיקום

נעליים ומדרסים - נכי צה"ל