ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

גמלת סיעוד זמנית

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

גמלת סיעוד ניתנת לזכאים כגמלת סיעוד קבועה או זמנית.
* כאשר צפוי שיפור בתפקוד (למשל לאחר ניתוח החלפת מפרק הירך או לאחר אירוע מוחי שאירע זמן קצר לפני בדיקת תלות), תינתן גמלה זמנית לשישה חודשים.
* לבני 80 ויותר נערכת בדיקת תלות מחודשת בסמוך לתום התקופה הזמנית.
* לבני פחות מ-80 הזכאות מסתיימת בתום התקופה ללא בדיקה, אלא אם כן ביקשו להיבדק.
* במקרה של ספק, הגמלה תינתן זמנית.
* מי שהשתחררו מאשפוז בבית חולים, בדרך כלל בשל בעיות אורתופדיות או ניתוחים, ולא היו זכאים בעבר לגמלת סיעוד, יכולים לתבוע ולקבל גמלה לחודשיים, על-פי המסמכים שהוגשו (מסלול מהיר קצר מועד) או אם יימצאו תלויים בזולת לפי מבחן תלות.
* הזכאות במקרה כזה מתחילה בסמוך למועד הגשת התביעה, גם במהלך החודש.
* בשונה מזכאות זמנית רגילה, גמלה זו ניתנת כאשר צפוי שיפור ניכר בטווח הקצר, ולכן לא נעשית בדיקת תלות נוספת בתום תקופת הזכאות.
* זכאי שסבור שתפקודו לא הוטב רשאי להגיש תביעה שוב בכל עת, גם בתקופת הזכאות לגמלה קצרת המועד.

* מתוך: גמלאות-פעילות ומגמות: ביטוח סיעוד, פרק 3 - ביטוח לאומי
 

גמלת סיעוד זמנית

גמלת סיעוד זמנית