ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים לקשישים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים משמרים ומונעים לקשישים שמלאו להם 75 שנה, החל מה - 1 בפברואר, 2019:
1. עזרה ראשונה טיפול דחוף שאינו סובל דיחוי, כגון: שיכוך כאב, מתן מרשם תרופתי או טיפול כירורגי במצבים חריפים של דלקת, סילוק עששת ושחזור זמני.
2. בדיקה תקופתית בידי רופא, כולל ייעוץ והכנת תכנית טיפול - פעם בשנה.
3. בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
4. צילומי רנטגן:
    - זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה תקופתית).
    - צילום סטטוס (לרבות צילום פריאפיקאלי וסטטוס מקביליות) - פעם בשנתיים.
    - צילום פנורמי - פעם בשנתיים.
5. הסרת אבנית - פעם בחצי שנה.
6. טיפול מניעה באפליקציה מקומית של פלואוריד או לקה פלואוריד- פעם בשנה.
7. עקירה (לרבות עקירה כירורגית והמיסקציה).
8. טיפול שורש וחידוש טיפול שורש.
9. אפיסקטומי.
10. שחזור (שרף מרוכב ואמלגם).
11. מבנה מיידי.

טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה) לקשישים שמלאו להם 80 שנה, החל מה- 1 באוקטובר, 2019:
1. הכנת תותבות מיידיות שלמות וחלקיות (עליונה ותחתונה), כולל מדידה והתאמה.
2. הכנת תותבות (שלמה עליונה, שלמה תחתונה), כולל מדידה, התאמה, ייצור במעבדה, ורשת לתותבת תחתונה במידת הצורך - לא יותר מאחת ל-7 שנים לכל לסת.
3. הכנת תותבת חלקית, כולל מדידה, התאמה, ייצור במעבדה ורשת במידת הצורך - לא יותר מאחת לכל 4 שנים לכל לסת, למעט במחסור של שן טוחנת אחת בלבד בלסת.
4. פליפר.
5. כיפת שורש.
6. העמקת הוסטיבולום לצורך התותבות.
7. אלבאולופלסטיקה.
8. עד 3 כתרים קבועים מחרסינה או מבושלים, לצורך אחיזה בתותבת חלקית בלבד (3 כתרים לתותבת ולא למטופל). בנוסף, כתר זמני לפני כל כתר קבוע, וכן תיקון והחלפה במידת הצורך.
9. ביקור רופא לצורך התאמת תותבות והסרת נקודות לחץ – לכל היותר 9 מפגשים בכל 7 שנים מקבלת תותבת שלמה (או בכל 4 שנים מקבלת תותבת חלקית).
10. ריפוד רך במעבדה או ריפוד קשה (במרפאה או במעבדה) - לכל היותר 2 פעמים בכל 7 שנים מקבלת תותבת שלמה.
11. ריפוד רך/זמני במרפאה - לכל היותר 3 פעמים בכל 7 שנים מקבלת תותבת שלמה.
12. חידוש בסיס התותבת - פעם אחת לכל היותר בכל 7 שנים מקבלת תותבת שלמה.
13. תיקון שברים ו/או הוספת שיניים לתותבת - פעם אחת לכל היותר בכל 7 שנים מקבלת תותבת שלמה, (או בכל 4 שנים מקבלת תותבת חלקית).
14. התקנת עד 2 שתלים לצורך תמיכה בתותבת שלמה תחתונה (כולל צילום CT לשתלים, כולל מחברים ומצמדים לתותבת וגומיות וכולל הוצאה והחלפת השתלים במקרה של כישלון) - רק במידה ואפשרי ללא טיפול מכין שלא הוגדר במסגרת סל זה.
15. החלפת מחברים כדוריים או לוקייטורים - אחת לשנתיים.
16. החלפת גומיות של מחברים כדוריים או לוקייטורים - אחת לחצי שנה.

טיפולי השיניים ינתנו בהשתתפות עצמית כלהלן:
1. כל הטיפולים - 35 ש"ח לכל טיפול, להוציא:
2. עזרה ראשונה - 71 ש"ח
3. פלואוריד - 18 ש"ח.
4. טיפול שורש - 142 ש"ח 
    חידוש טיפול שורש - 142 ש"ח
    עקירה כירורגית - 71 ש"ח
    כיפת שורש - 106 ש"ח
    אפיסקטומי - 142 ש"ח
5. תותבת שלמה ללסת - 319 ש"ח
    תותבת חלקית ללסת - 319 ש"ח
    תותבת מיידית - 213 ש"ח
    פליפר - 71 ש"ח
6. כתר קבוע מחרסינה (כולל כתר זמני במרפאה) -  213 ש"ח
    כתר זמני מבושל - 106 ש"ח.
7. חידוש בסיס התותבת - 71 ש"ח 
   ריפוד רך או קשה - 71 ש"ח
8. החדרת 2 שתלים - 213 ש"ח לשניהם יחד.
9. בדיקה תקופתית אחת בשנה אצל הרופא - ללא השתתפות עצמית.
10. זוג צילומי נשך במסגרת בדיקה - ללא השתתפות עצמית.
11. הסרת אבנית - ללא השתתפות עצמית.
12. התאמת תותבות והסרת נקודות לחץ, 4 מפגשים ראשונים - ללא השתתפות עצמית. לאחר קבלת תותבת חדשה או חידוש בסיס תותבת, 35 ש"ח לכל מפגש נוסף.
13. יובהר כי צילום סטטוס, צילום פנורמי וצילום CT הם בהשתתפות עצמית נפרדת של 35 ש"ח כל צילום, גם אם נעשים כחלק מטיפול אחר.
14. כל ההשתתפויות העצמיות הנ"ל לא יכללו בסכימת ההשתתפויות העצמיות לצורך חישוב התקרות האישיות / משפחתיות.
15. לצורך טיפולי שיניים לא ינתנו פטורים מהשתתפות עצמית.
כל טיפול לעיל יוגדר כטיפול יחיד אף אם נמשך יותר מביקור אחד.

הבהרות:
1. הסעה של חולים או מתן של טיפולים לקשישים מרותקי בית או מרותקים במוסדות סיעודיים אינו באחריות הקופות, מלבד:
    1.1. הסעה של חולים סיעודיים מורכבים לטיפולי חירום.
    1.2. בנוסף, הסעה של חולים סיעודיים מורכבים שמאושפזים יותר מ- 3 חודשים לצורך טיפולים פרותטיים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 29/09/2021

מילות מפתח

טיפולי שיניים משמרים ומונעים לקשישים שמלאו להם 75 שנה,צילום סטטוס, צילום פנורמי וצילום CT,תותבות,הסרת אבנית,שתלים,כתר זמני,טיפול שיניים מעל גיל 75,טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה) לקשישים שמלאו להם 80 שנה,טיפולי שיניים לקשישים,רפורמה טיפולי שיניים,משרד הבריאות,חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות

טיפולי שיניים לקשישים

חוזרי משרד הבריאות

חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מס 1.3 - הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2021 - מיצוי זכאויות במסגרת סל השירותים בבריאות השן לקשישים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 1/2019 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019 
 צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי שיניים פנורמיים 
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי נשך
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - הילידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - CT דנטלי
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות

טיפולי שיניים לקשישים

טיפולי שיניים לקשישים