ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים לבני 72 ומעלה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בני 72 ומעלה זכאים לטיפולי שיניים מניעתיים, משמרים ומשקמים (פרותטיים).
 תשלום עצמי עבור השירות:
בדיקות, הסרת אבנית וצילומי נשך ניתנים חינם, ללא השתתפות עצמית.
- שאר הטיפולים ניתנים עם השתתפות עצמית נמוכה, לפי סוג הטיפול.
לא יינתנו החזרים עבור טיפולים שנעשו באופן פרטי.

הטיפולים המניעתיים והמשמרים הכלולים בסל שירותי הבריאות למבוטחים בגילאי 72 ומעלה:
- עזרה ראשונה - השתתפות עצמית מקסימלית -  68 ש"ח.
- בדיקה תקופתית כולל יעוץ והכנת תוכנית טיפול - אחת לשנה, ללא השתתפות עצמית.
- בדיקות שגרה ומעקב - ללא השתתפות עצמית.
- שני צילומי נשך - במסגרת בדיקה תקופתית, ללא השתתפות עצמית.
- צילום סטטוס - אחת לשנתיים, השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- צילום פנורמי - אחת לשנתיים, השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- הסרת אבנית - אחת לחצי שנה, ללא השתתפות עצמית.
- טיפול מניעה פלואוריד - אחת לשנה, השתתפות עצמית 17 ש"ח.
- הקצעת שורשים - טיפול לרבע פה, עד ארבעה טיפולים בשנתיים (טיפול אחד  לכל הפה פעם בשנתיים), השתתפות עצמית 102 ש"ח לרבע פה.
- עקירה - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- עקירה כירורגית - השתתפות עצמית 68 ש"ח.
- המיסקציה - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- טיפול שורש/חידוש טיפול שורש - השתתפות עצמית 136 ש"ח.
- אפיסקטומי - השתתפות עצמית 136 ש"ח.
- שחזור (סתימה) - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- מבנה מיידי - השתתפות עצמית 34 ש"ח.

הטיפולים המשקמים (הפרוטתיים) הכלולים בסל שירותי הבריאות למבוטחים בגילאי 72 ומעלה:
- התייעצות עם רופא שיניים מומחה לצורך התאמת תוכנית טיפול לשיקום הפה - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- הכנת תותבת מיידית שלמה וחלקית (עליונה ותחתונה), כולל מדידה והתאמה - השתתפות עצמית 204 ש"ח.
- הכנת תותבת (שלמה עליונה שלא נשענת על שתלים; שלמה תחתונה הנשענת לכל היותר על ארבעה שתלים), כולל מדידה, התאמה, ייצור במעבדה, ורשת לתותבת תחתונה במידת הצורך - אחת לשבע שנים לכל לסת, השתתפות עצמית 306 ש"ח.
- הכנת תותבת חלקית, כולל מדידה, התאמה, ייצור במעבדה ורשת במידת הצורך. עבור חוסר של יותר משן טוחנת אחת בלסת - אחת לארבע שנים לכל לסת, השתתות עצמית 306 ש"ח.
- פליפר - השתתפות עצמית 68 ש"ח.
- כיפת שורש -השתתפות עצמית  102 ש"ח.
- העמקת הוסטיבולום לצורך התותבות - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- אלבאולופלסטיקה - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- כתר קבוע מחרסינה או מבושל, כולל כתר זמני לפני כל כתר קבוע, וכן תיקון והחלפה במידת הצורך. לצורך אחיזה בתותבת חלקית בלבד - עד 3 כתרים לתותבת, השתתפות עצמית 204 ש"ח.
- כתר זמני מבושל (לפני כתר קבוע לצורך אחיזה בתותבת חלקית בלבד) השתתפות עצמית 102 ש"ח.
- ביקור אצל רופא לצורך התאמת תותבות והסרת נקודות לחץ - תשעה מפגשים בכל שבע שנים מקבלת תותבת שלמה או בכל ארבע שנים מקבלת תותבת חלקית -  השתתפות עצמית: פטור לארבעה מפגשים ראשונים 34 ש"ח לכל מפגש נוסף.
- ריפוד רך במעבדה או ריפוד קשה (במרפאה או במעבדה) - פעמיים בכל שבע שנים מקבלת תותבת שלמה, השתתפות עצמית 68 ש"ח.
- ריפוד רך או זמני במרפאה - שלוש פעמים בכל שבע שנים מקבלת תותבת שלמה, השתתפות עצמית 68 ש"ח.
- חידוש בסיס התותבת - אחת לשבע שנים מקבלת תותבת שלמה, השתתפות עצמית 68 ש"ח.
- תיקון שברים ו/או הוספת שיניים לתותבת - אחת לשבע שנים מקבלת תותבת שלמה או אחת לארבע שנים מקבלת תותבת חלקית, השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- התקנת עד ארבעה שתלים לצורך תמיכה בתותבת שלמה תחתונה (כולל מחברים ומצמדים לתותבת וגומיות). רק במידה ואפשרי ללא טיפול מכין שלא הוגדר במסגרת סל הבריאות - השתתפות עצמית 102 ש"ח לשתל.
- הוצאה והחלפת שתל. במקרה של כישלון שתל שהושתל במסגרת סל הבריאות - השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- צילום CT לשתלים - כחלק מהתקנת שתלים בלבד, השתתפות עצמית 34 ש"ח.
- החלפת מחברים כדוריים או לוקייטורים - אחת לשנתייםהשתתפות עצמית 34 ש"ח.
- החלפת גומיות של מחברים כדוריים או לוקייטורים - אחת לחצי שנה, השתתפות עצמית 34 ש"ח.

 

* כל טיפול לעיל יוגדר כטיפול יחיד אף אם נמשך יותר מביקור אחד.
* כל ההשתתפויות העצמיות הנ"ל לא יכללו בסכימת ההשתתפויות העצמיות לצורך חישוב התקרות האישיות/המשפחתיות.

- החל מתאריך 1/9/2022
מרפאות ניידות למתן כלל טיפולי השיניים הכלולים בסל שירותי הבריאות, עבור מבוטחים השוהים במרכזים בהם שוהים 150 קשישים או יותר.

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשפ"ב-2022

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מה עליי לעשות?

השירות ניתן באמצעות קופות החולים בהן מבוטחים המטופלים:
- טיפול במרפאות הקופה.
- טיפול במרפאות בקהילה הקשורות עם הקופה בהסכם.
- טיפול במרפאות או בתי חולים עם הפניה והתחייבות (טופס 17) של הקופה.
 

מילות מפתח

טיפולי שיניים לקשישים,טיפולי שיניים למבוגרים,טיפולי שיניים דרך קופת חולים,טיפולי שיניים משמרים ומונעים לקשישים שמלאו להם 75 שנה,טיפולי שיניים מגיל 72, טיפולי שיניים 72 ומעלה,צילום סטטוס, צילום פנורמי וצילום CT,תותבות,הסרת אבנית,שתלים,כתר זמני,טיפול שיניים מעל גיל 75,טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה) לקשישים שמלאו להם 80 שנה,טיפולי שיניים לקשישים,רפורמה טיפולי שיניים,משרד הבריאות,חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות

טיפולי שיניים לבני 72 ומעלה

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשפ"ב-2022
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מס 1.3 - הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2021 - מיצוי זכאויות במסגרת סל השירותים בבריאות השן לקשישים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 1/2019 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019 
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי שיניים פנורמיים 
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי נשך
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - CT דנטלי
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות

טיפולי שיניים לבני 72 ומעלה

תחום השירות / טיפול

רפואת שיניים

טיפולי שיניים לבני 72 ומעלה