ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אי גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי. 
לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, אין לגבות תשלום עבור אי הופעה לקבלת שירות רפואי במסגרת הסל הבסיסי.
גם במסגרת תכניות השב"ן אין כיום לאף אחת מהקופות כל הסדר המאפשר גבייה עבור אי הופעה לשירות. תשלומי השתתפות עצמית, ככל שקבועים ביחס לשירותים מסוימים, מתייחסים לתשלום עבור קבלת השירות ולא לתשלום בגין הזמנת השירות או לתשלום עבור אי הופעה לשירות. 

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 11/09 - גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות

מילות מפתח

אי הגעה לתור שנקבע מראש,לא הגעתי לטיפול, אי הגעה לטיפול, אי הגעה לאבחון, אי הגעה לרופא, אי הגעה למטפל,אי הגעה למטפלת,תור שנשכח, שכחתי את התור,חיוב על תור שלא הגיעו אליו,חיוב על תור מבוטל,תור שלא הגעתי אליו,אי קבלת שירות,חוסר קבלת שירות,לא קבלתי שירות, תשלום על שירות,אי תשלום על שירות,לא משלמים על מה שלא מקבלים

משקפי ראיה לילדים (עד גיל 18)

אי גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות