ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ציוד רפואי וציוד מתכלה - נכי צה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

ציוד רפואי​
זכאי, שיש בידו המלצה לציוד רפואי לטיפול בנכות המוכרת, יעביר את ההמלצה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז, לצורך בדיקה קבלת אישור.
במידה ואושר הציוד יופנה הזכאי באמצעות טופס הפנייה לקבלת הציוד מספק הנמצא בהתקשרות עם משרדנו.
עם קבלת הציוד יאשר הזכאי בחתימתו על גבי טופס ההפניה, שהציוד סופק לשביעות רצונו ושהוא מתחייב לשמור ולטפל בציוד בהתאם להוראות היצרן.
ניתן לפנות למחלקה לשירותים רפואיים, להחלפת הציוד הרפואי שנופק, וזאת בהתאם לפרק הזמן שהוגדר לכל פריט.
המחלקה לשירותים רפואיים תנחה את הזכאי בנוגע לתהליך החלפת הציוד והצורך בהמלצות עדכניות.
ניתן להזמין את הציוד באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות המוקד הטלפוני.

ציוד מתכלה 
(למשל - ציוד לחבישה, קטטרים, מזרקים וכדומה)
ציוד מתכלה הוא ציוד רפואי הניתן לנכים באופן שוטף, לצורך הטיפול הרפואי ובהתאם להמלצות הרפואיות.
זכאי שיש ברשותו המלצה לציוד מתכלה יפנה בקשתו למחלקה לשירותים רפואיים, לצורך בדיקה וקבלת אישור רופא מוסמך מחוזי.
הפנייה עבור הציוד המאושר, הכוללת את פרטי הציוד, הכמות המאושרת ותוקף ההפניה, תועבר לחברת טלפארמה, אשר זכתה במכרז לאספקת ציוד מתכלה.
ניתן להזמין את הציוד באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות המוקד הטלפוני. הטיפול בהזמנה ואספקת ציוד זה מתבצע באמצעות אחות מוקד.
במקרה הצורך, יעודכן הזכאי ויתבקש להעביר חידוש המלצות רופא מטפל.

* המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים
 

מילות מפתח

נכה צהל,נכי צה"ל,ציוד לנכים,ציוד לנכי צה"ל, ציוד מתעלה לנכים,ציוד רפואי לנכה צה"ל

ציוד רפואי וציוד מתכלה - נכי צה"ל

ציוד רפואי וציוד מתכלה - נכי צה"ל

ציוד רפואי וציוד מתכלה - נכי צה"ל