ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

משקפי ראיה לילדים (עד גיל 18)

 

תיאור

 

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

במקרה של אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה - עד גיל 18 
הנחה של 33% עד תקרה של 794 ש"ח (הסדר, למעט ישובים בהם אין פריסה ויינתן בהחזר).
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.

במקרה של קרטוקונוס - עד גיל 18
הנחה של 33% עד תקרה של 794 ש"ח (הסדר, למעט ישובים בהם אין פריסה ויינתן בהחזר).
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח, או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח.

במקרה של קוצר ראיה ממס' 5 ומעלה, אסטיגמטיזם ממספר 2 ומעלה, אניסומטרופיה ממספר 2 ומעלה, רוחק ראיה ממספר 5 ומעלה
הנחה של 33% עד תקרה של 203 ש"ח (הסדר, למעט ישובים בהם אין פריסה ויינתן בהחזר)
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מכבי שירותי בריאות
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עד גיל 18 - ללא אבחנה רפואית
הנחה עד תקרה של 600 ש"ח ברכישת משקפיים בהסדר (למעט יישובים מרוחקים בהם יינתן החזר של עד 600 ש"ח ולא יותר מעלות העדשות בפועל). ילדים בעלי אבחנה רפואית לא זכאים להנחה עבור המסגרת אלא רק עבור העדשות.
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון של פעם אחת לשנת ביטוח.

עד גיל 18 בעלי אבחנה רפואית - אסטיגמטיזם ממספר 7 ומעלה, קרטוקונוס. עד גיל 10 - רוחק ראיה ממספר 5 ומעלה
הנחה של 83% עד תקרה של 1995 ש"ח - בהסדר (למעט בישובים מרוחקים בהם יינתן החזר).
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון של זוג עדשות ראייה אחת לשנת ביטוח.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מכבי שירותי בריאות
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עד גיל 18 - ללא אבחנה רפואית
הנחה עד תקרה של 600 ש"ח ברכישת משקפיים בהסדר (למעט יישובים מרוחקים בהם יינתן החזר של עד 600 ש"ח ולא יותר מעלות העדשות בפועל). ילדים בעלי אבחנה רפואית לא זכאים להנחה עבור המסגרת אלא רק עבור העדשות.
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון של פעם אחת לשנת ביטוח.

לילדים עם אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה
 הנחה של 83% ועד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם. למתגוררים בישובים מרוחקים בלבד, אשר רכשו בחנות אופטומטריה הנמצאת בישוב בו אין חנות של רשת "מכבי ממבט ראשון": לאחר הרכישה יינתן החזר של 83% עד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם.
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.

במקרה של קרטוקונוס - עד גיל 18
הנחה של 83% ועד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם. למתגוררים בישובים מרוחקים בלבד, אשר רכשו בחנות אופטומטריה הנמצאת בישוב בו אין חנות של רשת "מכבי ממבט ראשון", ולרכישת עדשות סקראליות בלבד: לאחר הרכישה יינתן החזר של 83% עד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם.
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח, או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח. 

לילדים עד גיל 10 עם רוחק ראיה ממספר 5 ומעלה
הנחה של 83% ועד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. למתגוררים בישובים מרוחקים בלבד, אשר רכשו בחנות אופטומטריה הנמצאת בישוב בו אין חנות של רשת "מכבי ממבט ראשון": לאחר הרכישה יינתן החזר של 83% עד תקרה של 1,995 ש"ח, הנמוך מביניהם.
הגבלת רכישה במכבי ממבט ראשון
מימון זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מכבי שירותי בריאות
 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כלל המבוטחים (כל הגילאים)
דגמים בהסכם אצל ספקים בהסכם בהשתתפות עצמית בלבד, דגמים שאינם בהסכם אצל ספקי הסכם - הנחה שלא תפחת מה 20% ממחירון הספק בגין רכישה הגבוה מ- 49 ש"ח למשפחה.
הגבלת רכישה: ספקים בהסדר

* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מאוחדת (אופטיקה)
 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

*ילדים ונוער עד גיל 18* יהיו  זכאים לרכוש פעם בשנה משקפי ראיה שמחירם עד 700 ש"ח, בהשתתפות עצמית של .10%.
כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש"ח, ישלם המבוטח את עלות ההפרש בתוספת של 70 ש"ח.
* ההטבה ניתנת למימוש אצל ספק בהסכם  וכוללת בדיקת עיניים על ידי אופטומטריסט מוסמך.
* תקופת המתנה: 6 חודשים מיום הצטרפות  לתוכנית
* הגבלת רכישה : ספקים בהסדר
* מימון אחת לשנה קלנדרית.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מאוחדת (אופטיקה)

* מיום 1.7.23, תתייחס הזכאות לילדים ונוער מעל גיל 7 ועד גיל 18.
 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עד גיל 18 - מרשמים 6+ עד 6- וצילינדר 2-4
השתתפות עצמית של 99 ש"ח - מבחר דגמים ברשת לאומית אופטיקה שמחירם אינו עולה על 850 ש"ח.
מימון אחת לשנה.

עד גיל 18 - מרשמים 6+ עד 8- וצילינדר 2
השתתפות עצמית של 21 ש"ח - מבחר דגמים ברשת לאומית אופטיקה שמחירם אינו עולה על 650 ש"ח.
מימון אחת לשנה.

כלל המבוטחים
הנחה על עדשות ומסגרות בין 15%-30% ממחיר המחירון לצרכן.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר לאומית אופטיקה
 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
משקפי ראייה או עדשות מגע אופטיות (לא קוסמטיות) בדגמים שאושרו על ידי כללית מושלם כולל בדיקת ראייה, לעמית שטרם מלאו לו 18 אצל ספקי ההסדר שאושרו על ידי כללית מושלם.
מקרה מזכה
עמית שטרם מלאו ל 18 הנזקק למשקפי ראייה או עדשות מגע בהתאם לבדיקה אצל ספקי ההסדר.
זכאות
הנחה של 600 ש"ח אך בכל מקרה לא יותר ממחיר משקפי הראייה או עדשות מגע. העמית ישלם ישירות לספק ההסדר לאחר ניכוי סכום הזכאות.
תקופת אכשרה
פעם בשנה קלנדרית.

* הגבלת רכישה: ספקים בהסדר
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר כללית (אופטיקה)

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "לאומית זהב". כל זכאות הקיימת בתוכנית "לאומית כסף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "לאומית זהב".

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות מגע לראיה (ומשקפי ראיה)
מיום 1.7.2023:
* זכאות אחת לשנה למשקפי ראיה לילדים עד גיל 7 שנים. הזכאות כוללת עדשות אופטיות ומסגרת.
* ההשתתפות העצמית בגין המשקפיים תעמוד על 10% או עד 100 ₪ הנמוך מבניהם. 
* הזכאות הינה למשקפיים עד לתקרת עלות של:
  - משקפיים רגילים - 600 ₪.
  - רוחק ראיה ו/או אסטיגמטיזם של 5 +SPH וחמור מכך - 2663 ₪.
  - קוצר ראיה ו/או אסטיגמטיזם של 7 -SPH וחמור מכך - 1120 ₪.
* הזכאות למשקפיים בסעיף זה איננה כוללת משקפיים לילדים עם קטרקט מולד או נרכש בגיל צעיר.
* ילדים אלה זכאים לקבלת השירות בהתאם לחוזר חטיבת הרפואה 11/2022 - המלצה והתאמה לזכאות להשתתפות במימון משקפיים לאפקיה (Aphakia) ועזרי ראייה לתינוקות ילדים ונוער עד גיל 18


 

מילות מפתח

משקפיים,ראיה,פתרון לבעיות ראיה,פתרון לבעיות ראייה, משפי ראיה,משקפיראיה,משקפיראייה,שיפור בראייה,זכאות למשקפי ראיה,זכאות למשקפיים,משקפיים לילדים,משקפיים למבוגרים,עדשות מגע לראיה

משקפי ראיה לילדים (עד גיל 18)

משקפי ראיה לילדים (עד גיל 18)